galata kulesi hakkında bilgiler

galata kulesi hakkında bilgiler
galata kulesi restaurant galata kulesi restaurant fiyat listesi fiyatları yemek fiyatları fiyat listesi

İstanbul‘ un siluetinde dimdik yükselen Galata Kulesi, tarihi yüreğinde barındıran sessiz bir mücevher gibidir.
Önce Byzantium, sonra, Fetihe kadar Konstantinopolis adıyla bilinen İstanbul, güneyde Marmara Denizi, doğu açıklarında Boğaz, kuzeyde ise Haliç’ in çevrelediği tarihi yarımada üzerinde kurulmuştur.
Galata Kulesi, eski devirlerden beri ‘Galata’ adıyla anılan bu mevkiin çevresinde Galata’ yı korumak amacıyla yapılmış tahkimatın bir parçasıdır.
Fetih’ ten sonra, depremler ve başka nedenlerle zaman zaman hasar gören Galata Kulesi bugünkü şekli 2. Mahmut döneminde yapılan onarımda verilmiştir.
14. Yüzyıl ortalarında, Cenevizliler’ in savunma amaçlı olarak inşa ettikleri Galata Kulesi 16. Yüzyılda tersanede çalıştırılan esirlerin barınağı olarak kullanıldı. 18. Yüzyılda Galata Kulesi’ ne, geceyarısını haber vermekle görevli bir Mehterhane Ocağı yerleştirildi. Kule, 1874’ ten itibaren yangın gözetleme ve haber verme mevkii olarak kullanılmaya başlandı. 1967 yılında Belediye Başkanı Haşim İşcan tarafından tamir ettirilen kulenin üst katı lokanta ve lokal olarak kiraya verildi.
Galata Kulesi‘ nin iç çapı, zemin katında 8,95 m’ dir. Duvar kalınlığı 3,75 m. olan Galata Kulesi‘ nin zemin katında dış çapı ise 16,45 metredir. Kulenin yüksekliği ise 60 m.’dir.
Fetih’ e kadar iki yüz yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bağımsız bir Ceneviz sömürge kenti olan Galata‘ nın birkaç kez büyütülen kentsel savunma sistemindeki yirmi dört kuleden ayakta kalabilen tek ve en anıtsal olanı bu kuledir.

1350′ de II.Murad‘ ın destek ve yardımı ile yapımı tamamlanabilen, Bizanslıların Megalos Pyrgos (Büyük Burç), Cenevizlilerin Torre di Cristo (İsa Kulesi) olarak adlandırdıkları dev boyutlardaki (165 m çap, 68 m yükseklik) Galata Kulesi, Osmanlı döneminde birkaç kez biçim değiştirmiştir. Günümüzde ise 1830′ larda aldığı biçimle korunulmaya çalışılmaktadır.
Fatih, bir yandan Galata‘ da kalan Cenevizliler‘e görece bazı haklar tanırken, öte yandan da Galata‘ nın Türkleşmesine girişmiş; bu arada geleneklere uyarak, Kule‘ nin üst kısmının 1.5 m. kadar yıktırmıştır. XVI. y.y. ortalarında Galata Kulesi, Türk yapımı, kentin diğer kuleleri gibi sivri konik külahlı bir Osmanlı kulesidir artık. Kule, Kasımpaşa‘ daki Tersane-i Amire‘ ye hayli uzak olsa da burada çalıştırılan esirlere barınak, araç ve gerece depo olmuştur.
XVII.y.y. da İstanbul‘ u kasıp kavuran yangınlardan herkes haberdar olsun diye Kule‘ den “kös” vurdurulmaya başlanmıştır. Yangını gözetleyelim derken yüzyılın sonunda Galata Kulesi‘nin kendi de yanar. Sultan II.Mahmud’ un emriyle dört tarafında camlı köşkçükleri bulunan, içinde sofası, divanhanesi, birkaç da odası olan bir “cihannüma” yaptırılmıştır.
XIX.y.y. başlarında bu cihannüma da yanar. Kule’nin üst kısmı bir kez daha yeniden biçimlenir: Kemerli, büyük pencereli bir sofa, onun üstünde çepeçevre bir balkonun gerisinde daha küçük kemerli pencereli olan bir çekme kat ve çok sivri, konik külahlı bir çatı.

1875′ te rüzgar, o çok sivri külahı uçurunca, yerine çok köşeli, iki küçük katçık yaptırılmıştır. 1960′ lı yılların ortasında yaptırılan çok kapsamlı bir restorasyonla çağdaşlaştırılmıştır. Galata Kulesi şu an yeni bir külaha sahip. Haliç’ in, tarihi İstanbul’ un, Boğaziçi girişinin ve Asya yakasının benzersiz manzarası en muhteşem şekilde Galata Kulesi‘ nden görülür. Limanı ve şehri gözetlemek gayesi ile kurulan kule değişik amaçlarda asırlarca kullanıldıktan sonra, günümüzde de orijinaldeki gibi, manzarayı seyretme işi görmektedir. Asansör ile çıkılan Galata Kulesi‘ nin üst iki katı restaurant ve gece kulübü olarak organize edilmiştir. Buralardan ve panorama terasından İstanbul’ un görünümüne doyum olmaz. Buraya özgü atmosfer ve güzel bir manzarada, oryantal dansözler, folklor ekipleri, şarkıcılar ile renkli İstanbul geceleri yaşanır.kaynak:tatilveturistikyer.blogcu
 
M

marea

Yeni Üye
Üye
çok severim galata kulesini. bir de kulenin dibindeki minik çay bahçesini.
 
Üst