En güçlü Dualar zikirler Etkili dilek duaları

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
En güçlü Dualar zikirler Etkili dilek duaları
En Güçlü dualar ve zikirler, etkili denenmiş kısa ve tesirli güzel tılsımlı güzel dualar ve türkçe faziletleri. Hemen saniyede kabul olan dua kesinlikle yoktur bunun altını çizerek konumuza başlamak istiyorum. Her insanın hayatı boyunca bir çok gayesi ve isteği vardır. Bu isteklere ulaşabilmek bazen mümkün gibi görünmesede , mucizevi bir şekilde o istek gerçekleşebilir. Bize imkansız gibi görünen şeyler ,Yüce Allahın ol demesi ile gerçekleşir. Dua kul ile Allah arasındaki iletişimdir. Dua ile maddi ve manevi isteklerimizi rabbimizden dileyebiliriz. Allahtan istekte bulunurken bazı kritelere de dikkat etmek gerekir. Etkili tesirli tılsımlı dua için şunları yapacaksınız. Abdestli ve kıbleye yönelerek,dünyevi her türlü düşüncelerden arınarak dua etmeliyiz.Duanın kabul olacağına inanmalıyız. Zira dua kaderi bile değiştirebilmektedir. Zikirler inanlar için son derece önemlidir.en güçlü dualar dua.jpgDua ederken rabbimizden hayırlısını temenni etmeliyiz. Zira Allah olacakların hayırmı şermi olacağını daha iyi bilir. Yani daim hayırlısını temenni etmek gerekir. Allahın hoş görmediği , Allahın sevmediği şeyleri Allahtan isteme hadsizliğini göstermemeliyiz.saniyede kabul olan dua diye bir şey kesinlikle yoktur. Dua ve faziletleri için bu kesinliğe dikkat etmelisiniz. Dua ederken kesinlik olmak zorundadır. Dua da ki adap , Allahtan istenilen şeyin onun rızası doğrultusunda olmasıdır. Rızayı ilahiye uygun dileklerinizin gerçekleşmesi için son derece tesirli duaları sizler için derledik. Başka yerlerde göremiyeceğiniz son derece etkili dilek dualarını sizlerle paylaşıyoruz.
Öncesi ; Dileklerin kabul olması için okunacak dualar adlı konumuzu da incelemnizi öneriyoruz.


En güçlü dualarldan birisi Miftahul Cennet Duası
En güçlü ve en büyük
dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi. Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v.) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler. O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur.
Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı.” Bu duayı okuyan herkes nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder. Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur.Güzel tılsımlı en etkili dualar.jpg
Miftahul Cennet duası
“Bismillahirrahmanirrahim
Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah. Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.

Saniyede kabul olmasa da Dualarınızı Çabuklaştıran Dua :
Bu Uygulama hacetiniz ve dualarınızın biran evvel olması için ateş gibidir denir.
Not : Her gün aynı yerde ve zamanda aynı elbiselerle yapmalısınız. Dua esnasında giydiğiniz elbiseyi yıkamamanız gerekiyor bundan dolayıda bu elbiseyi sadece dua ederken kullanınız ki kirlenip üzerine necis herhangi birşey bulaşmasın.. Temizlik şartı bu uygulamada olduğu gibi bu tür uygulamalarda önemli yer tutmaktadır.
Uygulanışı :
11 defa Salavat-ı Şerif ( Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)
1000 defa Allahü Samed.
11 defa Yine Salavat-ı Şerif(Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)
Yukarıda bahsedilen dualar okunduktan sonra vasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin S.A.V. Mübarek ruhi şeriflerine hediye ediyor gönderiyoruz..
Not : Okumalara başlarken mutlaka niyetinizi ediyorsunuz.. Ve okuma esnasında sadece ve sürekli dileğiniz duanız ney ise onu düşünüyorsunuz.. Bu duanın 7 gün uygulanması gerekmektedir.Hemen saniyede kabul olan mucize dualar.jpg

DUALARINIZIN DAHA ÇABUK YERİNE ULAŞMASI İÇİN BU KISA ESMAYI 3 DEFA TEKRARLAYIN :

Allahü Teala nın bir meleği vardır .. Bu melek Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse Ya Erhamerrahimin esmasını üç ( 3 ) defa söylerse Bu görevli melek Ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste.. diye nidada bulunur..
3 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN Derseniz Melekler ona Allah karşındadır ondan ne istersen iste der.
4 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN .. Derseniz arşdaki melekler yaptığınız duaya amin derlermiş.
Konunun geçtiği KAYNAK : Nevevi Ezkar 343..

DUALARIN ÇABUKLAŞMASI İÇİN BAŞKA BİR DUA :

Umulurki aşağıda verilen dua tertibini okuduğunuzda ettiğiniz dualar ve istediğiniz hacetlere Allahü Teala tarafından daha çabuk icabet edilir..
Bismillahirrahmanirrahim , Ve bihakki
Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi heybeti
Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi menzileti,
Bismillahirrahmanirrahim , İrf kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD , HA MİM AYIN SİN KAF , ELİF LAM MİM , ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM .. Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Bi siiril heybeti vel kudreti ve bi sırril ceberuti vel azameti ic al ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef al lı. ( dileğinizi söyleyin ) Yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim.
SÜLEYMAN BİN MUKATİL HZ. Bu dua ile dua edin eğer kabul olmaz ise Allah bana lanet etsin .. Diyerek Bu duanın çok değerli ve keskin olduğunun altını çizmiştir..

Dua Hakkında Açıklamalar :

Hz. İsa a.s bu mübarek duayı okur ölüleri diriltirdi..
Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.. denmiştir.
Cenamı hakkın veli kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmuşlardır. ” Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenamı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermez ise ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin..hemen kabul olan etkili dua.jpg

DUANIN OKUNUŞU :
Bismillahirrahmanirrahim.
Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.
SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM . Ayeti ile Duaların Kabulü.
Her türlü dilek için SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM ayeti kerimesini tahareti kamile ve tam itikat ile sabaha doğru kıbleye karşı oturup 1479 defa oku. Okuduktan sonra Cenabu haktan istediğini istirham et.
Bu dua ve metot defalarca denenmiş olup tecrübe edilmiştir..
1- Kim akşam namazının farzından sonra 40 defa Fatiha suresini okuyup dileğini söylerse en kısa zamanda isteğine nail olur .
2- Kim Yusuf suresini bir kağıda yazıp bunu içilecek suyun içine bırakırsa ve her susadığında bu sudan içerse Allah 'ın izni ile dilediği ne ise gerçekleşir.
3- Kim 41 Yasini 7 ye bölüp sabah namazından sonra okursa her ne haceti var ise gerçekleşir.
4- Çok önemli isteği için kişi 4 Yasin okuyup arkasından şu duayı okursa mutlaka isteği olur .
'' Subhanel müneffisi an külli medyün . Subhanel müferrici an külli mahzun . Subhane men ceale hazainehü beynel kafi ven nun . Subhane men ize erade şey en en yekule lehü kün feyekün . Ya müferricü ferric .Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric . Ya müferricü ferric . Ferric anni hemmi ve gammi fercen acilen gayra acilen bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.''

5- 75 defa Ya Muizzü denilip dua edilirse isteği kabul olunur .

6- Yatsı namazını kıldıktan sonra her birinin başında besmele çekerek ardarda 7 Fatiha suresi okunur. Arkasından da 7 kere bu salavat okunup dileği Allah'a arzedilir. Kısa zamanda gerçekleşir.
'' Allahümm salli ala seyyidina muhamedin abdike ve habibike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih.''
Her Kim Gerçekleştirmek İstediği Bir şey İçin 2 rekat namaz kılıp peygamber efendimize salavat getirdikten sonra aşağıdaki duayı zikrederse allahü teala ona istediğini verir,
Dilek Duası :
Lâ ilâhе illâllah-ül-halîm-ül-kеrîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlеmin. Es’еlükе mûcibâti rahmеtikе vе azâimi mağfirеtikе vеl ganîmеtе min külli birrin vеssеlâmеtе min külli ismin lâ tеda’ lî zеnbеn illâ gafеrtеhü vеlâ hеmmеn illâ fеrrеctеhü vеlâ hâcеtеn hiyе lеkе rıdan illâ kadaytеhâ yâ еrhâmеrrâhimîn.
 

Ekli dosyalar

  • dilek duaları.jpg
    dilek duaları.jpg
    94,9 KB · Görüntüleme: 30.055
Moderatör tarafında düzenlendi:
M

melekmelek_

Forum Okuru
Merhablar benim çok istediğim girmek istediğim iş yeri var ilk olucak gibiydi biri engel oldu oradan 2 kere istihare yaptım yesil ve beyaz gördüm olması için bu dua uygun mudur?
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
melekmelek_' Alıntı:
Merhablar benim çok istediğim girmek istediğim iş yeri var ilk olucak gibiydi biri engel oldu oradan 2 kere istihare yaptım yesil ve beyaz gördüm olması için bu dua uygun mudur?

Yeşil ve beyaz renk hayırlıdır. Ya bu işin olmaması sizin için hayırlı yada bu istediğiniz iş hayırlısı ile olacak.
 
SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Cebrahil'in 7 Cihan Güneşi Hz Peygamberimiz Muhammed ( S.A.V ) efendimiz ile bir konuşmasında, Cebrail'in Resulullah'a " Rabbim'in hiç bir peygamberini seni sevdiğim kadar sevmedim " diyerek şöyle dua etmesini öğretti.

O halde şu duayı çok söyle:
اَللّـهُمَّ اِنَّكَ تَرى وَلا تُرى واَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الأَعْلى، وَاَنَّ اِلَيْكَ الْمُنْتَهى وَالرُّجْعى واَنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالاُولى، واَنَّ لَكَ الْمَماتَ وَالَْمحْيا، وَرَبِّ اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُذَلَّ اَوْ اُخْزى

“Allah’ım! Sen görür, ama görünmezsin; sen yüce bir görme yerindesin; -bütün yarattıklarının- mesir ve dönüşü sanadır. Ahiret ve dünya sana aittir. Ölüm ve hayat senin elindedir. Allah’ım! Zelil olmaktan veya alçalmaktan sana sığınıyorum.”

Sizler de namazlarınızda ve niyazlarınızda öğretilen bu duayı okuyabilirsiniz. Bunun haricinde sırra mazhar olmak diye bir şey var. Onun içinde " Ya Rabbim'im Hz Muhammed ( S.A.V ) efendimiz, yaşarken ellerini açarak, senden ümmeti ve kendisi için hangi hayırları dilediyse o hayırları diliyor, hangi şerlerden sana sakındı ise o şerlerden sana sakınıyorum " şeklinde dua ederek te sırra mazhar olmuş olursunuz. Sevgiler.
 
Üst