1. fırtına

  fırtına Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.735
  Beğenilen Mesajlar:
  28
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul

  Ergenekon destanı

  Konu, 'Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler' kısmında fırtına tarafından paylaşıldı.

  < Konu Resmi..>
  Ergenekon destanı, Göktürkler’in türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası’nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır.

  Efsanenin Sadeleşmiş Özet Hali: Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk’e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türkler’in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi.
  Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki: “Türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur”
  Tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, “Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar” deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler’i görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkleri öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.
  O çağda Türkler’in başında İl Kağan vardı. İl Kağan’ın da birçok oğlu vardı. Ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan’ın bir de Tokuz Oguz (Dokuz Oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. Kayı ile Tokuz Oguz tutsak olmuşlardı. On gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: “Dörtbir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.” Sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler.
  Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.
  Türkler’in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı’ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye Ergenekon dediler.

  Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz’un birçok çocukları oldu. Kayı’nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oguz’un daha az oldu. Kayı’dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz’dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon’da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti. Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon’a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.
  Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon’dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir.” Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tengri’nin yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.


   
 2. fırtına

  fırtına Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.735
  Beğenilen Mesajlar:
  28
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul
  Cevap: Ergenekon destanı
  Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk’ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt’un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon’dan çıktılar.
  Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beğleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.
  Ergenekon’dan çıktıklarında Türklerin kağanı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine (Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler gönderdi; Türkler’in Ergenekon’dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler’in buyruğu altına girdi.
  Vikikaynak’ta
  Ergenekon Destanı ile ilgili metin bulunmaktadır.
  ERGENEKON DESTANI
  Kaçınız bilirsiniz, biz nerelerden geldik
  Atamız Kayan gibi, dağlardan akan seldik
  Bugün anlatacağım, geldiğimiz yerleri
  O dağları, taşları, ovayı, nehirleri
  İyi dinleyin beni, ki yaşayın o anı
  Öyle anlatayım ki, unutmayın o anı
  İyi bilin, öğrenin, anlatın unutmadan
  Tek sözü eksiltmeden, bir kelime katmadan
  l Han Kağan baştaydı, kuvvetliydi Gök Türkler
  Savaşa doymuyordu, heyecanlı yürekler
  Okunun ötmediği, kılıcın yetmediği
  Millet kalmış mıydı ki, tek mağlup etmediği
  Bir de Sevinç Han vardı, Moğolların başında
  Yaşını da bilirim, İl Han Kağan yaşında
  Diş geçirememişti, yiğit Türk çerisine
  İlerlemişti Türkler, Moğol içerisine
  Sevinç Han dayanamaz, mektup yollar dört yana
  Der ki: “Türkler düşmandır, hem bana hem de sana.”
  Toplanıp çevre beyler, varırlar bir karara
  Birleşmeli hep birden, açmalı Türk`te yara
  Haber alır İl Han`ım, geldi savaşın çağı
  Beş bin ordu birleşse, sönmez Türk`ün ocağı
  Gök Türkler yener yine, şaşırır karşı beyler
  Hele bir görün bakın, Sevinç Han şimdi neyler
  Bırakıp hayvanları, kaçar Moğol ordusu
  Bu ne anlama gelir, sorulmamış sorgusu
  Türkler başlar şölene, hem yeyip hem içmeye
  Ama Moğol uyumaz, gelir kanım içmeye
  Ani bir baskın olur, bir bir düşer Türk eri
  Her yan cesetle dolar, ayrık gövdeyle seri
  İki alp er çarpışır, adları Kayan, Tukuz
  Unutma biz bir yaydan, atılan dokuz okuz
  Kayan, kağan oğluydu, dağdan akan sel gibi
  Tukuz, kağan yeğeni, gökten esen yel gibi
  Gözlerinin önünde, yok oldu budunları
  Atlayıp da atlara, kaçtılar kadınları
  Kaçtılar dediysem ben, sanmayın ki korkudan
  Beyleri emretmişti, ar denilen duygudan
  Almıla idi biri, Bengül de ötekisi
  Gittiler Kutlu Dağ`a, at üstünde ikisi
  Kayan ve Tukuz, bitik; yığıldılar toprağa
  Türk`ün bu helal kanı, feda olsun bayrağa
  Sevinç Han geri döndü, Türkler öldü sanarak
  Bir kahkaha patlattı, manzaraya kanarak
  Derken bir kıpırdanma, Tukuz kalktı ayağa
  Taşıdı Kayan`ı da, kuytuda bir oyuğa
  Almıla ile Bengül, döndüler sonraki gün
  Ama kaçmalıydılar, öz vatanından sürgün
  Yiğitleri yaralı, halleri yok ölmeye
  Ne ölmeye hal kaldı, ne de bir tek gülmeye
  Kutle Dağ`a vardılar, kaldılar bir kaç gece
  İyileşti yiğitler, gezdiler gündüz gece
  Aradılar o kadar, sonunda da buldular
  Bu korkulu yaşamdan, sonunda kurtuldular
  Lakin bu yerin yolu, geçit vermez pek kolay
  O anda oluverdi, o ne muhteşem olay
  Bir bozkurt peyda oldu, düştü dördün önüne
  Yol gösterdi onlara, bu cennetin içine
  Öyle bir yer ki ora, Kök Tanrı`dan hediye
  Kapattılar geçidi, yağı bulmasın diye
  Dediler buraya ad, koyalım “Ergenekon”
  “Ergene”: “dağ kameri”; ve “diklik” demektir “kon”…
  Asena`nın kurtları, girdiler güzel yurda
  Hepsi duacıydılar, o yol gösteren kurda
  Kağan soyunda gelen, Kayan önderleriydi
  O demirden kurt başlı bayrak gönderleriydi
  Ergenekon onlara, yurt oldu tam dört yüz yıl
  Hatırla o günleri, sarhoşluğundan ayıl
  Dört yüz yıl çoğaldılar, yaşlıları ölürken
  Boy boy oldu Tukuzlar, Kayat ve de Türülken
  Tukuzlar ve Türülken, atalarıdır Tukuz
  Sonra da bu iki kol, oldular Dokuz Oğuz
  Kayat; soyu Kayan`ın, kağanlar hep bu boydan
  Çıkmadılar töreden, hepsi de aynı soydan
  Şölen yaptılar her yıl, anarak kutlu günü
  Unutmadılar bir an, ne yağıyı ne dünü
  Dört yüzüncü şölende, kağandı Börte Çine
  Türk`ün öç duyguları, bir başka coştu yine
  O savaşta olanlar, Gök Türk`üme ar gelir
  Sığmaz oldu tümenler, Ergenekon dar gelir
  Ama burdan çıkmanın, bir çaresi yok muydu
  Demirden dağı gören, o tarihte yok muydu
  Bütün halk arar oldu, kurtuluşun yolunu
  Gözler hep tarar oldu, hem sağını solunu
  Bir çocuk çoban vardı, yiğit Tirek adında
  O ne kaval çalardı, bu on yedi yaşında
  Bu Tirek çalmaz sanki, kavalıyla inlerdi
  Çalmaya başlayınca, bütün oba dinlerdi
  Kavalıyla dosttu o, üflerdi sevdasını
  Kattı Ergenekon`dan, bir çıkış arzusunu
  Gök gözlü bir kök böri, varıp geldi önüne
  Sonra yavaaaş yürüdü, bir çıplak dağ yönüne
  Tirek eve dönünce, anlattı demirciye
  Dedi: “Ey bilge kişi, bu kurt gelir de niye?”
  Demirci hazırlandı, sabah Tirek`le gitti
  Düştü kurdun peşine, dağ önünde yol bitti
  Anladı ki demirci, bu dağ saf demirdendir
  Ve bu gök tüylü böri, ulu Kök Tengri`dendir
  Dönüp anlattı Han`a, bütün bu olanları
  Demir dağı eritip, yol açmak planları
  Yığdılar odun, kömür ve devasa körükler
  Bu son umutlarıydı, çıkmalıydı Gök Türkler
  Dualar eşliğinde, yakıldı koca ateş
  Sonunda eridi dağ, sevindi bacıkardeş
  Bir öncü yolladılar dışarıya bakmaya
  Sabırsızdı Gök Türkler, öz yurduna akmaya
  Öncü giden dönünce, mutlu haber verince
  Tuğlar kalktı havaya, bu ereğe erince
  Çıkıp Ergenekon`dan, dost ile dost oldular
  Varıp atayurduna, yiğitçe öç aldılar
  Yüzlerce yıl solmadan, hep tomurcuk verdiler
  Dirlik düzen içinde, yaşayıp yeşerdiler
  Ateşte demir dövüp, her yıl hiç unutmadan
  Yaşattılar o günü, hem de hiç aksatmadan…
  ……….
  Ozan Çu-çu anlattı, size kutlu destanı
  Siz de anlatasınız, gence dostu düşmanı
  Sözümüz uzun oldu, lakin gönülden oldu
  Giden bir kaç dakika, yine ömürden oldu…
   
Ergenekon destanı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Cumhurİyet Destani

  Cumhurİyet Destani

  Kararan bahtımın ağarmasıdır Yirmi üç doğumlu Cumhuriyetim Türklüğün tarihe son armasıdır Yirmi üç doğumlu Cumhuriyetim Ata mirasının en güzelisin Mutluluk yumağı sevgi selisin Gönlümün al-beyaz açan gülüsün Yirmi üç doğumlu Cumhuriyetim Senin eseriniz seninle varız Ebedi sürmeli bitmeden bu hız Gölgende mutluyuz,hürüz, uygarız Yirmi üç doğumlu Cumhuriyetim Hayaldi kurtuluş,...
 2. Destan - Annem

  Destan - Annem

  seni bir kır çiçeği gibi koklayamam seni bir kır çiçeği gibi koklayamam sevemem çiceği ben sevemem Dertlerin bitmedi be guzel annem O guzelim gozlerin gulmedi be canim annem Aglama sen kiyamam goz yasina dayanamam Bir sen gul guzel annem Yanarim ellerini tutamam saclarina dokunamam Seni bir kir cicegi gibi koklayamam sevemem Kaderin oyunu bu annem bir daha geri donemem Yavrunu sarmadinmi...
 3. Göç Destanı

  Göç Destanı

  göç destanı özeti göç destanı destanındaki motifler hangi devlete aittir destanının özeti Bugün Orkun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu kente Ordu-Balıg denildiği sanılmaktadır. Göç Destanı, bu kentteki saray yıkıntısının önünde bulunan anıtlardan birinde yazılıdır. Bu yazıtlar, Hüseyin Namık Orkun'a göre, Mogol hanı Ögedey döneminde...
 4. Türeyiş Destanı

  Türeyiş Destanı

  türklerin kurttan türeyişi türeyiş destanı resimleri kurttan türeyiş bozkurt göç destanı Asya Büyük Hun Devleti ile Kök Türk Devleti arasındaki dönemde Orta Asya'da yaşayan Türkler'e Çinliler, Kao-çı derlerdi. "Kao-çı" sözü Çince'de "yüksek tekerlekli arabası olan" demektir. Kao-çı'lara Çinliler, T'ieh-le adını da verirlerdi. T'ieh-le kelimesi, Türkçe Töles sözünün Çin...
 5. Türk destanları nelerdir?

  Türk destanları nelerdir?

  Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî,...

Sayfayı Paylaş