Günümüzde çok gerekli bir dua...

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Günümüzde çok gerekli bir dua...
Ey keremine kurban olduğum Rabbim !
Biz müminleri, dışarıdan tankla tüfekle yıkamayan hristiyanların, İslam düşmanlarının, içerden yıkmak için diyalog adı altında kazdıkları tuzağa düşmekten bütün müminleri muhafaza eyle !
Ya Rabbî !
Senin biricik Habibine (S.A.V) “çöl bedevisi ve vahşi” diyecek kadar hakarette ileri giden hrıstiyan ve yahudilerle aynı masaya oturup, onlarla ortak paydada buluşmaktan bahseden sözde müminlerin şerrinden Ümmet-i Muhammed’in evladını koru Ya Rabbi…
Ya Rahman !
Anasının kucağından yırtıcı bir kuşun, kapıp kaçtığı bebeği kurtarmak ancak senin kudretine sığar. İman zedeleyicilerin elinde kundak çocuğuna dönmüş bu milleti sen kurtar Ya Rabbi…
Ya İlahî !
İki cihan sultanı Peygamber Efendimize (S.A.V) inzal buyurduğun Kelamın Kur’an-ı Kerim’inde apaçık bir şekilde beyan ettiğin yegâne hak din olan İslam’a, kurdukları maket sırat köprülerinden hrıstiyan ve yahudileri de geçirerek kendilerince eş koşanları sana havale ediyoruz Ya Rabbi… Elbette sen her şeyi görensin…
Ya Gaffâr u Ya Kahhâr !
Kıyamet alametlerinden biri olan Hz. İsa’nın dönüşünü, İseviliğin ihyası olarak kabul edip bu istikamette, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat itikadını tarumar eden, Kelime-i Tevhidini Rasulün ve kulun Hz. Muhammedsiz (S.A.V) bırakmaya çabalayanlara hidayet-i kamile ver ! Islahları mümkün değil ise kahr u perişan eyle Ya Rabbi…
Ya Hâfiz !
Ümmet-i Muhammed’in evlatlarını, İslam düşmanları karşısında eğilip bükülerek İslamın haysiyet ve vakarını taşıyamayacak kadar aciz ve diyalogu tebliğ zanneden sahte kurtuluş ve kurtarıcılardan kurtar ! Onlara gerçek kurtuluşu nasip eyle Ya Rabbî…
Ya Vedûd !
Kalplerimizde, “kişi sevdiğiyle beraberdir ve onunla haşrolunacaktır” hadisi mucibince, Rasülün Hz. Muhammed (S.A.V), O’nun biricik ashabı (R.Anhüm), tabiîn, tebe-i tabiîn, mezhep imamlarımız, gerçek İslam alimleri, evliyaullah, erenler, muhaddisler, mücahitler, ecdadımız Selçuklu ve şanlı Osmanlı sevgisi; kısaca senin sevdiğin kullarının sevgisi haricinde sevgi bırakma Allahım ! Küffara muhabbet besleyen, yüce kelamını muharref kitaplarla bir tutan, tebliğ-i muhammediyyeyi ve vakar-ı islamiyyeyi, hoşgörüye kurban eden müminlere, hakikati görebilme ve anlayabilme nimetini bahşeyle Allahım !
 
A

asena66

Yeni Üye
Üye
Ce: Günümüzde çok gerekli bir dua...

Ece eline,yüreğine sağlık canım.ALLAH'IM dualarımızı kabul buyurur inşallah.
AMİN AMİN AMİN.
 
Ayışık

Ayışık

Yeni Üye
Üye
Cevap: Günümüzde çok gerekli bir dua...

ellerine emeğine sağlık adminim
 

Benzer İçerikler

Üst