Erken doğumun belirtileri ve nedenleri nelerdir ?

Uzman SühaN

Administrator
Erken doğumun belirtileri ve nedenleri nelerdir ?
Erken doğum çok korkunç olabilir. Bir bebek tam gelişme zamanı gelmeden önce doğduğunda sağlığı üzerinde uzun ve kısa vadeli etkilere neden olabilir. Rahimdeki son haftalar , sağlıklı kilo alımı ve beyin ve akciğerler de dahil olmak üzere çeşitli hayati organların gelişimi için çok önemlidir. Çoğu gebeliğin süresi yaklaşık 40 hafta olmakla birlikte, bebeklerin bir veya iki hafta önce doğmaları normaldir.Yaklaşık 15 milyon bebek her yıl çok erken doğarlar. Erken doğumun komplikasyonları nedeniyle her yıl yaklaşık binlerce çocuk ölüyor.Küresel olarak, prematürite, 5 yaşın altındaki çocuklarda ölümün önde gelen nedenidir.Bu makale; doğum,erken doğum,prematüre doğum, erken doğumun önlenmesi ile ilgili bilgiler vermektedir.


erken doğum.jpg
Preterm, 37 haftalık gebeliğin tamamlanmasından önce canlı olarak doğan bebekler olarak tanımlanır. Erken doğan bir bebek, 37 hafta önce çok erken doğmuş olan bebektir. Prematüre bebeklerin sağlık sorunları daha fazla olabilir ve uzun süre doğum sonrası bebeğiniz hastanede kalabilir.Ayrıca , tüm hayatlarını etkileyebilecek uzun süreli sağlık sorunları yaşayabilirler.Gebelikte daha erken doğan bebek, sağlık sorunları yaşama olasılığı da o kadar yüksektir. Bazı prematüre bebekler bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalabiliyorlar.Ancak, tıptaki ilerlemeler sayesinde, çok erken doğan bebeklerin bugün hayatta kalma ihtimalleri her zamankinden daha yüksektir.


Erken doğum nedenleri


Erken doğum, çeşitli sebeplerle, bazıları anneyle, bazıları bebekle ilişkili diğerleriyle birlikte ortaya çıkabilir . Bazen hiçbir neden bulunamaz.


Erken doğum nedeni bazıları şunlardır:


Çoğul gebelik nedeniyle uterin de aşırı distansiyon , örneğin ikizler veya üçüz.

Servikal yetersizlik

Plasentanın uterus duvarından erken ayrılması.

Plasenta previa

Plasentanın enfeksiyonu.

Uterin anormallikleri

Kanda amniotik sıvı fazlalığı

Pre-eklampsi ve eklampsi - gebe kadınlarda böbrek fonksiyon bozukluğu ve aşırı sıvı tutulumu ile ilişkili olabilen yüksek kan basıncı.

Üriner sistem enfeksiyonu (İYE) vebakteriyel vajinoz ( vajinal enfeksiyonlar )gibi diğer enfeksiyonlar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Travma - kaza sonucu (araba kazası veya merdivenden düşme) veya kasıtlı şiddet görme

Doğum kusurları


Risk faktörleri

Bazı risk faktörleri, erken doğumda katkıda bulunabilir. Bu, bir risk faktörü olan her hamile annenin kesinlikle erken doğum yapacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, şans aşağıdaki risk faktörlerinden biri veya daha fazlasıyla daha fazladır.


Diyet - yeme bozuklukları ve aşırı diyet veya açlık gibi yetersiz maternal beslenme.

Yaş - 35 yaş üstü gebelik

Önceki prematüre doğum.

Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, şiddetli hipertansiyon ve diyabet gibi ciddi maternal durumlar.

Sigara içmek.

Alkol kullanımı.

Uyuşturucu kullanımı - uyuşturucu veya reçeteli ilaç.

Stres.

Çoklu düşükler.

Yetersiz ve geç doğum öncesi bakım.

Gebelikler arasındaki kısa aralık.

Bu faktörlerin birçoğu daha düşük sosyoekonomik statüye sahip insanlarla ilişkilidir ve bu kendi başına bir risk faktörü olarak düşünülebilir.


Erken doğumda komplikasyonlar


Prematürite, bebek ölümünün ana nedenidir. Bununla birlikte, prematüre bebeklerin hepsi komplikasyon geliştiremez. Kural olarak, bebek ne zaman erken doğursa, komplikasyonların ortaya çıkma ihtimali o kadar yüksektir

Apne . Bu, 20 saniye veya daha fazla süreyle soluk almanın duraklamasıdır. Prematüre bebeklerin bazen apnesi vardır. Yavaş bir kalp hızı ile birlikte olabilir

Solunum sıkıntısı sendromu . 34 haftalık hamilelik öncesinde doğan bebeklerde en yaygın olan nefes problemidir

İntraventriküler kanama . Beyin kanaması Genellikle beynin merkezindeki ventriküllerin yakınında olur.

Kalp yemezliği


Prematüre Retinopati . Bu, gözdeki kan damarlarının anormal bir şekilde büyümesidir. ROP, görme kaybına neden olabilir.

Sarılık . Bu, bir bebeğin gözleri ve cildi sarıya dönük olduğunda. Karaciğer tam gelişmediğinde veya iyi çalışmadığında bebek sarılık olur.

Anemi . Bu, bir bebeğin vücudun geri kalan kısmına oksijen taşıyacak kadar sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı zamandır.


Önleme ve Yönetim


Erken ve düzenli prenatal bakım, erken doğumu önlemeye, gebelik komplikasyonlarını erken teşhis etmeye ve zamanında tedavi sağlamaya yardımcı olabilir. Uygun bir diyet de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı, erken doğum rsikini önleyebilir.Doktorlar, doğumlarını erteleyebilecek belirli ilaçları vererek, erken doğumlarını önlemeye çalışırlar.Erken doğum durdurulamazsa veya bir bebeğin erken doğum yapılması gerekiyorsa, doktorlar daha sonra yüksek riskli bir doğum için hazırlanırlar. Annenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip bir hastaneye gitmesi gerekebilir. Bu bebeğin doğumdan hemen sonra bakım almasını sağlayacaktır.Prematüre bebeğin yaşamının ilk birkaç gün ve haftasında, hastane bakımı hayati organ gelişimini desteklemeye odaklanır.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Hamile kadınların belli bir yüzdesi erken doğum yapıyor. Konu da anlatıldığı gibi bir çok etken buna sebep oluyor. Düzenli aralıklarla doktor takibi yapılırsa bu durum karşısın da hazırlıklı olunabilir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı, erken doğum risikini önleyebilir.
 
Üst