Egitim-Sirket gelisimi

CaRiZmA

CaRiZmA

Vip Melek
Üye
Egitim-Sirket gelisimi
ORGANİZASYONEL GELİŞİM - EĞİTİM - KARLILIK VE BÜYÜME
"Savaş Tavşancı, Organizasyonel Gelişim Danışmanı , 02 Temmuz 2007"

Hepimizin bildiği gibi karlılık ve büyüme, şirketlerimiz için en önemli hedefleridir. Nitekim gecemizi gündüzümüze katarak kurduğumuz şirketimizin devamlılığı bunlara bağlıdır. Peki, bu hedeflerimize ulaşmak ve onu devam ettirmek için neler yapacağız?


Bunun tek bir çözümü ve sihirli bir değneği maalesef yok. Ama bu hedeflerimize ulaşmada bize önemli fayda sağlayacak bir çözüm var ki, o da ORGANİZASYONEL GELİŞİM'dir.

Şirketimiz bünyesinde oluşturduğumuz organizasyondaki çalışanların (mavi ve beyaz yaka tüm çalışan ekip) gelişimi ile şirketimizin performasındaki gelişim arasında bir paralellik bulunmaktadır. Bu gelişimi sağlayabilmenin bir aracı da EĞİTİM'dir.
Eğitim, eskiden olduğundan çok daha önemli hale gelmiş gelmesine de, ne yazık ki bir şirket patronu veya yöneticisi olarak bunun farkında değiliz veya farkında olsak da bir türlü harekete geçmemiş durumdayız. Tabi bir de farkında olup bir şeyler yapmaya kalkan ve gereği gibi yapmayıp istediği sonuçları alamayıp sonra da "eğitim aldırdıkta ne oldu" gibi yorumlar yapanımız da az değil.
Dolayısıyla konuyu iyi anlamanın gerekliliği ortadadır. Eğitimlerin faydalarına geçmeden önce eğitim denilince ne anlamalıyız konusunu ele alalım. Eğitim denildiği zaman şirketimiz bünyesinde yapacağımız eğitim programlarını beş guruba ayırabiliriz.


1) Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Eğitim Programları:

Bunlar, geleceğimize yön verecek ve şirketimizin yazının başlığında belirtilen karlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmasına ve onu sürdürmesine yardımcı olacak yeni yöneticilerin yetiştirilmesi (şirket içinden) veya yetişmiş yöneticilerin gelişimlerinin sağlanmasına yönelik eğitim programlarıdır. Bu guruba örnek teşkil edecek eğitim başlıkları olarak, "yönetim becerilerini geliştirme, adım adım liderlik, stratejik yönetim, aile şirketlerinde kurumsallaşma, çalışan motivasyonunu arttırma, problem çözme teknikleri, iş etüdü ve zaman etüdü, ülke ekonomisini yorumlama ve eko-iletişim" vs. eğitimleri verilebilir.


2) İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimleri:
İşe yeni alınan veya şirket içindeki tamamen farklı bir bölüme atanan mavi yakalı veya beyaz yakalı bir çalışanın işe alıştırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsar. İşe alınan kişi açısından amaç; işe yeni alınan çalışanları işe alıştırmak, kişisel güven kazanmalarını sağlamak, şirkete bağlılıklarını ve verimliliklerini arttırmak, onlara sağlıklı bir ortam hazırlamak ve bunu hissettirmektir. Şirket açısından amaç ise; işgücü-devir hızını düşürmek ve onların şirket karlılığına ve büyümesine katkı yapmalarını sağlamak, çalışana sorumluluklarını bildirmek ve ileride oluşabilecek hatalara, verimsizliklere yönelik sorunları ortadan kaldırmaktır. İşe alıştırma eğitimi kapsamında ilgili çalışanın yapacağı işler, şirket organizasyonu, görev tanımı, kurum kültürü, disiplin kurulları, çalışma kuralları (yemek saati, izin saati vs.) ve yetenek geliştirici konular işlenebilir.


3) Mesleki Eğitimler:
Deneyimli veya deneyimsiz çalışanlara yaptıkları işlerle ilgili güncel mesleki bilgilerin aktarılmasına yönelik eğitimlerdir. Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanları kapsayabilir. Örneğin kişisel satış süreci, müşteriden gelen itirazları olumluya çevirme, maliyet muhasebesi, finansman yönetimi, dış ticaret, yeni yönetici olacak çalışanlara yönelik yöneticilik, insan kaynakları yönetimi, mavi yakalı personelin makine kullanımı, teknik bilgi ve beceriler konusunda güncel gelişmeler vs. eğitim başlıkları mesleki eğitimlere örnek olabilir.


4) Motivasyonu Arttırmaya Yönelik Eğitimler
Çalışanların yoğun iş temposundan bir an olsun sıyrılmalarını sağlamak, onlara kişisel gelişimlerine önem verildiği mesajını vermek, rutin çalışma süresince yönetim tarafından verilemeyen mesajları eğitimlerle çalışanlara aktarmak, herkesin şirketin ana amaçları etrafında bir takım olarak hareket etmesini sağlamak ve bütün olarak bireysel motivasyonlarını arttırmak amaçlı yapılan eğitimlerdir. "Mavi yakalı personele yönelik kurum kültürü geliştirme ve iş disiplini, takımdaşlık becerilerini geliştirme, bireysel motivasyon ve stresi kontrol etme, iletişim becerilerini geliştirme" gibi eğitim başlıkları bu gruba örnek olarak verilebilir.


5) Kişisel Becerileri Geliştirmeye Yönelik Eğitimler
Gittikçe daha fazla şirket yöneticisi farkına varmaktadır ki, işi en iyi yapan bilmektedir. Bu nedenle "nasıl ki bir komutanın bir savaş durumunda, başında durup kendilerine ne yapacaklarını sürekli söyleme imkanı bulamadığı askerlerine, hayatta kalıp düşmanı yok edebilmeleri için, hangi durumda neler yapacaklarını iyice öğretir" bizim de çalışanlarımızı, "sen şunu yap, sen bunu neden böyle yapmadın, niye hata yapıyorsun" gibi davranmayıp sürekli başlarında durmaya gerek kalmadan, onların işgücünden daha etkin ve verimli yararlanabilmek adına kişisel gelişimi eğitimlerle desteklememiz gerekir. Bunun faydası iki yönlüdür. Bu tür eğitimlerle hem şirket bünyesindeki hata oranlarını azaltılıp verimlilik oranları arttırılabilir, hem de çalışanların daha fazla sorumluluk almaları sağlanarak onların problemleri ortaya çıkmadan ve yöneticisine her noktada danışmadan çözebilmesine imkan tanınır. Böylece yöneticisi günlük problemlerle uğraşmak yerine şirketini karlı hale getirmek ve şirketini büyütmek için daha fazla zaman ayırabilir. Bu eğitimlere örnek olarak "problem çözme teknikleri, istatistiksel süreç kontrolü, proje yönetimi, innovasyon, yaratıcı düşünme çatışma yönetimi ve uzlaşı, bireysel stresi kontrol etme ve bireysel motivasyon, iletişim becerilerini geliştirme" verilebilir.


Şirket bünyesinde yapılabilecek eğitimler ile ilgili teknik bir açıklama yaptıktan sonra gelin şimdi eğitimlerle ne gibi kazanımlar elde edebileceğimize bakalım.
KOSGEB-Avrupa Eğitim Vakfı Araştırma Projesi kapsamında KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından 6 farklı ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Samsun ve Gaziantep) 150 Küçük ve Orta Boy şirket üzerinde yapılan araştırma sonucun ortaya konulan bulgular, KOBİ'lerin eğitimlerden elde ettikleri kısa dönemli ve uzun dönemli faydaları ortaya koyar niteliktedir. Bu araştırmaya katılan şirket sahibi ve yöneticiler, aldıkları eğitimler sonucunda kısa ve uzun vadede ne kazanımlar elde ettiklerini ortaya koymuşlardır. Bunlar Grafik 1 ve 2'de yüzdelik dağılımlar şeklinde aktarılmıştır.


GRAFİK 1: Şirketlerin EN SON (Yakın Zamanda) Aldıkları Eğitimlerden Elde Ettikleri Faydaların Yüzdelik Dağılımları


Şirketlerin En Son Aldıkları Eğitimden Elde Ettikleri Faydalar
Yüzdelik Derecesi

Ürün ve hizmet kalitesini arttırmayı başarabildim
%21,3

İşimi etkileyen yasal zorunluluklar gereklerini yerine getirdim
%17,3

Aldığım bilgileri işimde uygulamadım
%15,0

Ürün ve hizmetlerim için yeni pazarları araştırıp bulabildim
%11,8

Satın aldığım ve alacağım makine ve ekipmanları belirleyebildim
%6,3

İş ortaklığı yapacak kişileri belirleyebildim
%3,9

Yatırım teşviklerine başvurdum
%3,9

Diğer
%30,8


Kaynak: "Türkiye'de KOBİ'lerin Eğitim Hizmetleri Pazarı", KOSGEB-Avrupa Eğitim Vakfı Araştırma Projesi, Ankara, 2003
GRAFİK 2: Şirketlerin UZUN Dönemde Eğitimlerden Elde Ettikleri Faydaların Yüzdelik Dağılımları


Şirketlerin Aldıkları Eğitimlerden Uzun Dönemde Elde Ettikleri Faydalar
Yüzdelik Derecesi

İlgimi çeken yeni yönetim tekniklerinden haberdar oldum
%44,1

İşimi etkileyen yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirdim
%42,5

Şirket stratejisi doğrultusunda etkin iş planları oluşturabildim
%37,8

Yeni üretim teknolojilerini uygulamaya geçirebildim
%30,7

Ürün ve hizmetlerim için yeni pazarları araştırıp bulabildim
%21,3

Doğru personeli bulup işime adapte edebildim
%16,5

Ürün ve hizmet kalitesini arttırmayı başarabildim
%11,8

Yeni finansman imkanları yaratabildim ve şirketin finansal yönetimini disipline edebildim
%10,2

Aldığım bilgileri işimde uygulamadım
%7,9


Kaynak: "Türkiye'de KOBİ'lerin Eğitim Hizmetleri Pazarı", KOSGEB-Avrupa Eğitim Vakfı Araştırma Projesi, Ankara, 2003


Bu grafikler neticesinde yapılabilecek ilk ve en önemli tespit şudur: Alınan eğitimlerin beklenildiği gibi uygulamaya geçmesi ve şirketimize en etkin sonucu vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. Nitekim Grafik 1'deki (15- 30 gün gibi kısa dönemli fayda), "aldığım eğitimleri işimde uygulamadım veya uygulayamadım" diyenlerin oranı %15,0 iken, bu oran Grafik 2'de (2 ay- 1 yıl gibi uzun dönemli fayda) %7,9'a düşmüştür.
Diğer tespit ise, deneyimli bir yönetici veya şirket sahibi olsak da şirket yönetimi konusunda her zaman öğrenecek yeni konular, fırsatlar ve farkındalıklar bulunmaktadır. "Yıllardır iş hayatının içindeyim, artık öğrenecek bir şeyim yok, eğitime gidersem acaba insanların yüzüne nasıl bakarım, acaba çevremdeki insanlar bir şey bilmiyor musun diye yorum yaparlar mı" gibi değerlendirmelerle eğitimlere kendimizi kapatmamız kendimizi ve başında olduğumuz şirketimizi belki birçok fırsatı gözden kaçırmamıza vesile olacaktır. Üstelik ilk defa yönetici olan veya deneyimsiz olan yöneticiler için eğitimin çok daha önem arz edeceği ortadadır. Çünkü deyimsiz bir yönetici, nasıl giyineceğini, çalışanlarına ve üstlerine karşı nasıl konuşacağını, nasıl karar vereceğini, çalışanlarını nasıl motive edeceğini, onlara bir işi zamanında nasıl yaptıracağını vs. çok net olarak bilemediği ve bu konuda becerisi de yeterli olmadığı için bu durumdaki bir yöneticinin şirketimize yaradan çok zarar getirme ihtimali yüksektir. Dolasıyla kendisinden kaynaklanan bir hata olduğunda faturayı ilk önce deneyimsiz yöneticiye değil de, önce şirket sahibi veya yöneticisi olarak, onu yetiştirmeden, eğitmeden yönetici yaptığımız için kendimize çıkarmalıyız.
Grafik 2'de dikkat çeken diğer konu ilk başta yasal zorunluluklardan dolayı alınan eğitimlerin uzun dönemde faydasının görüldüğüdür (%42,5). Elde edilen diğer faydalar, şirket stratejisi doğrultusunda etkin iş planları oluşturabildim (%37,8), yeni üretim teknolojilerini uygulamaya geçirebildim (%30,7), ürün ve hizmetlerim için yeni pazarları araştırıp bulabildim (%21,3), doğru personeli bulup işime adapte edebildim (%16,5), ürün ve hizmet kalitesini arttırmayı başarabildim yeni finansman imkanları yaratabildim (%11,8) ve şirketin finansal yönetimini disipline edebildim (%10,2) şeklindedir.
Ayrıca KOSGEB'in yaptığı bu araştırmanın haricinde bir yönetici, danışman ve eğitmen olarak şirketlerin eğitimlerle aşağıda konularda da faydalar elde ettiklerine bizzat şahit oldum.
· Yöneticiler, gerçekçi ve ulaşılabilir bir vizyon oluşturup bunları çalışanlarına aktararak şirket genelinde istikrarlı bir performans artışı sağlamışlardır.
· Her çalışanın sürekli katma değer yaratabilmesi sağlanmıştır.
· Verimlilik artışı sağlanmıştır.
· Çalışanların şirkete gönülden bağlılık duymalarında artış yaşanmıştır.


Peki eğitimi nasıl alacağız veya biz kendi içimizde verebilir miyiz?
Eğitimleri hem kendi iç bünyemizde yapabiliriz, hem de dışarından profesyonel destek alabiliriz. Örneğin işe alıştırma eğitimlerini şirketimizin ilgili departman yöneticileri veya kendi içimizde görevlendirdiğimiz ilgili personel verebilir. Yine mesleki eğitimleri ilgili yönetici ilgili çalışana verebilir. Onun haricinde eğer şirket içinde yönetici yetiştirme, kişisel gelişim, motivasyonu arttırmaya yönelik eğitimler bir eğitim kurumunda alınabilir. Alınacak eğitimi belirlemek ve ihtiyaç olan kişi veya kişileri bu eğitime tabi tutmak önemli bir konudur. Bu konuda hangi eğitimlerin alınabileceği ve kimlerin bu eğitimleri almasının şirkete faydalı olabileceği konusunda profesyonel eğitim ihtiyaç analizi yapan danışmanlık şirketlerinden destek alınabilir.


Eğitime ne kadar BÜTÇE ayırmalıyım?
Öncelikli konu ben küçük bir şirketim benim kaynağım yok denmemeli. Her şirketin bütçesine uygun hizmetler mevcuttur. Önemli olan eğitimin faydalarına olan inancı taşımaktır.
CAPİTAL Dergisinin 1 Haziran 2006 tarihli internet sayfasında Nilüfer Gözütok'un "en karlı yatırıma ilgi artıyor" adlı makalesinde belirtildiği gibi, Akbank 2005 yılında eğitim için 6 trilyon 585 milyar YTL, Mercedes Benz Türk 2.280 çalışanı için 2 milyon euro harcamıştır. Tabi her şirketin kaynağı bu kadar olmayabilir normaldir. Fakat yıllık olarak ciromuzun en az %3 veya %5'ini buna ayırmamız faydamıza olacaktır. Çünkü bu bir gider değil, yatırımdır. Nitekim aldığımız eğitimler ilk başta belirttiğimiz karlılık ve büyümemize mutlaka olumlu olarak yansıyacaktır. Sağlıklı günler dileğiyle...

not:gerçekten çok faydalı bilgiler üşenmeden okumanızı tavsiye ediyorum..

alintihttp://www.neyapak.org/organizasyonel-gelisim-egitim-karlilik-ve-buyume-t196749.html
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
849
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
4
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
2
Görüntüleme
791
mislinay
mislinay
THESECRET
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Uzman SühaN
Uzman SühaN
Üst