1. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany

  Eşyanin Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair

  Konu, 'Eşya Hukuku' kısmında tuqqce tarafından paylaşıldı.

  Yönetmelik no : MADDE 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 24- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları:

  a) 23 üncü maddeye rağmen, istisnai olarak;

  1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması; veya

  2) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, Odalar ve gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,

  halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

  b) Bu durumda ihracatçı;

  1) Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

  2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

  3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

  Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Oda ve ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

  İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

  "SONRADAN VERILMISTIR", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "VYSTAVENO DODATEČNĔ", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO", "VYDANÉ DODATOČNE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

  ibarelerinden biri yazılır.

  İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir. ”

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 26- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

  Oda, ilk Sertifikaya uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha Sertifikayı ihracatçıya verir.

  Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait Dolaşım Sertifikası ile karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra vize işlemini yaparlar. Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

  Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

  "İKİNCİ NÜSHADIR", "DUPLICADO", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "DVOJNIK", "KAKSOISKAPPALE"

  ibarelerinden biri yazılır.”

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (Ek IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 4- Bu Yönetmelik, 1/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
  frmpaylaş   
Eşyanin Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ceza Infaz Kurumlarinda Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkinda Yönetmelik

  Ceza Infaz Kurumlarinda Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkinda Yönetmelik

  Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve...
 2. İMKB yönetmeliğinde değişiklik

  İMKB yönetmeliğinde değişiklik

  Piyasa yapıcılığı için başvuran İMKB üyeleri arasından, belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler İMKB tarafından hazırlanan ve SPK tarafından onaylanmış olan ''Piyasa Yapıcılık'' taahhütnamesini imzalamak zorunda olacak. Aksi takdirde piyasa yapıcılık faaliyetlerine başlayamayacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren Hisse Senetleri...
 3. Emanete alınan kişisel paralarının kullanımına dair yönetmelikte değişiklik

  Emanete alınan kişisel paralarının kullanımına dair yönetmelikte değişiklik

  HÜKÜMLÜ ve TUTUKLULARIN EMANETE ALINAN KİŞİSEL PARALARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir. “Hükümlü ve tutukluların...
 4. Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

  Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

  Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 08.06.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “beş yıl” ibaresi “altı yıl”, üçüncü fıkrasının (a) bendindeki “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesi iki yıldan fazla hapis cezası...
 5. Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki Yenilikler hakkında bilgiler

  Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki Yenilikler hakkında bilgiler

  Öğretmenlerin atama ve yer değişikliği Öğretmenlerin atama ve yer değişikliği hakkında bilgiler Merhaba Sevgili Melek'ler ve bizi ziyaret eden siz sevgili misafirler, http://www.meleklermekani.com/guncel-haberler/228155-2012-eylul-ogretmen-atamalari-icin-basvuru-tarihleri.html konumuzdan sonra şimdi de bu yazımızda öğretmenlerin atama ve yer değişikliği hakkında bilgiler paylaşıyor ve ilgili...

Sayfayı Paylaş