EN ANLAMLI DESCARTES SÖZLERİ

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
EN ANLAMLI DESCARTES SÖZLERİ
descartes sözleri,descartesin en güzel sözleri,en güzel descartes sözleri,descartese ait özlü sözler,descartes sözleri hakkında bilgiler


descartes.jpgDescartes,Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof oalrak tanınmaktadır.
Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.
En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.
Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekse var olmaktır.
Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.

İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.
Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur.

Aldatmaz olduğu için de Tanrı’nın bildirdiği doğrudur.
Düşünüyorum, o halde varım. (Cogito, ergo sum; je pense, donc je suis.)
İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.
Bizim çıkış noktamız bireyin subjektivitesidir… Çıkış noktamızdan bakıldığında ‘düşünüyorum öyleyse varım’ gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zira bireyin varlığında mevcuttur.
İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.
Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
Tanrı’nın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.
Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir.
Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.
Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.
Hayatta en kötü şey kararsızlıktır.
Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
 
Geri
Üst