Evliliğe karar vermede etkisi olan faktörler

mislinay

Yeni Üye
Üye
Evliliğe karar vermede etkisi olan faktörler
evliliğe karar vermede etkisi olan faktörler evliliğe karar vermede etkili olan faktörler evlilikte ailelerin etkisi etki eden etkili nelerdir
Evlilik iki kişinin ortak bir yaşamı paylaşmasıdır. Birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri, destek olmaları,uyumlu olmaları gerekir. Bunların sağlanabilmesi için öncelikle kişilerin uygun yaşta bulunmaları gerekir.Türk Medeni Kanunu’na göre 18 yaş,kişinin reşit sayıldığı yaştır.Kişi kendi başına evlenme hakkını bu yaşta kazanır.Çocuk denecek yaşta insanları evlendirmek son derece sakıncalıdır.İnsanlar,yaşla birlikte fiziksel ve duygusal olgunluğa erişmektedir.Gerekli fiziksel ve duygusal olgunluğa erişmemiş kişilerin evliliğin sorumluluğunu yüklenmesi ve yerine getirmesi mümkün olamaz.
Evlilik kararı vermede, önemli bir noktada kişilerin aileyi geçindirecek ekonomik olgunluğa ulaşmasıdır.
Evlenecek kişinin toplumum sosyal kurallarına uyum sağlamış, dengeli ve sağlıklı ruh yapısında bulunması gerekir.
Gençlerin, evlenmeye karar vermeden önce öğrenimlerini tamamlamaları ve erkeklerin askerliklerini yapmış olmaları uygun olur. Çünkü askerlik gibi evden uzak süreli uzak kalmayı gerektiren bir görev evlilikte pek çok problem yaşanmasına neden olabilir.
Evliliğe karar verecek olan aile evlenecek bireylerdir. Aile baskısıyla yapılan evlilikler mutsuz sonlanabilir. İki kişi birbirini değerlendirmeli ve evlenmeye kendi isteğiyle karar vermelidir.Sosyal,ekonomik,eğitim durum, kültürel yapı ve kişilik özellikleri bakımından benzer özelliklere sahip olması gerekir. Eşler arasında anlayış ve paylaşma olabilmesi için bu konuda birbiriyle uyumlu olmalıdır.
Toplumumuzun en önemli sebeplerinden biri de akraba evlilikleridir.Yabancıya kız vermeyelim, mal bölünmesi gibi nedenlerle yapılan aile içi evlilikler bazı genetik hastalıkların çocuklarda görülmesine yol açmaktadır.Zeka gerilikleri ,enzim eksikleri, kan hastalıkları (hemofili gibi), yarık dudak, vücut anormallikleri gibi,anneden babadan çocuklara genlerle geçen hastalıkları bu duruma örnek olarak verebiliriz.
Aynı genetik özelliklere sahip oldukları için aile içi evlenmelerde, hastalıklı çocuk olasılığı çok yükselmektedir.Halbuki kan bağı olmayan aileler arasında evlilik yapılırsa, bu genlerin bir araya gelme olasılığı çok zayıftır.
alıntı
 
Üst