Gürültü Kirliliği Karşısında Çaresiz Değilsiniz !

T

TİTAN

Forum Okuru
Gürültü Kirliliği Karşısında Çaresiz Değilsiniz !
gürültü kirliliği gürültü kirliliği nedir gürültü kirliliği yönetmeliği gürültü kirliliği nedenleri gürültü kirliliği cezası ile ilgili bilgiler burada melekler. Büyük çoğunluğumuz apartman dairesinde yaşıyoruz melekler :) Bu sebeple davranışlarımız ve hareketlerimiz toplu ve huzurlu yaşama kuralları uygun olmalı, etrafımızdakileri rahatsız etmemeliyiz. Aynı şekilde çevremizde de yüksek desibelde ses çıkararak çalışan makinalar, eğlence yerleri varsa oraları da uyarabiliriz. Unutmayın ki gürültü kirliliği yaparak bizi rahatsız eden olursa çaresiz değiliz. TC.Anayasası gereğince gürültü kirliliği yapanlara, çevrelerini rahatsız edenlere ceza kesiliyor. Gürültü kirliliği yönetmeliği uyarınca tatbik edilen bu karar şöyle ;


MADDE 183. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çevre Kanununun “gürültü” başlıklı 14. maddesine göre
“Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.” hükmü getirilmişti. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında da 20. maddenin d bendi uyarınca 50.000 tl. idari para cezası öngörülmüştür. Artık bu şekildeki eylemlere TCK.nun 183. maddesi uygulanacaktır. Ancak bunun için gürültüye neden olma “başka bir kimsenin sağlığının zarar
görmesine elverişli olacak boyutta meydana gelmelidir.
 
Üst