Eğitim Sosyolojisi Nedir?

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Eğitim Sosyolojisi Nedir?
eğitim sosyolojisi eğitim sosyolojisi nedir
Eğitim Sosyolojisi Nedir?

1.1 Kavramlar üzerine

Eğitimden Bahsedildiğinde, Genellikle, Eğitim Işine Eğitimci Ve öğrenci Olarak Katılanlar; öğretmenler Ve öğrenciler, çocuklar Ve Gençler, Anaokulu öğretmen Ve Bakıcıları, çıraklar Ve Ustalar, Anne-babalar Ve Okul Yöneticileri Vs. Akla Gelir. Yâni Eğitim Deyince Ilk Akla Gelen,eğitici Ile Eğitilenler Arasındaki Kişisel Ilişkilerdir. Daha Açık Bir Söyleyişle; öğretmen Ili öğrenci Arasındaki Karşılıklı Ilişkilerin şekli Ve Izleri, çocuk Gelişiminin Ortaya çıkardığı Ihtiyaçlar, Eğitsel Ilişkinin Meydana Geldiği Okul Ve çevre Ortamı, Eğitime Etki Eden çevre Faktörleri, çocukların Tecrübe Kazanmaları Ve Yetenekleri, Eğiticinin Pedagojik Hedefleri, Kullanılan Eğitim Araç Ve Metodları Ile Ilgileniriz.

Eğitim, Toplumun Sosyal Kurumlarından Bir Tanesidir. Her çocuk Belirli Bir Aile Içinde Doğar, Belirli Bir Sosyal Tabakanın Dilini Ve Görgü Kurallarını öğrenir, Bir Köy Veya şehir Ortamında Büyür, Ilkokulda Ve öğretim Sisteminin Diğer Okullarında Okur. Küçük çocukluk Yaşlarından Itibaren çeşitli Arkadaş çevredeki Içine Girerek Oyunlarını Bu çevreler Içinde Oynar, Sohbet Eder, Bu Gruplarla Bütünleşir. Kitap, Gazete, Dergi Okur; Sinemaya, Tiyatroya Gider, Radyo Dinler, Televizyon Seyreder... Bütün Bunlar Insanların Ve özellikle Yeni Yetişen Nesillerin Içinde Yaşadıkları Toplumdan Etkilenme Yollarından Bazılarıdır. Içinde Yaşanılan Bu Ortamlar, çocukları Ve Gençleri Hayatın Amacı, önyargılar Ve Değer Hükümleri, Tutumlar, Vaziyet Alışlar, Bütün Düşünce Ve Davranış Yönlerinden Etkiler, Yönlendirir Ve Kalıplaştırır. Işte Burada Kısaca Değinilmeye çalışılan Toplum Ile Eğitsel Yetiştirme Arasındaki Karşılıklı Ilişkileri, Bağlantıları Ve Etkilemeleri Inceleyen Bilim Dalına Eğitim Sosyolojisi Denir.

Türkiye'de "eğitim Sosyolojisi" Olarak Adlandırılan Bilim Dalı, Dünyada Kendisi Ile Ilgili Literatürdeki Ikili Yaklaşımın Ikisini Birden Ifade Etmektedir. Bu Bilim Dalının Tarihinde özellikle Etkili Olmuş Bu Ikili Yaklaşım şunlardır: Türkçeye "eğitim Sosyolojisi" Olarak çevirebileceğimiz "sociology Of Education" ("erziehungssoziologie", "soziologie Der Erziehung"), Toplumun Sosyal Yapısını Bir Bütün Kabul Ederek Onun Kurumlarından Birisi Olan Eğitimi Ele Alıp Incelemektedir. Burada Sosyolojik Metodlar Kullanıldığı Gibi, Araştırmaların Odak Noktası Ve Konuya Bakış Açısı Da Sosyolojiktir. Türkçeye "eğitsel Sosyoloji" Olarak çevrilebileceğimiz "educational Sociology" ("paedagogische Soziologie") Ise Odak Noktası Olarak Eğitimi Almakta; Eğitim Sistemi, öğretmen-öğrenci Ilişkileri, Sınıfların Durumu, Ders Programları, Eğitimde Uygulanan Metodları Vs. Incelemektedir. Yaklaşımlar Farklı Olmasına Rağmen Ele Alınan Konular Aşağı Yukarı Aynı Olduğu Için, Eğitim Sosyolojisi Derslerinde Her Iki Yaklaşımın Da Eğitim Ve Toplum Konularını Ele Alma Tarzları Ve çıkardıkları Sonuçlar Birlikte Verilmeye çalışılmaktadır. Zaten Son Yıllarda Bu Tartışmaların En Yoğun Olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde De Iki Akımın Birbirine Yaklaştığı Ve Birleştiği Görülmektedir.
 

Benzer İçerikler

PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
851
PaSikA
PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
PaSikA
PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
736
PaSikA
PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
693
PaSikA
Üst