1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Gana

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Gana

  Coğrafi Verileri


  Konum: Batı Afrika'da Fildişi Sahili ile Togo arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi, 2 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Batı Afrika

  Yüzölçümü: toplam: 238,540 km² Sınırları: toplam: 2,093 km
  sınır komşuları: Burkina Faso 548 km, Fildişi Sahili 668 km, Togo 877 km
  Sahil şeridi: 539 km
  İklim: Tropikal iklim. Sıcaklık yıl içinde 26 ve 32 derece arasında değişmektedir. Gana`nın iklim koşullarını kuzeydoğuda Sahra üzerinden gelen sıcak, kuru ve toz yüklü hava kütlesi ile güneybatıda Atlas Okyanusu`nun güney kesimi üzerinden gelen tropik hava kütlesi belirler.
  Arazi yapısı: Ülkenin güneybatı, kuzeybatı ve en kuzey bölgesi parçalanmış bir peneplen görünümündedir. Geri kalan bölgenin büyük bölümünü ise Volta Havzası olarak bilinen geniş bir alan kaplar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Afacato Dağı 880 m
  Doğal kaynakları: Altın, kereste, boksit, manganez, balık, kauçuk, hidro güç
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
  adimi ekinler: %7
  otlak ve çayırlar: %22
  ormanlar: %35
  diğer: %24 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 60 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Ocak - Mart ayları arasında kuru, tozlu harmattan rüzgarları ortaya çıkar. Kuraklıklar bir başka sorun olmaktadır.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 19,894,014 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus yapısı: 0-14 yaş arası %42
  15-64 yaş arası %55
  65 yaş ve üstü %23 (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.79 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.83 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 56.54 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 57.24 yıl
  erkeklerde: 55.86 yıl
  kadınlarda: 58.66 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.82 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %3.6 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 340,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 33,000 (1999 verileri)
  Ulus: Gana
  Nüfusun etnik dağılımı: Afrika zencileri %99.8 (büyük kabileler - Akan %44, Moshi-Dagomba %16, Ewe %13, %Ga 8), Avrupalılar ve diğer %0.2
  Din: Yerel inançlar %38, Müslümanlar %30, Hıristiyan %24, diğer %8
  Diller: İngilizce (resmi), Afrika dilleri (Akan, Moshi-Dagomba, Ewe ve Ga dahil)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %64.5
  erkekler: %75.9
  kadınlar: %53.5 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Gana Cumhuriyeti
  kısa şekli : Gana
  eski adı: Altın Sahiller
  ingilizce: Ghana
  Yönetim biçimi: Çok partili anayasal demokrasi
  Başkent: Akra
  İdari bölümler: 10 bölge; Ashanti, Brong-Ahafo, Orta Bölge, Doğu Bölgesi, Büyük Akra, Kuzey Bölgesi, Yukarı Doğu, Yukarı Batı, Volta, Batı Bölgesi
  Bağımsızlık günü: 6 Mart 1957 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 6 Mart (1957)
  Anayasa: 28 Nisan 1992
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Zengin doğal kaynakların bahşedildiği Gana, daha fakir Batı Afrika ülkelerininkinin iki katı kişi başına düşen üretime sahiptir. Böyle olduğu halde, Gana ağırlıklı olarak uluslararası finansal ve teknik yardıma bağlı kalmıştır. Altın, kereste ve kakao üretimi yabancı dövizin en büyük kaynaklarıdır. Yerel ekonomi, gayri safi milli hasılanın %41`ini ve iş gücünün %60`ını karşılayan tarım rızkının etrafında dönmeye devam etmektedir. 1995-97`de Gana, Avrupa Para Fonu ile işbirliği içinde 3 yıllık yapısal tashih programı altında karışık bir ilerleme kaydetmiştir. Olumsuz yönde, ulusal sektör ücretleri yükselmiş ve ulusal asayiş bağlantıları enflasyon açığı finansmanına devam etmiş, Gana tutum nizamı ile birlikte ulusal hoşnutsuzluk yükselmiştir. Ayrıca 1998`de güç kesintileri, ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olmuştur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 37.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %36
  endüstri: %25
  hizmet: %39 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %22.8 (2000 verileri)
  İş gücü: 9 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %60, endüstri %15, hizmet %25 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %20 (1997 verileri)
  Endüstri: Madencilik, hafif sanayi, alüminyum sanayi, gıda üretimi
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1996 verileri)
  Elektrik üretimi: 5.466 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 5.573 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 400 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 890 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kakao, pirinç, kahve, manyok, fıstık, mısır, muz, kereste
  İhracat: 1.6 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Altın, kakao, kereste, ton balığı, boksit, alüminyum, manganez, mücevher
  İhracat ortakları: Togo, İngiltere, İtalya, Hollanda, Almanya, ABD, Fransa (1998)
  İthalat: 2.2 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Endüstri ekipmanları, petrol, gıda maddeleri
  İthalat ortakları: İngiltere, Nijerya, ABD, Almanya, İtalya, İspanya (1998)
  Dış borç tutarı: 7 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Cedi (GHC)
  Para birimi kodu: GHC
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 200,000 (1998)
  Telefon kodu: 233
  Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 18, kısa dalga 3 (1999)
  Radyolar: 4.4 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 11 (1999)
  Televizyonlar: 1.73 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .gh
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 953 km (1997 verileri)
  Karayolları: 39,409 km (1997)
  Su yolları: 1,293 km
  Boru hatları: 0 km
  Limanları: Takoradi, Tema
  Hava alanları: 12 (2000 verileri)   
Gana konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. galeri

  galeri

  Kişiyi yepyeni günler, ilginç, değişik olaylar beklemektedir.
 2. Galeri camlara dikkat!

  Galeri camlara dikkat!

  Son zamanlarda insanların takıldıkları bir konuya değinmek istiyorum. Çevremizdeki herşeyin değiştiği gibi yapıların ve mimari tasarımların da boyut değiştirdiğinin ister istemez farkındayızdır hepimiz. Tabii ki bu yapılar çok güzel ve ayrıca keyif verici; ama gelgelelim enteresan şekilde yapılmış olan yapıların farklı ebatlardaki pencerelerine. Çoğumuzun belki de ilk defa gördüğü geometrik...
 3. Ga Erkek İsimleri

  Ga Erkek İsimleri

  yabancı erkek isimleri yabancı erkek isimler garip isimleri isimler ve anlamları ve anlamları Gaffar: günahları affedici,Allah'ın isimlerinden Gaffur: günahları affedici Gafur: bağışlayıcı, günahları affedici Gafir: bağışlayan, affeden Gagauz: gökoğuzlar hristiyanların ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi Galib: galebe çalan, muzaffr, yenen güçlü, kuvvetli, kudretli, hükmeden üstün baskın...
 4. GATA yolcusu kalmasın

  GATA yolcusu kalmasın

  Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu bulunan Uğur, rahatsızlığı nedeniyle ilk olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Uğur'un, burada yapılan müdahalenin ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve...
 5. Galeri Melekler Mekanı açıldı

  Galeri Melekler Mekanı açıldı

  Resimlerin Mekanı - Her türlü resim bulabileceğiniz internet sitesi adresinden galerimize göz atabilirsiniz arkadaşlarım. Çok yakın zamanda yüklenilecek harika resimlerle karşınızda olacağız.

Sayfayı Paylaş