1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.277
  Beğenilen Mesajlar:
  2.403
  Ödül Puanları:
  113

  Fakirlikten kurtaran dualar

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  bu konu;fakirlikten kurtaran dualar,zengin olmak için okunacak dualar hakkında bilgiler vermektedir

  Çağımızın en büyük sıkıntısıdır parasızlık..Para yüzünden,değilmi nefs,para değilmi her kapıyı açan,para değilmi saadet getiren,para değilmi yuva yıkan...
  Karnımızın doyması,dünyalık tüm işlerimizin hal olması için para lazım..Zenginlik nimettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  Ahir zamanda müminler için zenginlik saadettir. Fakirliğe sebep olan bir çok şey vardır..Fakirlikten kurtulma için okunacak dualar,fakirliğin sebepleri hakkındaki tüm bilgileri konumuzda bulabilirsiniz.(Fakirlik, iki cihanda da, yüzkarasıdır.) [R. Nasıhin]

  (Fakirlik, dünya ve ahiret yoksulluğudur.) [Deylemi]


  (Fakirlik küfre sebep olur.) [Beyheki]


  (Ya Rabbi, fakirlikten sana sığınırım.) [Nesai]


  Fakirliği öven hadis-i şerifler:
  (Fakirlik, dünyada mümine hediyedir.) [Taberani]


  (Fakir, Allahü teâlânın dostudur.) [Deylemi]


  (Cennet sultanları fakirlerdir.) [İbni Mace]


  (Cennettekilerin çoğu fakirlerdir. Hor görülen fakirler Cennetliktir.) [Buhari]


  (Ya Rabbi, müslüman fakirlerinin hürmetine zafere kavuşmayı nasip et.) [Taberani]


  (Fakirlerin dua ve namazları ile bu ümmete yardım edilir.) [Nesai]


  (Fakirlerinizin gönlünü alarak bana yaklaşın.) [Tirmizi]


  [​IMG]

  Peygamberimiz aleyhi's-salâtü ve's-selâm buyurmuş ki: "İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hasıl olur:

  1. Ayakta bevl etmek (işemek),

  2. Cünüp iken taam etmek (yemek yemek)

  3. Ekmek ufağın(ı) hor tutup basmak,

  4. Soğan ve sarımsak kabuğun(u) ateşe yakmak,

  5. Alimlerin önünce yürümek,

  6. Atasına ve anasına adıyla çağırmak,

  7. Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişin(i) kurcalamak,

  8. Elin(i) balçık yumak,

  9. Eşik üzerine oturmak,

  10. Bevl ettiği (işediği) yerde abdest almak,

  11. Çanağı ve çömleği yumadan (yıkamadan) taam (yemek) koymak,

  12. Esvabını (elbisesini) üstünde dikmek,

  13. Yüzünü eteği ile silmek,

  14. Aç iken soğan yemek,

  15. Evinde örümcek komak,

  16. Sabah namazın(ı) kılıp mescitten ivelikle (çabuk) çıkmak,

  17. Erken pazara varıp ve pazardan geç çıkmak,

  18. Yoksul kimseden ekmek satın almak,

  19. Çıplak yatmak,

  21. Kapkaçağı örtüsüz koymak,

  22. Çerağı üfürmek,

  23. Her şeyi "bismillah" demeden işlemek,

  24. Şalvarını ayakta giymek." Bunlar cümle yoksulluk getirir, müminler hazer etmek (sakınmak) lazımdır.

  Dahi bir adam sabah namazına erken uyanayım derse, yatacak vakit "înna a'taynâke" sûresin(i) okusa sonra "ya Rabbi beni sabah namazına vaktiyle uyandır" dese bi-iznillâhi tâalâ ol adam sabah namazına vaktiyle uyanır.


  (Mızraklı İlmihâl)  *“Eve girerken "Ihlas" suresini okuyan, fakirlik görmez.”
  *“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre "La havle ve la kuvvete
  illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.”


  Rızık darlığı çeken ve fakirlik yaşayan kardeşlerimiz için

  Hergün sabah namazından sonra on (10) defa İnşirah suresini
  ve bir (1) defada bu duayı okursan,Allah c.c.izniyl erızık artar fakirlik sona erer

  okunacak dua

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî
  kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem.
  Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî
  şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
  ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü'minu yâ müheyminu
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki
  nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda'nâ anke vizrak.
  Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve
  eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li
  nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî
  enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî
  an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke
  bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi
  kavlike li habîbike Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru
  ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve
  kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel
  ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ
  azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ
  Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi
  a'zinî bi i'zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved
  dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne
  meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî
  küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ
  Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir
  râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en
  tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâikı
  ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel
  esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi
  ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ
  hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ
  vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü
  yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil
  mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve
  fe'alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi
  erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ
  cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ
  ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru
  yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü
  bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû
  felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe'nî küllehü bi
  rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ
  muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

   
Fakirlikten kurtaran dualar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Fakirlik

  Fakirlik

  Rüyada fakir olduğunuzu gördüyseniz, sıkıntı ve üzüntünün işaretidir.Rüyada fakirlik, dinde salaha ve halinde devama delalet eder. Kirmanî'ye göre ; Rüyasinda fakir ve geçim dar-ligi çekmekte oldugunu görenin Cenabi Hakka yakinligi olur. Dünya hali düzelir ve ev halki bolluga erisir. Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyada fakir oldugunu gören, büyük rizka nail olur. Bir zenginin fakir oldugunu...
 2. Dua okumakla fakirlikten kurtulmak

  Dua okumakla fakirlikten kurtulmak

  tembellikten kurtulma duası rızık artırmak için dua rızkı artıran dualar rızık artırma duası rızkı artırmak için dua Dua okumakla fakirlikten kurtulmak Sual: (Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur) deniyor. Dua okumakla fakirlikten nasıl kurtulunur? CEVAP Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazret-i Ömer, (Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para...
 3. Peygamberimizin kızına öğrettiği Fakirliğe karşı dua hakkında bilginiz var mı

  Peygamberimizin kızına öğrettiği Fakirliğe karşı dua hakkında bilginiz var mı

  Nihat hatipoğlunun proğramında hocamız peygamberimizin kızına öğrettiği fakirliğe karşı bir dua olduğundan bahsetti bu duayı biliyor musunuz banada söyler misiniz lütfen.
 4. Fakirlikten koruyan dua varmı?

  Fakirlikten koruyan dua varmı?

  Hadis-i şerifte, (Ya Muaz, şu duayı okursan, dağ gibi borcun olsa da, Allah ödetmeyi nasip eder) buyuruldu. Al-i imran suresinin 26. âyeti okunduktan sonra, şu dua okunur: Ya Rahmâneddünyâ vel âhireti ve rahimehümâ tu’ti minhümâ mâ teşâü ve temne’u mâ teşâü ferhamni rahmeten tugni bihâ an rahmeti men sivâke. Allahümmekdi anni deyni. (Hakim) Her türlü tedbire rağmen, zengin olamayan da, haline...
 5. Dua okumakla fakirlikten kurtulunurmu?

  Dua okumakla fakirlikten kurtulunurmu?

  Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazret-i Ömer, (Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz) buyurdu. Hazret-i Lokman Hakim de, (Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır) buyurdu. Rızık için endişe etmemeli! Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Her canlının rızkı Allah’a aittir) buyuruldu. (Hud 6) (Şeytan, sizi fakirlikle korkutup,...

Sayfayı Paylaş