1. renesme

  renesme Aktif Üye Üye

  Kayıt:
  22 Nisan 2010
  Mesajlar:
  391
  Beğenilen Mesajlar:
  69
  Ödül Puanları:
  28
  Şehir:
  hatay iskenderun

  erkek ve kadının yaratılış hikayesi

  Konu, 'En İlginç Bilgiler' kısmında renesme tarafından paylaşıldı.

  erkek ve kadının yaratılış hikayesi kuranda kadın
  kadın neden yaratılmıştır


  erkek ve kadın bu iki cinsin birbirinden ayrı yaratılış hikayeleri vardır.çok ilginç bir şekilde yaratılmışız.ben okudum çok güzeldi sizede tavsiye edrim.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Eğe kemiğinden yaratılış hikayesi ve etkileri

  Kuran’da yaratılış hikayesi genel hatları ile anlatılırken, Kuran’dan önceki kutsal kitap Tevrat’ta bu hikayenin epeyce ayrıntılı olduğu görülür. Tevrat’ın Yaratılış hikayesinde, birbirinden farklı iki anlatım var. Birincisine göre Allah yeryüzünde hayatı kurduktan sonra, o hayata hakim olmak üzere insanı yaratmış. Allah insanı kendi suretinde ve erkek ve dişi olarak çift yaratmış, onları mübarek kılmış ve onlara demiş ki, semereli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın; denizin balıklarına, göklerin kuşlarına ve yeryüzünde hareket eden her şeye hakim olun! İkincisine göre ise insan olarak başlangıçta erkek yaratılmış, erkek diğer varlıklarla arkadaşlık kuramayıp da yalnız kalınca, ona arkadaş ve yardımcı olsun diye, erkeğin uyutulması ve kaburga kemiklerinden birinin çıkarılması ile, kendi cinsinden bir kadın yapılmış. Bu durum kadın ile erkek arasındaki cazibenin sebebi olarak gösterilmiş. O kadar ki, erkek anasını ve babasını bırakacak, karısına yapışacak ve onlar bir beden olacaklardır, denilmiş. (Tekvin 2, 24) Tevrat’ın daha sonraki ayetlerinde kadını suçlu çıkaran bir başka bildiri var. Buna göre kadın, Allah’ın yenmesini yasakladığı ağacın meyvesinden, şeytana uyarak yemiş ve böylece ilk günahı işlemiş, sonra erkeğe de yedirerek onun da günah işlemesine sebep olmuş, bunun üzerine insanlar cennetten kovulmuşlar. Allah insanları hayat ağacından daha fazla yemesinler ve ebediyen yaşamasınlar diye içinde yaşadıkları cennetten çıkarmış. Daha önce insanlar cennette kadın ve erkek çıplak olarak dolaştıkları halde utançları bulunmazken, yasak meyveyi yiyince gözleri açılmış, çıplak olduklarını bilmişler, utanmışlar ve incir yapraklarını dikip kendilerine önlükler yapmaya çalışmışlar. (Tekvin 3, 7-24) Allah deriden elbiseler yapmış ve onlara giydirmiş. Onlar böylece bütün yaşayanların anası ve babası olmuşlar. Şeytan, kendisinin insana üstünlüğünü kanıtlamak üzere harekete geçip, yılan kılığında gelip yasak meyveyi yedirmek üzere ilk olarak kadını seçtiği için, kadının şeytana yakınlığı, erkeğe de yedirdiği için kadının da şeytan gibi ayartıcı olduğu söylemi çağlar boyu sürmüş. Allah erkeğe yasağını niçin çiğnediğini, hayat ağacının meyvesinden niçin yediğini sorduğu zaman, o, yanına vermiş olduğu kadının kendisine bunu yedirdiğini söylemiş. Kadın işlediği günah sebebi ile şiddetle cezalandırılmış, Allah kadına, zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağını, ağrı ile evlat doğuracağını, arzusunun kocasına olacağını, kocasının ise ona hükmedeceğini bildirmiş. Erkeği de karısının sözünü dinlediği için cezalandırmış. Ona da, toprağın bu yüzden lanetlendiğini; ömrünün bütün günlerinde, toprağa dönünceye kadar ondan zahmetle ve alın teri ile yemek yiyeceğini, topraktan geldiği gibi toprağa döneceğini bildirmiş.

  Müslüman tefsirciler erkeğin ve kadının yaratılışı ile ilgili ayetleri tefsir ederken (2.Bakara Suresi, 35.ayet, 4.Nisa Suresi 1.ayet vb. bkz: s.54) kadının eğri kaburga kemiğinden yaratılma hikayesini Tevrat’tan alıp kullanmışlar, bunu yaparken de H. Muhammet’e isnat edilen bir hadise dayanmışlar. Hadise göre, “kadın eğe kemiğinden yaratılmış, onu bir yol üzerine yönlendiremezsin; kadından ancak o haliyle yararlanabilirsin, onu doğrultmak istersen kırarsın, onun kırılması boşanmasıdır”. (Kenzu’l-Ummal, Ali el-Muttaki, C16 s.372-373, Hadis no. 49956) Hadis kritiklerinde, kadının kaburga kemiğinden yaratılışından söz edilmesinin bir hüküm değil, eski kültürdeki bir benzetmenin hatırlatılması ile verilmiş öğüt olduğu, hadisin metninde “gibi” kelimesinin bulunduğu, (Kadın eğri kaburga kemiği gibidir, onu doğrultmak istersen kırarsın! Bkz. aynı kaynak, 44976-79 numaralı hadisler) muhtemelen bu kelimenin rivayet sırasında düşmüş veya kasten düşürülmüş olduğu bildirilmişse de, İslam ilahiyatçılarının bir çoğu ve halk için yazılmış kitapların yazarları bu rivayeti Tevrat’taki ifadelerle birleştirerek erkeklerin kadınlara üstünlüğü ve üstünlüğün korunması konusunda ciddi bir Din hükmü gibi kullanmışlar. Azeri müfessir Mir Muhammed Kerim el-Baküvi ise “Keşfü’l-hakayık an nüketi’l-ayati ve’ddekayık” isimli tefsirinde bu konuya şöyle açıklık getirmiş: “Hadislerde H. Havva’nın Adem’in sol kaburgasından kemiğinden yaratıldığı ifade edilmiştir, (Buhari, Nikah 79-80) H. Adem’in sol kaburgasından murat, sol tarafındaki topraktan demektir. Böylece ikisi de aynı topraktan yaratılmıştır. (İbn Mace, Sünen, Taharet 77) Yani her ikisi de bir bütünün yarısıdır. (Bkz: Gerçeğin Doğuşu, Alevi Kuran Tefsiri, hazırlayan Ahmet Dolunay, I 12, Merkür yay. İstanbul 2000) Muhammed Esed, ilk devir tefsircilerine dayanarak her iki cinsin aynı yaratılışla yaratıldığını yazar ve Havva’nın Adem’den yaratıldığı yorumunu reddeder. Ayrıca o tefsirlerdeki bu gibi ifadelerin dikkatle ele alınması gerektiğini, 3.Al-i İmran Suresinin 7. ayetinde bildirilen bir uyarıya dayandırır. Bu ayette denilmektedir ki, kalpleri hakikatten sapmaya meyilli olanlar, kafaları karıştıracak şeyler bulmak için, keyfi anlamlar bulmak amacı ile ilahi kelamın çok anlamlı (müteşabih) kısımlarına takılırlar, oysa Allah’tan başka kimse onun kesin anlamını bilmez. (Bkz: Kuran Mesajı meal-tefsir, S. 99, 132)

  Kuran’a göre, Allah hürriyet ve sorumluluk vereceği bir insan soyunu yaratacağını ve onu yeryüzünde halife yapacağını meleklere bildirdiği zaman, melekler yeryüzünde daha önce yaratılmış bulunan varlıkların tecrübesi ile olsa gerek, böyle birinin kan dökücü ve yozlaştırıcı bir varlık olabileceğini, kendileri sürekli teslimiyet içinde çalışırken insana gerek olup olmadığını merak etmişler. İnsan soyunun, daha önce yaratılmış varlıklar tarafından ilk algılanışının bozguncu ve yozlaştırıcı olarak görülmesi dikkat çekici. Ancak bu olumsuz algılamada cinsiyet değil, bir bütün olarak insan soyu söz konusu. Allah meleklere insanın üstünlüğünü göstermek üzere bir test yapıyor ve onlardan varlıkları isimlendirmelerini istiyor. Melekler Allah’ın kendilerine bildirdiğinin dışında bilgilerinin olmadığını söylerken, insan varlıkların hepsini isimlendiriyor (2.Bakara Suresi, 30-31.ayetler) Melekler insanın bilgi üstünlüğü karşısında secde ederken, şeytan kendi yaratılışının insanınkinden üstün olduğu iddiasından vazgeçmiyor. şeytan Allah’ın kadını ve erkeği yaşamaları için içine koyduğu, acıkmanın, susamanın giyinmenin ve güneşin sıcaklığından etkilenmenin söz konusu olmadığı cennette de onları rahat bırakmıyor, her ikisini de yoldan çıkartarak ilk günahı işlemelerine sebep oluyor. (20. Ta-ha Suresi, 118-119 bkz: s.61) İnsanlar yemeleri yasak olan meyveyi yiyorlar, böylece sahip oldukları konumu yitirerek, geçimlerini kendileri sağlamak üzere yeryüzünün olumsuz şartlarına indiriliyorlar. Kuran’da, yasak meyveyi yiyerek Allah’a karşı ilk günahı işleyenin ve erkeğe de yedirerek onun da günah işlemesine sebep olanın kadın olması gibi bir anlatım yok. Tam tersine anlatılan sadece şu: Adem (erkek) şeytanın sözüne kanarak, Allah’ın yasak meyveden yememeleri tembihini unutuyor, böylece Rabbinin emrine karşı gelmiş, dolayısıyla ciddi bir hataya düşmüş oluyor. Meyveyi erkek ve kadın birlikte yiyorlar. Meyvenin yenmesi bünyelerinde önemli bir değişime sebep oluyor, daha önce fark etmedikleri çıplaklıklarını fark ediyorlar ve örtünmek üzere yapraklar arayıp Allah’tan gizlenmeye çalışıyorlar. İnsanların yasak meyveden yemelerinin sebebi, Allah’a saygısızlık değil, Allah’ın tembihini unutmalarıdır. Burada Adem’in unutması ile insan soyunun bütününe uyarı yapılmakta, şeytanın kandırmalarına karşı tehlikede oldukları vurgulanmaktadır. Adem’in unutması, onun yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli bulunmaması olarak bildirilmiş. Adem işlediğinin günah olduğunun farkına varmış ve bundan ötürü Allah’tan özür dilemiş, Allah özrünü kabul etmiş ve kendilerine yol göstermekte devam edeceği sözünü vermiştir. (20.Ta-ha Suresi, 119-122 bkz: s.61)
   
erkek ve kadının yaratılış hikayesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kadının Yaratılışı

  Kadının Yaratılışı

  CENGİZHAN’ a Göre KADININ YARATILIŞI Dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran Moğol hükümdarı Cengiz Han, 4'Ü resmi, 500 kendine ait kadına sahipti.Cengiz Han'a göre Tanrı kadını nasıl yaratmış. Tanrı erkeğin Kaburgasından kadını Yaratmak istediğinde Ona nasıl bir Huy vereceği konusunda Hayli Terededdüt etti. O sırada Tanrı’nın yanına Bir yılan sokuldu. Tabii görevinin Değiştirilmesini Rica...
 2. kadın ve erkek denklemi

  kadın ve erkek denklemi

  AŞK ARİTMETİGİ * Akıllı erkek + Akıllı kadın = aşk * Akıllı erkek + Aptal kadın = ilişki * Aptal erkek + Akıllı kadın = evlilik * Aptal erkek + Aptal kadın = hamilelik OFIS ARİTMETİGİ * Akıllı patron + Akıllı eleman = kar * Akıllı patron + Aptal eleman = üretim * Aptal patron + Akıllı eleman = terfi * Aptal patron + Aptal eleman = fazla mesai ALISVERIS ARİTMETİGİ * Bir erkek kendisine...
 3. Kadın ve Erkekte Aşk

  Kadın ve Erkekte Aşk

  . Başından büyük bir aşk geçmemiş her kadın için bu bir eksikliktir; başından büyük bir aşk geçmiş her erkek için ise bu bi fazlalıktır. Erkeğin hayatında belki bir aşka yer vardır. Kadının ise aşkında belki bir hayata... Erkekler deli gibi aşık olurlar, zamanla akıllanırlar. Kadınlar ise Akıllı gibi aşık olurlar, zamanla delilirler. Aşk, kadını ve erkeği farklı etkiler. Aşık olan...
 4. Kadının yaratılışı

  Kadının yaratılışı

  Melekler netten kadınlar hakkında yazılan yorum çok hoşuma gitti sizinle paylaşmak istedim:) "kadın;erkeğin kaburgasından yaratıldı,ayaklarından yaratılmadı..!!! öyle olsaydı ezilirdi......!!! > üstün olsun diye başındanda yaratılmadı......!! AMA GÖĞSÜNDEN YARATILDI...... Eşit olsun diye...... kolun biraz altında...Korunsun diye...!!! > KALP HİZASINDA SEVİLSİN DİYE!!!"...
 5. ağrı 'lı kadınların zorlu yemeği ve hikayesi

  ağrı 'lı kadınların zorlu yemeği ve hikayesi

  ağrı yöresine ait yemekler hikayesi olan yemekler Ben ilk defa duydum..Hem adı değişik hem de hikayesi....Belki yaparsınız ...Tabi o kadar uzun vaktiniz varsa... Ağrı yöresine has olan ve şifalı olduğuna inanılan ''Aptigör Köftesi'', yöre kadınlarının en zorlu yemeği. Öğle saatlerinde yapımına başlanan yemek, akşam saatlerinde servise sunulabiliyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine özgü...

Sayfayı Paylaş