1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.620
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  GARDASİL HPV AŞISI KULLANIMI

  Konu, 'Gebelik' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  gardasil hpv aşısı nedir,gardasil hpv aşısının yan etileri varmı,gardasil aşı fiyatı,gardasil ne kadar,gardasil hpv aşısı uyugulama şekli,gardasil hpv aşısı hakkında bilgiler

  < Konu Resmi..>  HPV aşılarından "gardasil" hem rahim ağzı kanserine karşı hem de genital siğillere karşı önleyici HPV aşısıdır. Gardasil genelde koldan ve kas içine yapılmaktadır. Rahme yapılan bir aşı değildir. Kullanımı kolay ve ağrısızdır.

  Diğer rahim ağzı kanserini önlemek için üretilmiş olan HPV aşısı "cervarix" genital siğillere karşı koruyucu etkili DEĞİLDİR.

  Bu kullanma talimatı en son 23 Şubat 2007'de onaylanmıştır.

  1. GARDASIL® 0.5 mL IM
  Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör
  [Quadrivalent Human Papillomavirüs (Tip 6, 11, 16, 18) Rekombinant Aşı]

  2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
  1 doz (0.5 mL)'sinde;

  HPV1 Tip 6 L1 Proteini 2,3 20 mikrogram
  HPV1 Tip 11 L1 Proteini 2,3 40 mikrogram
  HPV1 Tip 16 L1 Proteini 2,3 40 mikrogram
  HPV1 Tip 18 L1 Proteini 2,3 20 mikrogram

  Human Papillomavirüs = HPV
  Virüs benzeri partikül formundaki L1 proteini rekombinant DNA teknolojisi ile "Saccharomyces cerevisiae" (CANADE 3C-5 (1895 suşu) hücrelerinde üretilmiştir.
  Amorf alüminyum hidroksifosfat sülfat adjuvanından adsorbe olur (225 mg Al)

  Yardımcı maddeler için Bkz. 6.1

  3. FARMASÖTİK FORMU
  Kullanıma Hazır Enjektörde Enjeksiyon için Süspansiyon

  GARDASIL® çalkalanmadan önce beyaz partiküller içeren berrak bir sıvıdır. Sert bir çalkalamadan sonra beyaz, bulanık bir sıvı halini alır.

  4. KLİNİK ÖZELLİKLER
  4.1 Terapötik Endikasyonlar
  GARDASIL® aşının hedeflediği 9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) 6, 11, 16 ve 18 tiplerinin neden olduğu hastalıkların önlenmesinde endikedir.

  GARDASIL®, HPV 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:
  • Servikal kanser
  • Servikal adenokarsinoma in situ (AIS)
  • Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 2 ve evre 3
  • Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) evre 2 ve evre 3
  • Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) evre 2 ve evre 3

  GARDASIL®, HPV 6, 11, 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:
  • Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 1
  • Genital siğiller (kondiloma akuminata)
  • HPV enfeksiyonu

  4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli
  GARDASIL® 9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlar için önerilmektedir.

  Dozaj
  GARDASIL® aşağıdaki takvime göre 0.5 mL’lik 3 ayrı doz şeklinde intramüsküler (kas içine) olarak uygulanmalıdır:
  Birinci doz: Belirlenen tarihte
  İkinci doz: Birinci dozdan 2 ay sonra
  Üçüncü doz: Birinci dozdan 6 ay sonra

  Kişilerin 0, 2 ve 6. aydaki aşılama takvimine bağlı kalmaları önerilir. Ancak klinik çalışmalarda etkinlik 1 yıllık dönemde 3 dozun tümünü almış bireylerde gösterilmiştir. Alternatif aşılama takvimi gerekirse, ikinci doz birinci dozdan en az 1 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.

  Uygulama Şekli
  GARDASIL® üst kolun deltoid bölgesine veya uyluğun üst yan tarafına intramüsküler (kas içine) olarak uygulanmalıdır.

  GARDASIL® intravasküler yolla enjekte edilmemelidir. Subkutan ve intradermal uygulama yolları ile çalışma yapılmadığından önerilmemektedir.

  Önceden doldurulmuş enjektör tek kullanım içindir ve birden fazla kişide kullanılmamalıdır.

  Aşı tedarik edildiği şekliyle kullanılmalıdır; seyreltme veya hazırlama gerekmez. Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır.

  Kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan hemen önce sertçe çalkalama aşı süspansiyonunu korumak için gereklidir.

  Sertçe çalkalandıktan sonra GARDASIL® beyaz, bulanık bir sıvı halini alır. Parenteral ilaç ürünleri uygulamadan önce partiküllü madde ve renk değişikliği açısından gözle kontrol edilmelidir. Partiküller varsa veya renk değişikliği gözlenirse ürünü atınız.

  Önceden Doldurulmuş Enjektör Kullanımı
  Enjektör içeriğinin tümünü enjekte ediniz.

  Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler
  GARDASIL®’in güvenilirlik, immünojenite ve etkinliği HIV enfeksiyonlu bireylerde kapsamlı biçimde incelenmemiştir.

  Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği
  GARDASIL®’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Pediyatrik Popülasyon
  GARDASIL®’in 9 yaşın altındaki çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanım
  GARDASIL®’in 26 yaşın üzerindeki erişkinlerdeki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  4.3 Kontrendikasyonlar
  Aşının etkin maddelerine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

  GARDASIL®’in bir dozunu aldıktan sonra aşırı duyarlılık semptomları gösteren bireylere diğer GARDASIL® dozları verilmemelidir.

  Şiddetli akut bir ateşli hastalık geçiren kişilerde GARDASIL® uygulaması ertelenmelidir. Ancak hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya düşük dereceli ateş gibi hafif bir enfeksiyon varlığı bağışıklama için kontrendikasyon oluşturmaz.

  4.4 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
  Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi, aşının uygulanmasından sonra ortaya çıkabilen nadir anaflaksi reaksiyonları için uygun tıbbi tedavi her zaman hazır bulundurulmalıdır.

  Tüm aşılarda olduğu gibi, GARDASIL® ile aşılama; aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir.

  Ayrıca, GARDASIL® sadece HPV tip 6, 11, 16 ve 18’den kaynaklanan hastalıklara karşı koruma sağlar.

  Dolayısıyla, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı uygun önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

  GARDASIL®’in terapötik etkisi gösterilmemiştir. Bu nedenle aşı servikal kanser, serviks, vulva ve vajinadaki yüksek evreli displastik lezyonlar veya genital lezyonların tedavisi için endike değildir. Ayrıca HPV’ye bağlı diğer bilinen lezyonların ilerlemesini önleme etkisi yoktur.

  Aşılama rutin servikal taramanın yerini tutmaz. Hiçbir aşı %100 etkin olmadığından ve GARDASIL® aşıda bulunmayan HPV tiplerine veya mevcut HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamayacağından, rutin servikal tarama kritik önem taşır ve yerel önerilere uyulmalıdır.

  İmmün yanıtı bozulmuş kişilerde GARDASIL® kullanımına ilişkin veri yoktur. Güçlü bir immün supresif tedavi kullanımı, genetik bir defekt, İnsan İmmün Yetmezlik Virüs (HIV) enfeksiyonu veya diğer nedenlerle immün yanıtı bozulmuş kişiler aşıya yanıt vermeyebilir.

  Trombositopeni veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde intramüsküler uygulamadan sonra kanama olabileceğinden bu kişilere aşı dikkatle uygulanmalıdır.

  Korunma süresi güncel olarak bilinmemektedir. Üç dozlu serinin tamamlanmasından 4.5 yıl sonra kalıcı koruyucu etkinlik gözlenmiştir. Daha uzun süreli izleme çalışmaları devam etmektedir (bkz. Bölüm 5.1).

  4.5 Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim ve Diğer Etkileşim Şekilleri
  Diğer Aşılar ile Birlikte Kullanım
  Klinik çalışmaların sonuçları GARDASIL®’in hepatit B aşısı (rekombinant) ile eş zamanlı olarak (ayrı enjeksiyon bölgesinde) uygulanabildiğini göstermektedir.

  Diğer İlaçlar ile Birlikte Kullanım
  Klinik çalışmalarda bireylerin %11.9, %9.5, %6.9 ve %4.3’ü sırasıyla analjezikler, anti-inflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve vitamin preparatları kullanmışlardır. Aşının etkinliği, immünojenitesi ve güvenilirliği bu ilaçların kullanımından etkilenmemiştir.

  Hormonal Kontraseptifler ile Birlikte Kullanım
  Klinik çalışmalarda GARDASIL® uygulanan kadınların (16- 26 yaş arası) %57.5’i hormonal kontraseptifler kullanmıştır. Hormonal kontraseptiflerin kullanımı GARDASIL®’e karşı immün yanıtları etkilememiştir.

  Steroidler ile Birlikte Kullanım
  Klinik çalışmalarda bireylerin %1.7 (n = 158), %0.6 (n = 56) ve %1.0’ı (n = 89) GARDASIL® dozunun uygulanmasına yakın bir zamanda sırasıyla inhale, topikal ve parenteral immünosupresanlar kullanmıştır. Bu ilaçlar GARDASIL®’e karşı immün yanıtları etkilememiştir. Klinik çalışmalarda çok az olgu steroid almış ve immünosupresyon miktarının düşük olduğu kabul edilmiştir.

  Sistemik İmmün Supresif İlaçlar ile Birlikte Kullanım
  Güçlü immünosupresanların GARDASIL® ile birlikte kullanımına ilişkin hiçbir veri yoktur. İmmünosupresif ajanlar (kortikosteroidler, antimetabolitler, alkilleyici ajanlar, sitotoksik ajanların sistemik dozları) ile tedavi edilen bireyler aktif bağışıklamaya optimal yanıt vermeyebilir (Bkz. kısım 4.4).

  4.6 Gebelik ve Laktasyon
  Genel tavsiye
  GARDASIL®'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  GARDASIL®'in gebelik sırasında kullanımına ilişkin veriler yeterince güvenilir değildir. Bu nedenle GARDASIL®'in gebelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Aşılama gebeliğin tamamlanmasından sonraki döneme ertelenmelidir.

  Gebelik Dönemi
  Gebe kadınlarda aşıyı inceleyen spesifik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak ruhsatlandırma öncesi klinik geliştirme programında 2,266 kadın (aşı = 1,115, plasebo = 1,151) en az 1 gebelik bildirilmiştir. İstenmeyen bir sonuçla ilişkili gebeliklerin oranı GARDASIL® alan kadınlarda ve plasebo alan kadınlarda genel olarak benzerdi.

  Aşılamayı takiben 30 gün içinde başlamış gebeliklerde GARDASIL® alan grupta 5 konjenital anomali olgusu gözlenirken, plasebo alan grupta hiçbir olgu gözlenmemiştir. Buna karşılık, aşılamadan 30 gün sonra başlamış gebeliklerde GARDASIL® alan grupta 10 konjenital anomali olgusu, plasebo alan grupta ise 16 konjenital anomali olgusu gözlenmiştir.

  Gözlenen anomalilerin tipleri 16-26 yaş arası kadınların gebeliklerinde genel olarak gözlenen tipler ile uyumluydu.

  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonel / fötal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (Bkz. kısım 5.3).

  Laktasyon Dönemi
  GARDASIL® emzirme döneminde kullanılabilir.

  Klinik çalışmaların aşılama döneminde toplam 995 emziren kadına GARDASIL® veya plasebo uygulanmıştır. Annede ve emzirilen bebekteki istenmeyen reaksiyon oranları aşı ve plasebo gruplarında benzerdi. Ayrıca aşı immünojenitesi, aşının uygulandığı dönemde emziren ve emzirmeyen kadınlarda benzer bulunmuştur.

  4.7 Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
  GARDASIL®’in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

  4.8 İstenmeyen Etkiler
  Beş klinik çalışmada (4 plasebo-kontrollü) gönüllülere çalışmaya giriş gününde ve daha sonra yaklaşık 2. ve 6.aylarda GARDASIL® veya plasebo uygulanmıştır. Birkaç gönüllü (%0.2) istenmeyen reaksiyonlar nedeniyle çalışmadan ayrılmıştır. Güvenilirlik tüm çalışma popülasyonunda (4 çalışma) veya çalışma popülasyonunun önceden tanımlanmış bir alt grubunda (1 çalışma) GARDASIL® veya plasebonun her enjeksiyonundan sonraki 14 günde aşılama bildirim kartıyla (ABK) gerçekleştirilen takiple değerlendirilmiştir. ABK destekli takip ile izlenen gönüllüler GARDASIL® alan 6,160 gönüllü (çalışmaya giriş sırasında 9-26 yaş arası 5,088 genç kızlar/kadınlar ve 9-15 yaş arası 1,072 erkek) ve plasebo alan 4,064 gönüllüyü içermektedir.

  Aşağıdaki aşıya bağlı istenmeyen reaksiyonlar GARDASIL® alan kişilerde en az % 1 sıklıkla ve plasebo alanlara göre daha yüksek sıklıkla gözlenmiştir. Bunlar aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

  [Çok Yaygın (³1/10); Yaygın (³1/100, <1/10); Yaygın Olmayan (³1/1,000, <1/100); Seyrek (³1/10,000, <1/1,000); Çok Seyrek (<1/10,000), izole bildirimler dahil]

  Genel hastalıklar ve uygulama yerindeki rahatsızlıklar:
  Çok yaygın: pireksi.
  Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: eritem, ağrı, şişlik.
  Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: kanama, kaşıntı.

  Ayrıca, çalışma araştırmacısı tarafından aşıya veya plaseboya bağlı olduğuna karar verilen istenmeyen reaksiyonlar klinik çalışmalarda %1’den daha az sıklıkla gözlenmiştir:

  Solunum, torasik ve mediyastinal hastalıklar:
  Çok seyrek: bronkospazm.

  Deri ve deri altı hastalıklar:
  Seyrek: ürtiker.

  GARDASIL® grubunda 7 ürtiker olgusu (%0.06) ve adjuvan içeren plasebo grubunda 17 olgu (%0.18) gözlenmiştir.

  Klinik çalışmalarda Güvenilirlik Popülasyonunda yer alan kişiler 4 yıla kadar takip döneminde ortaya çıkan herhangi yeni tıbbi durumları bildirmişlerdir. GARDASIL® alan 11,813 kişide ve plasebo alan 9,701 kişide 8 non-spesifik artrit olgusu bildirilmiştir; bunlardan 6’sı GARDASIL® grubunda, 2’si ise plasebo grubunda yer almaktadır.

  4.9 Doz Aşımı ve Tedavisi
  Önerilenden daha yüksek GARDASIL® dozlarının uygulandığına ilişkin bildirimler vardır.

  Genel olarak doz aşımıyla bildirilen istenmeyen olay profili, GARDASIL®’in önerilen tekli dozlarıyla benzerdir.

  5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
  5.1 Farmakodinamik Özellikler
  Farmakoterapötik Grup : Viral Aşı
  ATC kodu: J07BM01

  Etki Mekanizması
  GARDASIL® HPV tip 6, 11, 16 ve 18’in majör kapsid L1 proteininin yüksek düzeyde saflaştırılmış virüs benzeri partiküllerinden (VBP’ler) hazırlanan enfeksiyöz olmayan, rekombinant kuadrivalan bir aşıdır. VBP’ler viral DNA içermediğinden, hücreleri enfekte edemez, çoğalamaz veya hastalığa neden olamazlar. HPV yalnızca insanları enfekte eder ancak analog papillomavirüsler ile yapılan hayvan çalışmaları L1 VBP aşılarının etkinliğinin humoral immün yanıt aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.


   
GARDASİL HPV AŞISI KULLANIMI konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. HPV aşısı olun riski ortadan kaldırın

  HPV aşısı olun riski ortadan kaldırın

  HPV aşısı olun riski ortadan kaldırın Uzmanlar, her yıl yaklaşık 300.000 kadının ölümüne sebep olan rahim ağzı kanseri konusunda uyarıyor 11 Nisan 2008 / 14:45 Kanser, günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biri. Değişen dünya şartları, yaşam koşulları, sigara gibi maddeler, bu hastalığın her gün daha da büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkmasına sebep oluyor. Fakat son yıllarda...
 2. hamilelik aşısı

  hamilelik aşısı

  hamilelikte aşı zamanları hamile aşıları hamilelikte aşılar gebelikte aşı zamanları hamilelik aşıları HAMİLE KALMADAN ÖNCE AŞI YAPTIRMAK Doktorunuzla şimdiye kadar yaptırdığınız aşılarınızı konuşup, su çiçeği ve kızamıkçık gibi hamile kalmadan önce tamamlamanız gereken aşıları planlayabilirsiniz. Hamile kalmadan önce ya da planlanmamış bir hamilelik geçiriyorsanız hamilelik sırasında...
 3. tetanoz aşısı

  tetanoz aşısı

  tetanoz aşısı olduktan sonra kaç gün içinde banyo yapmalıyız?
 4. HPV virusu ile bilgisi olan varmi

  HPV virusu ile bilgisi olan varmi

  slm herkese benim bir sorum olacakti benim hep kasik ve bel agrilarim var doktorum hpv oldugumu soyledi ama tehlikesiz olani ama agri olmasi normal degil psikolojik olabilir diyor ogrenmek istedigim bu mikroba yakalanan varmi varsa tedaviyle geciyormu cvp verirsenz cok sevinirimù
 5. Gebelik Sırasında HPV Enfeksiyonu

  Gebelik Sırasında HPV Enfeksiyonu

  HPV virüsü genital bölgede ve mukozalarda enfeksiyon yapan ve "kondilom" adı verilenet beni- siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir virüstür. Doğurganlık yaşındaki kadınlarda çok sık görülür ve genellikle cinsel yolla bulaşır. Diğer viral hastalıklarda olduğu gibi, HPV de vücuda girdiği anda hücreler içine yerleşir ve kesin tedavisi olmayan sinsi bir hastalık olarak kabul...

Sayfayı Paylaş