Günümüzde anne babaya saygı

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Günümüzde anne babaya saygı
Toplum yapısının temel taşı, Ailenin kurucuları dünyaya gelmemize vesiledir anne ve babalarımız. .Bizlerin mimarları, hayata hazırlayan, iyi günde kötü günde gölgelerine sığındığımız anne ve babalarımız. Haklarını ödemek ne mümkün.


anne baba hakkı.jpg


Bir anaki evladını dokuz ay boyunca karnında taşıyor. Izdıraplar içinde canından can vererek dünyaya getirip ak sütüyle emziriyor. Gece gündüz demeden uykusundan olup koynunda yatırıyor. Baba ise evladı için gecesini gündüzüne katıp iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyor. Yemeyip yediriyor, içmeyip giydiriyor. Nasıl ödenir ki böyle ananın babanın hakkı?


Anne ve Baba Hakkının Önemi Nedir?


Dinimiz İslam insanın yaşamını tüm boyutlarıyla ele alıp ilmek ilmek işleyen bir ahlak sistemidir. Her müslüman, önce kendisine sonra Ailesine, çevresinde bulunan insanlara, bitkilere hayvanlara her mahlûkata ahlaki davranmakla yükümlüdür. Bütün bu yükümlülükler, yaratılan insan ile Yaradan arasındaki ilişkiyi düzenleyen ameliye olan kulluk altında değerlendirilir. Müslümanlık bilincinde olan her insan içinde bulunduğu koşullara göre bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Anne babaya saygı ve iyilik de bu yükümlülüklerin en önemlilerinden biridir.


Dinimiz İslam anne ve babalara iyi davranmayı, onların her türlü noksanlıklarını gidermeyi, hürmet etmeyi, meşru ölçüler içinde yer alan her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmeyi buyurmaktadır. Ana babaya hürmet şefkatle muamelede bulunmak ahlaki bir sorumluluktur.


Günümüzde Anne Babaya olan saygı

Dünyadaki her alandaki değişim hepimizce malumdur. Geçmişte Anne baba ve çocuklar arasında ki iletişim ile günümüzdeki etkileşim aynı olmamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte örfi ve kültürel değişimeler gözler önünde. Günümüz çocukları ahlaki yönden son derece küstah. Burda genelleme yapmıyoruz, elbette ki istisnai olanlar vardır.


Buradaki ahlaki eksiklik Aileden kaynaklandığı gibi, çevresel etkileşim, teknolojik gelişimde rol oynamaktadır. Bu değişimler anne ve baba hakkını farklı boyutlarda ele almamıza sebeptir. Eskiden anne ya da baba odaya girince evlat kendini düzeltir uzandığı yerden ayağı kalkardı. Şimdiki nesil elinde tablet ya da telefon istifini bozmayan iplemeyen bir tavır sergiliyor. Eskiden anne ve babanın yanında yüksek sesle konuşulmazken, şimdiki nesil çok bilirsin edasıyla ana babaya bağırarak fikirlerini küçümsüyor. Dokuz ay karnında evladını taşıyan, gecesini gündüzüne katan anayı gelin istemiyor, oğul kapıya atıyor. Yemeyip yediren, içmeyip giydiren babayı damat istemez kızı huzur evine atıyor. Her şeyi bir yana bırakın da cinnet geçirip anasını babasını katlediyor. Bu nasıl bir gaflettir Ya Rabbi! Verilecek olumlu örneğimiz var mıdır ki şu zamanda? Kaç evlat anasına babasına of demeden hizmet ediyor?


Anne ve babanın duasını almak varken neden böyle bir gaflete düşersin ey müslüman! Bilmez misin ki ana babayı incitirsen beddualarını alırsan dünyanda ahiretin de sana zindan olacak. Unutma ey müslüman! Mazlumun zalime bedduası, anne ve babanın çocuğuna bedduası geri çevrilmez! Hayatta iken Anne ve Babanızın kıymetini bilin, dualarını almaya çabalayın. Bil ki ey müslüman saadetin onların duasındadır. Anne ve baba duası ganimettir. Bilahare Anne ve baba hakları konusuna tekrar değinecez. Yüce Allah, her anne ve babaya hayırlı evlatlar versin, bizleri de hayırlı olanlarından kılsın. Selam ve Dua ile.
 
Üst