Firdevs cenneti ile ilgili ayetler ve hadisler ne diyor ?

F

firdevs12a

Forum Okuru
Firdevs cenneti ile ilgili ayetler ve hadisler ne diyor ?
Firdevs cenneti ile ilgili ayetler ve hadisler ne diyor ?
Merhabalar herkese değerli meleklermekanı, ben bu aralar firdevs cennetini çok kafama takıyorum. Gördüğüm kadarı ile sitenizde islami yazar var acaba kendisinden rica etsem de Firdevs Cenneti ile ilgili ayetler hadisler ve anlatımlarda neler deniyor. Buralara nasıl girmemiz gerektiği hususunda ve bu cennetin diğer Cennetlere göre nelerinin farklı olduğuna dair bilgiler rica ediyorum.

Allah'ın selamı mağfireti üzerinize olsun hayırlı cumalar herkese.
cennet.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba sizlerde hayırlı günler olsun
Hz. Allah inanan kullarına karşılığında cenneti vaat etmiş ve inandığı ve işlediği ameli kadar da derecesine göre cenneti tabaka tabaka ayırmıştır.
Cennetülfirdevs ise bu tabakaların en yükseğidir.

İbn Abbas 'dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, Firdevs, Adn Cennet'i, Nâim Cennet'i, Daru'l-Huld, Me'va Cennet'i, Daru's-Selâm ve İlliyyûn'dur. Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır Bunlar:

-Cennetü'n-Nâim: Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl...

-Cennetü'l-Adn: Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir.

-Cennetü'l-Firdevs: Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri. vardır

-Cennetü'l-Me'vâ: İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ Cennetleri vardır
-Dârü's-Selâm: Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur.

-Dârü'l-Huld:O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Her ne kadar İbn Abbâs Cennet'in tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da, ayetlerden anlaşıldığına göre, Cennet'in bir çok tabakası vardır. Burada İbn Abbâs'ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennet'in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da bir çok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ'nın Nâim Cennetleri veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir. Ayrıca Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise Bedir'de şehit olan çocuğu hakkında Hz. Peygamber'den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek, çocuğunun da "Firdevs-i Â'lâ'da" olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir.


Nitekim Müslim'in Ebû Sâid el-Hudrî'den rivayet ettiği hadiste de, Allah yolunda cihat edenlerin, cihatları sebebiyle Cennet'te yüz derece yükselecekleri, her derecenin arasının ise, yer ile gök arasındaki mesâfe kadar olduğu, Hz. Peygamber tarafından haber verilmektedir.

Hadiste sözü edilen dereceler konusunda ise şu ihtimaller öne sürülmüştür. Bu dereceleri zahiriyle anlamak mümkündür. Gerçekten söz konusu derecelerin, zahirinden anlaşıldığı üzere, birbirinden daha yüksek menziller (tabakalar) olması muhtemeldir. Buna karşılık, yükseklikten kasdın, Cennet'teki nimetlerin çokluğu, insanın veya bir başka yaratığın hiç aklına bile gelmemiş, gönlünden dahi geçmemiş iyiliklerin büyüklüğü veya çokluğu anlamında olması muhtemeldir. Zira Allah Teâlâ'nın mücâhide lutfettiği iyilik veya cömertlik türleri birbirinden çok farklıdır, birbirinden üstündür. Buna göre, nimetlerin fazilet (üstünlük) konusundaki farklılıkları uzaklık açısından yer ile gök arasındaki mesafe gibidir.
 
H

h1n1

Forum Okuru
İnanılmaz güzel bilgiler vermişsiniz. Dilerim Rabbim hepimizi cennetine alır. Parça parça eder ama inşallah alır. Onun rızasını almak için çalışanlardan olmayı diliyorum. Amiin
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Cennette cehennemde kişin elinde iradesin de . Çok güzel huzur verici bilgiler hocam.Paylaşım için Allah razı olsun .Rabbim günahlarımızı afeylesin ve bizleri cennetine alsın inş.
 
Üst