GELİNDEN KAYNANAYA imalı sözler

AuSSie-AnGeL

Daimi Üye
Üye
GELİNDEN KAYNANAYA imalı sözler
kaynanaya sözler kaynanaya güzel sözler kaynanayı ne yapmalı sözleri kaynanayla ilgili kaynanalarla ilgili
Aman hepkananaların mı dili papuç gibi olacak... Biraz da gelinlerin ki papuç gibii olsun ve kaynanaları diller iile yesin... :piha:
egitimhikaye2015-2419.jpg


Düdüklü tencere
Asiri pencere
Dumansız baca
Kaynanasız koca

Kazandaki iç bakla
Mevla’m yârimi sakla
Azrail gelirsen
Önce kaynanam yokla

Kaynana kaynana
Başın ateşte yana
Oğlun benim ola
Cehennem senin ola

Yük üstünde dondurma
Kaynana karşımda durma
Gözlerin çapaklanmış
Midemi bulandırma

İlenger attım bağa
Kaynatam olmuş ağa
Elli gelin getirse
Uyduramıyor bana

Mercimek ektim dağa
Kaynatam olsun ağa
Elli gelin getirsen
Biri benzemez bana

Kayna kayna
Acıyorum sana
Kaynana değil de
Dört bacaklı dana

Bağda biber kaynana
Oğlun kibar kaynana
Gerdek ertesi sabah
Yatta geber kaynana

Bahçelerde lahana
Kestim koydum sahana
Hiç ömrümde görmedim
Böyle kâfir kaynana

Çarşıda biber kaynana
Ne bu haber kaynana
Oğlun beni seviyor
Çatla geber kaynana

Çarşıda et kaynana
Saçında bit kaynana
Oğlun eve gelince
Dışarı git kaynana

Çarşıda et ol kaynana
Sırtımda bit ol kaynana
Oğlun beni seviyor
Çöplükte it ol kaynana

Çarşıda havuç kaynana
Oğlun çavuş kaynana
Oğlun eve gelince
Dışarı savuş kaynana

Çarşıda hedik kaynana
Dişleri gedik kaynanana
Oğlun çerez getirdi
Sensiz yedik kaynana

Çarşıdan aldım lahana
Kıydım koydum sahana
Ömrümde hiç görmedim
Böyle cadı kaynana

Dolabı açtım kaynana
Köfteyi saçtım kaynana
Üç günlük gelin iken
Saçına s.çtım kaynana

Leğeni düz koy kaynana
Sütünü süz koy kaynana
Akşam oğlun gelince
Yanına buz koy kaynana

Leğeni düz koy kaynana
Sütünü süz koy kaynana
Oğlun eve gelince
Altına tuz koy kaynana

Bakır sahan yan yana
Ben istemem kaynana
Olursa görüm olsun
Oda gider bir yana

Dualarım hep sana
Güzel yüzlü kaynana
Camiye post olasın
Bu kurban bayramına

O kaynana kaynana
Ben ne ettim sana
Meraklıydım oğluna
Sen yat al da koynuna

Oy kaynana kaynana
Kara kazanda kayna
Alacağım kızını
Bildiğin gibi oyna

Var iki kaynana
Göz yumdurmazlar bana
Çift çift oğlu olsa
Ölsem varmam onlara

Ayakkabı giyerim
Üstü beyaz olursa
Kaynanamı severim
Oğlu güzel olursa

Kaynana kaynana
Niye yaptın bunu bana
Senden iyi balık olur
Gel koyalım tavaya

İğde koydum şişeye
Kalk kaynana köşeye
Çok konuşma kaynana
Oturtmam döşeğe

Kayna geliverse
Sarmayı sarı verse
Yemeden içmeden
Şuracıkta ölüverse

Kişe tavuğum kişe
Oy gözlerin şişe
Senin gibi kaynanın
Evine şivan düşe

Tasa çaldım yoğurdu
Üstüne attım zehiri
Kaynanam yesin diye
Yesin de gebersin diye

Tasa koydum yoğurdu
Kaynanam yesin diye
Üç gün döktüm zehiri
Yesin gebersin diye

Gelincik ektim düze
Evine gittim söze
Babası benden yana
Anası batıyor göze

Kaynanam olmasaydı
Oğlan doğurmasaydı
Eğer geçimi yoksa
El kızı almasaydı

Hop hopağı hopağı
Saçım tuttu yapağı
Senin gibi kaynanadan
Olur kazan kapağı

Kaynanayı ne yapmalı
Kaynar kazana atmalı
Yandım gelin dedikçe
Altına odun atmalı

Kaynanayı ne yapmalı
Merdivenden atmalı
Tangur tungur giderken
İnsafa gelip tutmalı

Kaynanayı nitmeli
Merdivenden itmeli
Dembül dümbül inerken
Oğlu ile yatmalı

Tabakası aynalı
Şu oğlana varmalı
Oğlan çok güzel amma
Annesi olmamalı

Sen tavuk olmadın mı?
Kümese girmedin mi?
Kör olacak kaynana
Sen gelin olmadın mı?

Kurba gibi kolları
Doldurmuş takıları
Kaynanam koca karı
Fil gibi kulakları

Dağ başının bayırı
At bağladım çayırı
Kaynananın gavuru
Canı canda ayırı

Kaynananın hırkası
İğne tutmaz yakası
Akıllı dur kaynana
Yersin gelin sopası

Sakalının sarısı
Güzel olur karısı
Çöplükte bir it ölmüş
Kaynanama darısı

Yumurtanın sarısı
Yere düştü sarısı
Çöplükte bir it ölmüş
Kaynanama darısı

Tavada bulgur aşı
Ay yıldızın kardaşı
Teneşirde yıkanır
Kaynanamın kel başı

Kaynanam kuru tazı
Ürür bazı bazı
Ürüdüğünü arama
Istırır bazı bazı

Akarsular buz gibi
Kaynanam domuz gibi
Kaynanam ölürse
Ben yaşarım kız gibi

Hanım canım dedikçe
Kubarır maya gibi
Bir kahve pişir desek
Oynamaz kaya gibi

İki çeşme buz gibi
Kaynanam domuz gibi
Kaynanam ölürse
Ben yaşarım kız gibi

Yüzüm beyaz ay gibi
Kaşlarım da yay gibi
Oğlun bana ev almış
Koskoca saray gibi

Gaynanam gara kedi
Dolapta yağı yedi
Yediğini aramam
Beni oğluna dedi

Ayağım yalın idi
Dikeni galın idi
Düşdüm gurbet ellere
Gaynanam zalım idi

Bacada halay çekilir mi
Halayda dua edilir mi
İnsaf et kaynana
Bugün mezara gidilir mi

Çarşıdan aldım kilimi
Tut kaynana dilini
Eğer tutmazsan dilini
Kırarım kambur belini

Taşa serdim kilimi
Tut kaynana dilini
Tutmayacaktın dilini
Niye aldın gelini

İki sahan börülce
Ben istemem görümce
Görümcenin dilleri
Öldürür gelinleri
Kürek gibi elleri

Kazma gibi dişleri
Senin yüzünden kaynana
Kaçırdım keçileri
Kaynanamın adı miri
Kör olsun gözünün biri
Ben oğluna varmazsam
Yaksınlar diri diri

Biber ekdim dıvara
Ne zaman gızaracak
Eşek dişlü gaynana
Ne zaman zıbaracak

Köprü altında çicek
Bu çicek biçilecek
Hiç kıskanma kaynana
Yarın şerbetim içilecek

Kayseri’de mum direk
Suyu nerden indirek
Böylesi kaynanayı
Hergün hergün çimdirek

Duvara çaktım kazık
Kaynanam ölmüş yazık
Öldüğüne acımam
Bir top kefene yazık

Ayakkabım var benim
Altı delik delik
Kaynatama dar gelir
Beş tane beşi birlik

Sini sini şekerim
Üstüne bal dökerim
Gaynanamın kahrını
Oğlu için çekerim

Yatak yorgan getirdim
Ağzına laf yetirdim
Kaynanamın diline
Dikenleri batırdım

Sakız gibi her yanım
Sen hizmetçi ben hanım
Kovarım evden kaynana
Eğer isterse canım

Harmandan ot yolarım
Parmağıma dolarım
Çok konuşma kaynana
Saçlarını yolarım

Kayalardan kayarım
Yoktur benim ayarım
Kes sesini kaynana
Kabak gibi oyarım

Tepede ot yolarım
Parmağıma dolarım
Çok söyleme kaynana
Saçlarını yolarım

Ben bir dolma biberim
Yuvarlanıp giderim
Çok konuşam kayna
Oğlun alıp giderim

Damdan dama sekerim
Acı biber ekerim
Senin gibi kaynanayı
Boz eşeğe çekerim

Mini mini şekerim
Üstüne bal dökerim
Kaynanamın kahrını
Senin için çekerim

Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Kaynanamın adını
Bitli karabaş koydum

Irafa bavul koydum
İçine davul koydum
Kaynatamın adını
Papazlı gavur koydum

Rafa elma koydum
Yarısını dildim koydum
Kaynanamın adını
Topal Fatma koydum

Tereğe külek koydum
İçine kepek koydum
Kaynanamın adını
Yal yemez köpekkoydum

Benim yârim yeni asker
Yeni asker para ister
Kaynanam ne karışır
Bir oğlu beni ister

Atım var katırım var
Elimde satırım var
Kaynanamı kesecektim
Oğlunun hatırı var

Gelinler kaymakam
Kızlarsa müdür
Çok söyleme kaynana
Adetim budur

Trenin kasasından
Sarıldım arkasından
Kızlar ere varmıyor
Kaynana korkusundan

Trenin takasından
Taş vurdum arkasından
Kızlar gelin olmuyor
Kaynana korkusundan

Amanın amanınan
Yaz geliyor dumanınan
Kaynanamı değişrim
Bir kalbur samanınan

Erkeksi tipinden
Kaldırırım yerinden
Leş kokar kaynanam
Sigara içtiğinden

Kaynanam kara biber
Kaynatam ondan beter
İkisini Allah alsın
Oğlu bana kalsın

Lahana haşlar gelin
Kavgaya başlar gelin
Oğlan benim dedikçe
Kaynana taşlar gelin

İnek oldun emzirdin
Eşek oldun gezdirdin
Benim kocam oldu
Senin neyin oldun

Kaynananın iyisi
Derin olsun kuyusun
Sekiz tahta üstünde
Mezarlıkta uyusun

Ocak başında minder
Minderi geri dönder
Arkan sıra gelemem
Kalk şurdan koca mundar

Karşı karşıya bakar
Karşıdan sular akar
Olmaz olasın kaynana
Beni ateşte yakar

Kaynana çene çalar
Gelin evde iş yapar
Çeneyi bırak kaynana
Oğlun kapıyı çalar

Yamaç yamaç dağlar
Salkım salkım bağlar
Canı çıkası kaynanalar
İftirayı atarlar

Kaynanam kara tarak
Oda başıma batar
Kaynatam kıllı köpek
Oda çöplükte yatar

Bu sular akar gider
Taşları yıkar gider
Gelin bir çerçevedir
Kaynana bakar gider

Suda balık yan gider
Kaynana benden beter
Eve gelin gelince
Cin kaçar şeytan gider

Ocak başı minder
Minder yüzünü dönder
Kaynanam hastalanmış
Eşekten doktor gönder

Kaynanam kara tarak
Hepte başıma batar
Nişanlım gül çubuğu
O da bahçemde biter

Tabaktaki kar mıdır
Sepetteki nar mıdır
Doğru söyle kaynana
Başka kocan var mıdır

Ay ışıktır ışıktır
Dam dama dolaşıktır
Çok söylenme kaynana
Oğlun bana âşıktır

Karyola boyanıyor
Duvara dayanıyor
Yavaş yürü kaynana
Torunun uyanıyor

Lambalar yanıyor
Karyola boyanıyor
Ağır söyle kaynana
Efendim uyanıyor

Ata binmiş gediyor
Püskül mırt mırt ediyor
Yürüsene gaynana
Oğlun elden gediyor

Daş dönmüyordönmüyor
Taştan bulgur inmiyor
Sağ olasın kaynana
Pişirdiğin yenmiyor

İki tandır yanmıyor
Kaynanasız olmuyor
Kaynananın dişleri
Kelpetene gelmiyor

Çifte yayık doymuyor
Kaynanasız olmuyor
Kaynananın dilini
İğnelesen durmuyor

Süt ocakta pişiyor
Pişiyor da taşıyor
Kör olası kaynanam
Oğlun beni boşuyor

Kapıda elek mi olur
El kızı melek mi olur
Kahrolasın kaynana
Böyle dilek mi olur

Ocak başı yarılmış
Kaynanam bana darılmış
Darılırsa darılsın
Oğlu bana sarılmış

Gulhu allahu ahad
Kaynanamın kafası sahat
Şu kaynanalar olmasa
Gelinler ne rahat

Köprünün altı nohut
Gaynana oğlunu ohut
Gebermeye nen galmış
Get de kefini tohut

Yemeğe koydum tuzu
İkiye böldüm karpuzu
Gelin sevmeyen kaynananın
Vur başına topuzu

Yazmanın ucu yenmez
Bunlara düşen gülmez
Bunlar bir gavur dinli
Gelin kıymeti bilmez
Çubuğun ucu kırılmaz
Onlara varan gülmez
Onlar cingan soyudur
Gelin kadri bilinmez
https://www.meleklermekani.com/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=55364
 
kayınpederlere yokmuuuuuuuuuuu
ben kayınpederımden cok ama cok nefret ediyorum bana hayatı zindan etti ............... erif
 
Geri
Üst