Ehli sünnet kimdir ?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Ehli sünnet kimdir ?
Ehlisünnet vel cemaat kimdir. Ehli sünnet olmayan bir kimse müslüman sayılır mı?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Asri saadette herhangi bir problem ortaya çıktığı zaman ihtilafa yol açmadan kolayca halledilirdi. Çünkü peygamber efendimiz en az günde beş defa Müslümanlarla bir araya gelip onlarla birlikte karşılaştıkları problemleri gözden geçiriyordu. Peygamberi aşağı bilmesin ortaya çıktığı zaman hakkında vahyi ilahi nazil olup onu açıklıyordu. Peygamberimiz irtihal ettiğinde tabii olarak Kuranı Kerim ile Peygamber efendimizin sünneti her şeyi açıkça belirtmediğiden, Bir çok meselelerde ihtilaf baş gösterdi. Bu sebeple ibadet ve hukuk alanında mezhepler oluştuğu gibi inanç sahasında da fırkalar meydana geldi. İnan sahasındaki fırkalar; mutezile, şîa, Havariç, Neccariye, Müşebbihe, Mürcie, Cebriye ve Ehli Sünnet olmak üzere sekiz sınıfa ayrılmıştır.


Ehli Sünnet nedir?

Ehli Sünnet Kurani kerim ile sünneti nebiye temessük edip, doğru yoldan sapmayan kimselerdir. Zamanımızda müslümanların kahir ekseriyeti bu fırkadandır. İnanç yönünden ne ifrat-ı ne de tefriti vardır. Ehli sünnetin inançları özetle şöyledir:
Cenabı Allah bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Zâtında bir olduğu gibi sıfatlarında da birdir. Ezelidir. Hiçbir şey yokken o var idi. Ebedîdir. Varlığı sonsuzdur.
 
Üst