Evlilik nedeni ayrılan 1 yıl içinde Kıdem hakkını istemelidir.

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Evlilik nedeni ayrılan 1 yıl içinde Kıdem hakkını istemelidir.
ssk evlilik tazminatı hamilelikte tazminat hakkı ssk evlilik bildirimi
Arkadaşlar evlenen bayan arkadaşlarımızın evlilik nedenki ile kıdem tazminatı alacağını belki biliyorsunuz.. Haklarınızı okuyup burada paylaşmak istedim.

Evlenen Kadın İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

1475 sayılı Mülga İş Kanunu'nun halen yürürlükteki 14'üncü maddesindeki düzenlemeye göre; İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde çalışan “Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,” kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir. Yani, işten ayrıldıktan sonra evlenen kadın işçiye kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Yine, kadın işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı almasını hak etmeyecek şekilde sona ermesinden bir süre sonra, evlenme nedeniyle kıdem tazminatı talep etmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır.


Konuyu biraz daha açacak olursak;

Evlenme nedeniyle iş sözleşmesini yasal evlenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde fesheden kadın işçi, yasal olarak haklı fesih yapmaktadır ve bu fesih, kendisine diğer kıdem tazminatını hak ediş şartlarını taşıyorsa, kıdem tazminatını talep hakkını vermektedir. Mülga İş Kanunu'nun sözkonusu 14'üncü maddesinde hükme bağlanan kadın işçinin evlenme nedeniyle haklı fesih hakkı, işçinin haklı nedenle fesih hakkını hükme bağlayan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü (1475 sayılı Mülga İş Kanunu'nun 16'ncı) maddesi dışında ve kıdem tazminatı hakediş bakımından istisnaen bildirim sürelerine gerek göstermeyen özel bir düzenlemedir. Bu nedenle iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması, kadın işçinin haklı fesih hakkını kullanmasında farklılık oluşturmamaktadır. Her iki halde de kadın işçi, bildirim süresi beklemeksizin iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını işverenden alacaktır. Yargıtay kararlarında da bu husus istikrar kazanmıştır.
 
Üst