Eğitimli erkekte kadına şiddet uyguluyor!

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Eğitimli erkekte kadına şiddet uyguluyor!
Kız ve erkek çocukların eğitime erişimi konusunda ciddi düzeylerde eşitsizlik bulunuyor. 6 ilde iki erkek çocuğuna karşılık yalnızca bir kız çocuğu ilköğretimden mezun oluyor. Kırsal alanlarda ilköğretime devam etmeyen her üç çocuktan ikisi kız çocuğu. Zorunlu göçe maruz kalmış ailelerde, ilköğretim çağındaki 10 kız çocuğundan üçü okula devam etmiyor.
Eğitim Reformu Girişimi’nce hazırlanan “Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı raporda, toplumsal değer ve dinamiklerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek biçimde dönüşümü için çok boyutlu politika müdahalelerinin zorunlu olduğu belirtiliyor.

Eğitim sistemi eğitmiyor!

Rapora göre, okullardaki öğrenme ve öğretme süreçleri, değer ve tutumları, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak, konuyla ilgili bazı temel göstergeler, ülkemizdeki eğitimin, bu dönüştürücü potansiyeli, sınırlı bir düzeyde harekete geçirebiliyor. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili temel bir gösterge olan aile içi şiddet rakamlarına bakıldığında, lise mezunu her üç erkekten birinin en az bir kez eşine şiddet uyguladığı görülüyor.

Bu açıdan lise mezunu erkekler ile ilkokul mezunu erkekler arasında kayda değer bir fark bulunmuyor. Eğitimin, kadına yönelik şiddet ve istismarla ilgili tutumlar üzerindeki etkisine bakıldığında, her 10 polisten yedisinin, her 10 hâkim, savcı ya da avukattan dördünün, “kadının dış görünüşü ve davranışları tecavüze yol açar” ifadesine katılması da dikkat çekici.

Kadın evden çıkamıyor

Rapordaki verilere göre, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir başka gösterge de işgücüne katılım ve istihdam oranları. Türkiye’deki erkeklerin istihdam oranı, AB ülkelerindeki erkeklerin istihdam oranına yakınken Türkiye’deki kadınların istihdam oranı, AB ülkelerindeki kadınların istihdam oranının yarısından daha az. Toplumda genel olarak kadının aile içindeki rolü ön planda kalmaya devam ediyor ve eğitim ise kadının annelik rolünü daha başarılı oynaması için bir araç olarak görülüyor.

Ne yapılmalı?

Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler şöyle sıralanıyor:

• İlköğretim okulları için standartlar oluşturulurken toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir ölçüt olarak yer alması şarttır.

• Öğretmenlerin, değer ve tutumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmeleri desteklenmeli.

• Ders kitapları, cinsiyetçi öğelerden tamamen arındırılmalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici şekilde kurgulanmalı.
cumhuriyet
 
Üst