Evreni kızdıran günahlar

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Evreni kızdıran günahlar
Günahlar, Evreni Kızdırıyor
Küfür ve dalâlet, müthiş bir tecavüzdür ve bütün varlıkları ilgilendirecek bir cinayettir Çünkü evrenin yaratılışının en büyük, en önemli sonucu insanların ibadetidir ve Allah'ın rububiyetine karşı imanla, itaatle karşılık vermektir Halbuki küfür ve dalâlet yolunda gidenler, küfürdeki inkârıyla, varlıkların yaratılış amacını reddettikleri için, tüm yaratılmışların haklarını çiğnemektedirler Aynı zamanda Allah'ın güzel isimlerinin cilvelerini inkâr ettikleri için, o kutsî isimlere karşı saygısızlık etmektedirler Yaratılmış olan her şeyi hor görmektedirler Hem varlıkların her biri ulvî görevle görevlendirilmiş birer Rabbanî memur derecesinde iken küfür, onları, ruhsuz, fâni, anlamsız bir mahlûk gibi gösterdiğinden, tüm varlıkların haklarını çiğnemektedir
Küfrün, inançsızlığın, ateizmin, agnostisizmin her türü kâinatın yaratılmasındaki Rabbanî hikmetlere ve dünyanın bekasındaki ilâhî amaçlara az çok zarar verdiği için, inançsızlara karşı evren hiddete geliyor, mevcudat kızıyor, mahlûkat öfkeleniyor
Küfür ve dalâlet cinayeti, sonsuz bir cinayettir, sonsuz bir hukuka tecavüzdür Bu yüzden de cehennem adalettir
alıntı
 
Üst