Edepli hayalı olmak nedir edepli olmak neyi gerektirir ?

İslami Yazar

Forum Okuru
Edepli hayalı olmak nedir edepli olmak neyi gerektirir ?
Haddini bilmek ve edepli olmak nedir?


Edep, kökeni arapça olup saygı manasına kullanılan bir ifadedir. Yine eş anlamlısı terbiye ile beraber Türkçemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Istılahda ise; dine ait kurallara bağlı olarak ruhta kazanılan ikinci bir fıtrat (yaratılış) veya daha geniş manasıyla ruhun dini yaşamla bütünleşerek istikrar kazanmasıdır.


edep.gifEdep nasıl kazanılır?


Ancak din ifademizle diğer dinlerden islamı ayırt etmek gerekir. Edep İslam diniyle kazanılır.

Dinimiz islam baştanbaşa edeptir ve edebin yeri çok mühimdir. Edep imanın ana ögesidir. Edep sahibi olmayan kimse rabbin lütfundan da mahrum olur.

Edep akla muvafık hareketle, bütün haller de hayâ ile birlikte fiilen hareket etmek demektir

Kendisine edebi şiar edinmiş kişiler aynı zamanda ihsan mertebesine de erişirler. İhsan mertebesi ki; mükellefi olduğu bütün amel ve işler de Allah-ü Teâla beni görüyor düşüncesi ile hareket etmek ve davranışlarında sanki Allah’ı görüyormuş gibi hareket etmek demektir.

Hususi manada ise edep yaşantısını Peygamber Efendimizin (s.a.v.) farz ve vacibin dışındaki davranış ve hareketlerine göre ayarlayıp O ne yaptı ise aynen yapmaya çalışmaktır.

Tarihte büyük zatlar böyle güzel bir konu hakkında çok veciz ifadelerle cevher gibi sözlerle edebi anlatmışlardır.

Bunlardan bazıları;

-Gezdim Yemen’i Şam’ı. Eyledim ilim talep.

Meğer ilkim gerideymiş. İllâ edep İlla Edep.


-Hiç bîedep (edepsiz) vâsıl-ı hüdâ olamaz. (Allah’a ulaşamaz)


Arapça edep üç harften müteşekkildir. E, D, B. Ve bu harflerin hepsi bir işarettir bize. Eline sahip ol, Diline sahip ol, Beline sahip ol.

Edep olmadan yapılan hiçbir işten hayır gelmez. Hayır gelmediği gibi insana ve çevresine zarar vermekten başka eline bir şey geçmez. Edepli kişi çevresi tarafından her zaman çok sevilir. Bulunduğu ortamlarda takdir görür.

Edep insana yakışan en güzel süstür!

Edep olmadan kişi dürüst olamaz.

İnsan arabaya benzetildiğinde bilgisi, motoru; edebi ve ahlakı da direksiyonudur. Motor ne kadar güçlü olsa da, direksiyon olmayınca o bir işe yaramıyor. O yüzden edep ve ahlâkın bu toplumun her bireyine öğretilmesi elzem bir durumdur.


Nasıl kim olduğumuzu kanıtlayan kimlik belgemiz varsa, edepte kişiliğimizin belgesidir.


Günümüzde edep!


Günümüz de edep eskisi gibi öğretilmemekle birlikte, çok ahlaksız bir nesil yetişiyor. Eskiden anne ve babalar çocuklarına edeple ilgili nasihatler verirken, şimdiki ebeveynler çocuklarına edep dışın da her istediklerini veriyor. Edepten yoksun insan tıpkı bir mikrop gibidir. Olduğu her ortamı bozar. Bu tür insanlar mikroplardan daha fazla tehlikelidir.


Önce ilim mi yoksa edep mi ?


İnsanların ilimden önce edebi öğrenmesi lazım. İlim kişiyi bir yerlere getirse de ahlak öğretisi almamış kişinin ilmin den hayır gelmez. Okuyup adam olmamak, okumak cehaleti alır eşeklik baki kalır sözleri buna çok iyi bir örnektir. İnsanın en büyük serveti edebidir. Edep sahibini toplum da itibarlı kılar, edep kişinin saadet ve selamete kavuşturan en hayırlı bir sermayedir.

Rabbimiz edepten ayırmadan son nefesimizi vermeyi nasip etsin Allah’a emanetsiniz. Selametle
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst