Evlilikte Doğru İletişim

Mirmiga

Yeni Üye
Üye
Evlilikte Doğru İletişim
Evlilik; karmaşık, sürekli değişen ve iki kişinin daha önce hiç karşılaşmadıkları sorunları beraberce çözmek zorunda oldukları bir ilişkiler sistemidir. Bu sistemin içinde eşin yanı sıra, yakınlar ve çocuklar yeni sorumluluklarla birlikte yeni iletişim alanları da oluştururlar. Birlikte yaşamanın getireceği yeni kuralların ve bu yeni kurulan sistemin içinde, elbette çatışmalar, kızgınlıklar, sorunlar yaşayabiliriz. Ancak yaşanabilecek bu olumsuz olayların üstesinden gelmek de yine bizim elimizdedir. Eşler, ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar karşısında, bu belirli kurallar geliştirirler.

-Eşlerin birbirleriyle üzerinde konuşabildikleri kurallar. Örneğin; erkeğin akşamları dışarı çıkma isteği, alışverişi kimin, ne zaman, nasıl yapılacağı, gibi.
-Eşlerin üzerinde konuşamadıkları; fakat bir gözlemci tarafından belirtildiğinde kabul edilebilir kurallar. Örneğin; önemli konularda eşlerin birlikte karar vermesinin gerektiğinin yeniden vurgulanması, gibi.
-Bir gözlemci tarafından gözlenen, ancak eşlerin kabul edemedikleri kurallar. Örneğin; erkeğin, sürekli karşından üstünmüş gibi bir tavırla davranması, gibi.
-Her evlilikte belirlenmiş veya sınırları tam olarak belirlenemeyen kurallar vardır. Sorun, aslında bu kurallara uyulması değil, bu kuralları kimin koyması gerektiği konusunda eşler arasında bir uzlaşmaya varılamamış olmasıdır. Evliliğin ilk günlerinde eşler, birbirlerine karşı hoşgörülü davranmalarına rağmen, zamanla; kimin neyi, ne ölçüde kontrol etmesi konusunda bir anlaşmazlık içine düşebilirler.

Evlilikte İletişimin amacı; Eşlerin birbirlerini anlamaları ve paylaşıcı olmalarıdır. Uzlaşmanın olabilmesi için de; öncelikle eşlerin, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları gerekmektedir.

Evlilikte İletişim Hataları

Yıkıcı Eleştiri: Eşlerin, birbirlerinin olumsuz yönlerine odaklanmaları ve olumlu yönlerini görememeleridir. Örneğin, "Sen beni incitmekten zevk alıyorsun."

Genelleme: Eşlerin birbirlerinin kişilik özelliklerini içeren yargı, eleştiri ve genellemeler yapmaları durumudur. "sen zaten hep bencilsin"

Akıl okuma ve yıkıcı niyet geliştirme: Eşler birbirlerinin söylediklerinden çok, söylemediklerini anlamaya ya da söylenenlerin arkasındaki niyeti anlamaya çalışırlar. Örneğin "Bu benim iyiliğim için yaptığını söylüyorsun ama senin asıl niyetin beni aşağılamak"

Geçmişi getirme: Eşlerin, geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak iletişimi kesmeleridir. Örneğin"Evliliğimizin ilk yıllarında ailenin bana yaptıklarını asla unutmayacağım"

Kendini bütünüyle haklı görme: Kendini bütünüyle haklı, eşini ise bütünüyle haksız konuma düşürme çabası sonucu iletişimin kesilmesidir. Örneğin "Evliliğimiz boyunca hiçbir tartışma benim yüzümden başlamadı"

Eşlerin kendi davranışları ile ilgili olarak sorumluluk almaması: Eşlerden birinin kendisinin yaptığı bütün hataların ve davranışların sorumluluğunu kabul etmemesi sonucu iletişimin kesilmesidir. Örneğin"Beni kızdırıyorsun ve ben de işte bu yüzden saldırgan oluyorum."

İşi yokuşa süren ifadeler: Örneğin "Şimdi çaba gösteriyorsun ama artık çok geç bunları 5 yıl önce yapmalıydın."

Mantığı silah olarak kullanma: Örneğin "Madem aynı görüşte değiliz, o halde benim dediklerimi çürüt, senin dediklerini yapalım."

Ses tonunu yükseltme: Eşlerin ses tonunu yükseltmesi sonucu ilişkinin kesilmesidir.

Eşlerden birinin danışman rolünü üstlenmesi: Örneğin "Senin durumunu anlıyorum, bundan sonra doğruyu bulmana yardımcı olacağım." Yıkıcı iletişim biçimlerinin, yapıcı ve kabul edilebilir bir biçime sokulması zaman alacak bir süreçtir. Bu alanda, ihtiyacımız olan bilgi ve yardımı konunun uzmanı olan kişilerden sağlayabiliriz.

İletişim Hatalarını Düzeltmeye Yönelik Örnekler

"Sen beni incitmekten zevk alıyorsun." yerine "SENDEN BUNLARI DUYMAK BENİ ÇOK İNCİTTİ. "

"Beni, her zaman başkalarının yanında aşağılıyorsun. " yerine "GEÇEN GÜN, BAŞKALARININ YANINDA SÖYLEDİKLERİN BENİ ÇOK UTANDIRDI."

"Benî kızdırıyorsun ve ben de işte bu yüzden saldırgan oluyorum." Yerine "BAZEN ÖFKEME SAHİP OLAMIYORUM."

"Madem aynı görüşte değiliz, o halde benim dediklerimi çürüt, senin dediklerini yapalım." yerine "SENİN SÖYLEDİKLERİN AKLIMA YATMASA DA, EĞER ÇOK İSTİYORSAN BUNU SENİN İÇİN YAPABİLİRİM."

Şimdi çaba gösteriyorsun ama artık çok geç, bunları 5 yıl önce yapmalıydın." yerine "BES YILDIR YAPMADIĞIN DAVRANIŞLARI BUGÜN YAPIYOR OLMAN BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR. "


Yukarıda verilen şekildeki cümleler kullandığımızda hayatımızın daha da kolaylaşacağı ve iletişimimizin zenginleşeceğini düşünmeliyiz.

Unutmayınız !!!

Öfke, kızgınlık, korku, sevinç gibi olumlu ve olumsuz duyguların paylaşılması gerekir.

-Eşlerimizin de konuşmaya, dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyaçları vardır.
-Ortaya çıkacak sorunlarda, sorunu birlikte çözmek en geçerli yoldur.

Unutmayalım !!!

Eşlerimizle geçireceğimiz zaman boşa harcanan zaman değildir. Bizim ona,onun da bize ihtiyacı vardır. __________________
 
Üst