En Güzel KIsa Şirin Sözler

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
En Güzel KIsa Şirin Sözler
En Güzel ?irin Sözler
K?sa ?irin SözlerBizden ?irin sözler isteyen misafirimizin iste?ini yerine getirirken, siz sevgili melek'lerimize de yeni ve en güzel ?irin sözleri aktarmak istedik. :) ??te k?sa ve güzel ?irin mi ?irin sözler melek'ler.

Çok ?irinsin A??k?m Seninle Güzel Sözler Yazd?m, Sözlerimin Ad?na Ad?n? Yazd?m, Hepsine Seni Anlatt?m…

Beyaz Bir Güvercinin Kanat Ç?rp???ndaki Özgürce Uçabilmenin Verdi?i Azimle Sevdim Seni A?k?m..

Yollarda Bekleyerek De?il, Yollara Ad?n? Yazarak Yürüyorum, Sonunda Benim Olucaks?n Biliyorum..

E?siz Bir Sevgi Benimkisi, Romanlara S??mayacak Kadar A??r, Hikaye Olamayacak Kadar Gerçek, Masallarda Anlat?lacak Kadar Özendirici, Efsane Olacak Kadar Dinlettirici A?k?m..

Kalbini Göster Bana Büyüle Beni Bir Bak???nla Senden Ye?il I??k Bekliyorum, Hayat?m? Seninle Birle?tirmek ?stiyorum.

Kötü Günleri Uzatmam, ?yi Günleri Yazar?m Hep Yar?nlar?m ?çin, Gelece?imi Kimseden Saklamam Senin ?çin Gelecek Kuruyorum Yaz?d???m Yar?nlar?ma Birtanem.

Yaln?z De?il Kalbim Seni Sevdi Bebe?im, Ac? Çeksede Yüre?im Senden Ba?kas?na Bakmaz Gözlerim Seviyorum Seni Mele?im..

Sana Söylenmemi? Sözler Söylemek ?stiyorum Ama ?lk Önce Dinle Beni, Sana Kimseye Vermedi?im Kalbimi Vermek ?stiyorum Ama ?lk Önce Sev Beni..

K?sa Sevgiler Büyütmedim Sana, K?sac?k Duygular?m Tutmad?m Asla! Seni Hayat?ma Yazd?m ?smin Ve Sengin ?çimde Koca Bir Dünya…

Sana Kar?c?m Demek ?stiyorum Bu Hayatta Sevgili Oyunlar? Bitti Hayat?m?zda Benim E?im Ol Kölen Olay?m Yan?nda Al Beni Kollar?na.

Ben Gözlerin ?çin Ya?amak ?stiyorum Kalbin ?çin Umutlar Besliyorum Ad?n ?çin ?iirler Yaz?yorum Sevgilim.

Sen Benzemezsin Kimseye Hiç Bir Nesne ?le Tarif Edemem Seni Sen Beyaz Bir Meleksin Ancak Sevgimden Sen Anlars?n Birici?im.

Hayat?m?z Zor Olsada Bu Dünyada Seninle Zor Hayat Ya?anmaya De?er Zorluklar ?çinde Seni Nas?l Sevdiysem Hayatada Ö?retirim Zorluklar ?çinde Bizi Sevmesini.

Küresel Is?nma Gibisin A?k?m Seninle Buz Tutan Kalbim Eridi Sular?n? Sevinç Gözya?lar? ?le Bo?altt?m ?imdi Sadece Senin ?çin Var?m Bebe?im..

Seninle Ayr?l?nca Bombo? Geliyor Dünya Bana Zevk Alm?yorum Yemek Yemiyorum, Sevginle Doyuyorum Senin Dü?ününce, Seni Dü?ününce Seviyorum Hayat? A?k?m.

Senin ?çin Ne Söz Ezberledim Ne ?ark? Ezberledim, Senin ?çin Ne Sözler Yazd?m Ne ?ark?lar Besteledim Ne ?iirlerde Ad?na Maniler Yazd?m, Seni Kendime Yazd?m Yazacak Yer Ar?yorum Seviyorum Seni Bebe?im..

Bukadar ?irin Olmak Zorundam?s?n, Beni Benden Almak Ho?unam? Gidiyor? O Zaman Al Seninim Bir Sende At?yor Kalbim Seninle Ya??yorum Sevgi Çiçe?im.

Bu Sözlerin Hepsini Sana Kar?? Yazd?m Bebe?im Seni Dü?ünerek Geliyor Akl?ma ?çimdeki Sözlerim Gözlerinden ?lham Al?yorum Dudaklar?nla Yazmaya Ba?l?yorum, Sözlerinle Anlam Kazand?r?yorum Yaz?lar?ma Bebe?im..

I?tan Görünü?ü Güzel ?çten Görünü?ü Sahtekar Tam Bir Melek Yüzlü Sahtekar.Rol Yap?yor Güya Bana Tatl?m Rol Yapmasana ?nan?rm?y?m Ben Sana Seni Seviyorum Dedi Bana Beni Seviyormu? Güya Melek Yüzlü Sahtekarlardan Biri Söyledi Bunu Bana

Gözlerin Nekadar Güzel Bak?yor Bana Sen Bana Bakt?kça Sar?l?yorum Hayata Okadar Derin Bakma Bana Sevgilim A?k?nla Eriyorum Sensizken Deliriyorum.

Hatayla De?il Do?rularla Sevdim Seni, Hata Olan Sevgimizin An?lar?n? Düzletiriz Do?ruluklarla.

Hayat?n Renklerini Görüyorum Her Hareketinde Gülü?ün Pembe Bir Dünya Gözlerin K?rm?z? ?çimi Yakan Renklerin En Ate?lisi, Sözlerin Mavi Deniz Gibi, Ellerin Bembeyaz Özgürlük Gibi.

Seni Severken ?eker Hastas? Oldum Sen Benim Tek ?lac?ms?n Ama Hasta Eden Tek Varl???ms?n.

Senin Gibi ?ekeri Çay?mda ?çerim Süper ?ekerli, Hasta Ettin Beni Kendine Seviyorum Seni Delice.
 
Üst