Dünyanın en güzel sokak merdivenleri

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Dünyanın en güzel sokak merdivenleri
Merdivenler, insanların yüzyıllardır yükseklere erişmek için kendi zekasıyla ortaya koyduğu güzel bir icat. Tarihsel gelişimine bakıldığında taşta toprağa topraktan tahtaya oradan da metal merdivenlere geçildiğini görüyoruz. Ancak insanoğlu hiçbir zaman bir nesneyi sadece gerçek işleviyle kullanmamış mutlaka onu farklı bir şeye dönüştürecek şeyler uygulamıştır. Bu çaba basit süslemelerle başlamış trabzan işlemeleri, heykeller derken modern sanata kadar devam etmiştir. Günümüzde de özellikle büyük şehirlerde merdivenler birer sanat eseri gibi işlenerek şehir kültürüne katkı yapan önemli sanat objelerine dönüşmüş durumda.
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-10-307x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-11-230x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-12-320x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-1-307x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-2-410x307.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-4-255x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-5-307x410.jpg
Dünyanın-En-Güzel-Merdivenleri-6-273x410.jpg
 
Üst