Fa- Kız İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Fa- Kız İsimleri
manevi kız isimleri manevi isimler
Fadik: fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadile: erdemli, fazilet sahibi

Fadime: fatma adının bir söyleniş biçimi (fa-tı-ma)

Fadiş: fatma adının bir söyleniş biçimi

Fahamet: fahimlik, ululuk

itibar, kıymet, değer
Fahrunissa: çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın

Fahrünisa: övünülecek kadın

Fahrünissa: övünülecek değerde kadın

Fahriye: bir şiir türü

şeref kazanmak amacıyla herhangi bir karşılık beklemeksizin yapılan iş
Fahika: manevi yönden üstün olan

Fahiman: fahimin çoğulu

Fahime: ulu, büyük

Fahire: övünülecek, iftihar edilecek

kıymetli
parlak, güzel, mükemmel
Fakihe: geniş kültürlü, olgun

Faraziye: gerçekte olmayıp varsayılan

Farika: ayırt edilmesine neden olan özellik

Farise: anlayışlı, sezgili

Fatıma: sütten kesilmiş

kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış
hz. peygamber' in hz. hatice' den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır
Fatma: sütten kesme

aslı fatima
peygamberimizin (s.a.v) kızı
Fatmagül: gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın

Fatmanur: fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim

Fatoş: fatma adının halk arasındaki bir başka söyleniş biçimi

Fatine: zeki, anlayışlı

zihni açık, kavrayışlı
uyanık
Faide: fayda, yarar

Faika: üstün, ileri

Fayiha: çiçek veya meyve kokusu

güzel kokulu nesne
Faiza: muradına eren, başarıya ulaşan

Faize: nail, muvaffak

Fazıla: faziletli, fazilet sahibi

erdemli, faik, üstün
Fazilet: erdemli, iyi ahlaklı

erdem
iyi huyların tümü
manevi kuvvet
 
Geri
Üst