Evililik ve önemi

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Evililik ve önemi
Evlilik ve onun öneminden bahseden makaleyi kaleme almakta amacımız son dönemlerde aile enstitüsünün gittikçe zayıflaması, bu alanda sorunların çoğalması ve sonuçta toplumda boşanma oranlarının artmasıdır.


Nikah insanoğlunun dil, din ve diğer hususlar gibi başlıca kültürel göstergelerinden - unsurlarından biridir. Öyle ki, aile enstitüsü adem evladının yaratılması ile başlamıştır. Giyim insan tasavvur edilemeyeceği gibi, evlilik kurumunun mevcut olmadığı uygarlık da kabul edilemez.


islamda evlilik.jpgNikah erkek ve kadının bir çok ihtiyacını karşılayan çok yönlü bir olaydır. Şüphesiz nikahta öncelik, neslin sürekliliğinin temini. Öte yandan, konuya kişisel açıdan bakıldığında burada hem de iletişimin de önemli rol oynadığı görülmektedir. Çünkü insan diğer yaratıklarla karşılaştırıldığında doğası itibariyle kültürel varlıktır ve yaşamını tek sürdüremez.


İnsanların oluşturduğu toplumu hayvan sürüsünden ayıran husus birincinin tam organize olmasıdır. Kamu iç içe geçmiş halkalar şeklinde örgütlenen bir bütün, bütünün çekirdeği ise ailedir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in "Hucurat" suresinde de insanların bir erkek ve bir kadından oluşturuldu farklı kavimlere ve kabilelere ayrıldığı vurgulanmıştır. Bu silsilenin ilk halkasını birbirlerine nikahla bağlanan bir erkek ve bir kadın yapar.

Nikahın yukarıdaki başlıca amaçları fonunda biyolojik ihtiyaçların temini önem bakımından sonra gelir. Dahası meselenin şehvetle ilgili tarafı nikahın amacını değil, onun öğelerinden birini oluşturmaktadır.

Burada öğelerden birini amaca dönüştüren ise aldanmış, aile tesisatının değerini azaltmış kabul edilir. Çünkü aile içinde erkek ve kadının biyolojik birliği sona ererse da, evlilik yaşlılık döneminde de devam ediyor ve bu zaman dayanışma daha da artıyor. Bu hal yaşlılık döneminde her iki tarafın iletişime önceki dönemlerden daha fazla ihtiyaç duyması ile de açıklanabilir.


Bir toplumu, milleti ve halkı diğerlerinden ayıran ona ait değerlerdir. Milli özellikler belli bir halkın veya toplumun birliğini sağlayan temel etkendir. Bu açıdan Müslümanlar da kendi kimliklerini koruyup saklamak için beşeri kültürel yaşamlarının önemli bir bölümünü oluşturan aile tesisi hususunda mensup oldukları İslam dininin uygun değerlerine sahip çıkmak zorundadırlar. Dolayısıyla, sadece inanç ve ibadetlerle yetinmeyip sosyal hayatın çözümlenmesi konusunda giyim ve mutfak başta olmak üzere kriterlerin İslam'ın buyruğuna aykırı olup olmadığına da dikkat edilmelidir.


Bir kültür dini olan İslam, insanın kültürel hayatında ihtiyacı duyduğu gibi toplum hayatının devamını sağlayan her konuda kendine prensip ve ilkeler koymuş, değerler belirlemiştir. Mümin ise bu ilke ve değerlere bağlı kaldığı sürede olgunluğa doğru yürüyebilir. Yüce Allah'ın kendisine vaat ettiği her iki dünya saadetine kavuşur.

a) Farz olan evlilik

Zinaya bulaşma ve haram işleme gruplarında bulunan kimse mehri ödeyecek ve ailesinin geçimini sağlayacak imkana sahipse, şöyle Müslümanın evlenmesi farzdır. Dolayısıyla, harama bulaşmamak için evlenmek esastır ve böyle bir durumla karşılaşan bir müslümanın tek çıkış yolu evlenmek olmalıdır. Sigara doğal yollara baş vurarak izdivacdan uzak kalmak fıtrata karşı gelmektir.

b) Önemli olan evlilik

Eğer harama bulaşmayacağından emin olan bir Müslüman evleneceği takdirde mehri ödeye bilecek ve ailesinin geçimini sağlayacak imkana sahipse, ancak herhangi bir nedenden dolayı endişe geçiriyorsa, bazı fakihlere göre, böyle kesin de evlenmesi önemlidir.

c) Sünnet olan evlilik

Harama düşme tehlikesi olmasa bile evlenmeye meyli olan Müslüman'ın aile kurması sünnettir.

d) Haram olan evlilik

Evleneceği takdirde harama girecek, ailesinin geçimini sağlamak için yasadışı kazanç yollarına baş vuracak, rüşvete ve hırsızlığa tamah salacaqsa, bu durumda evlilik haram veya mekruh hükmüne girer. Bazı alimler hanımına eziyet edebilecek hasiyyetde olan Müslüman kişi hakkında da benzer fetva vermişlerdir.

e) Mekruh olan evlilik

Bazı alimlerin fikrince, kişinin haram iş tutacağı veya eşine zulüm edeceği kesin olmadığı takdirde evlenmeyi mekruhtur.

f) Mübah olan evlilik

Geçimini helal yollarla kazanan, zinaya yaklaşma ihtimali olmayan, ayrıca, evlendiği zaman mehr tutarını ödeyebilen, ailesini maddi açıdan sağlayan temkinli ve tedbirli bir müslümanın evlenmeyi mübahtır. Böyle Müslüman isterse evlenir, istemezse evlenmez.


Yarının kaderine teknik ve teknolojik üstünlüğe sahip milletler değil; evlilik kurumuna ciddi yanaşan, kendi nesillerini devam ettirebilen milletler hakim olacaktır.
 
Üst