Gusül abdesti ve Guslü Gerektiren haller nelerdir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Gusül abdesti ve Guslü Gerektiren haller nelerdir?
Gasl, arapça yıkamak manasına gelir. Gusül ve iğtisal da, yıkanmak demektir. Dini ifadeyle gusül: Bütün vücudu yıkayıp, boydan abdest almaktır. Buna taharet-i kübra yani büyük temizlik denir. Böyle bir temizliği icap ettiren durum cünüplük halidir. Ayrıyeten hanımların hayız ve nifas kanlarının son bulmasıdır. Cenabet hali ise, aşağıda geleceği üzere, şehvetle meniyi dışarı çıkarmak ve cinsi münasebetle olan haldir.


gusül abdesti.jpg


Gusül abdesti ne zaman icap eder?

Şehvetle yerinden çıkan ve şehevi arzuyla dışarı atılan bir meni sebebiyle gusül abdesti almak farzdır. Şehvetle yerinden ayrılıp, şehevi istek kesildikten sonra sonra dışarı çıkan meni sebebiyle, İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre, gusül abdesti almak gerekir. Ancak İmam Ebû Yusuf'a göre gusül lazım gelmez.

Rüya halinde şehvetle çıkan bir meninin şehveti gittikten sonra dışarıya akıtmayı sağlamak için tenasül uzvunu tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafirler ve soğukta olanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu sebepten bu görüşün tercihini uygun görenler olmuştur.

Bakmayla ve dokunarak şehvetle gelen meniden dolayı da gusül almak lazımdır.

Cinsi münasebetin sebep olduğu gusül

Cinsi münasebet esnasında sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın gitmesiyle, akıl baliğ olmuş erkek ve kadının guslü icap eder. Meni ister gelsin ister gelmesin ona bakılmaz. İkisinden yalnız biri akıl baliğ olmuşsa, sadece ona gusül gicap eder de, diğerine gerekmez. Ancak akıl baliğ olmaya yakın bir devrede ise, temizlenmeden namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam etmek için taharette tedbirli olmak gerekir. Bu ve buna benzer her hangi bir durumda ihtiyati olarak gusletmek suretiyle şüpheli hallerden kaçınmaktır.

Uyku halinde guslün icap etmesi nasıl olur?

Uykusunda uyanan kişi, çarşafında, çamaşırında veya vücudunda bir yaşlık olursa bakılır: Eğer rüyasında cinsi münasebet yaptığını hatırlıyorsa, gusül lazımdır. O ıslaklığın menimi değil mi şüphelenmesi bir önem arz etmez. Fakat ihtilâm olduğunu hatırlamazsa, yaşlığın nerden geldiğine ve ne olduğu üzerinde durmak gerekmez ve gusül icap etmez. Çünkü akıntının şehvetle gelip gelmediği belli değildir. Bu mesele İmam Ebu Yusuf'un fetvasıdır. İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre, gelen ıslaklığın mezi olduğunu anlıyorsa, gusül icap etmez. Ancak meni olduğunu biliyor veya şüphe duyuyorsa, gusül icap eder. İhtiyata uyan durumda budur. Bundan dolayı fetva buna nazarandır

Kişi sabah yatağından uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlıyor ama, cinsel organında ıslaklık varsa gusül icap eder. Ayakta iken veya oturduğu halde yerde uyuklayan kişi, kendine geldiğinde bu uzvunda bir ıslaklık hissetse, bakılır: Şayet bu ıslaklığın meni olduğuna kanaatı varsa veya uyumadan önce bu uzvu hareket etmiyorsa, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaatı yok ve tenasül uzvu da daha önceden uyanık halde idi ise, gusül icap etmez. görülen yaşlığın mezi olduğu hükmü verilir. Çünkü uzvun uyanıklığı, mezinin akmasına vesile olur.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Sarhoş olan veya bayılan bir kimse yatağından kalkıp uykusundan uyanıp da, kendisinde veya üzerinde meni bulacak olsa, gusül abdesti alması lazım gelir. Şayet Meni değilde mezi bulacak olsa yıkanmak icap etmez.
Helada İdrarını yaparken, tenasül uzvu uyanık olduğu halde meni çıksa, Gusül alması icap eder. Organ uyanık olmayınca, gusletmek lazım gelmez, çünkü uyanık olması şehvetin bulunmasının göstergesidir.
Şayet bir erkek veya bir kadın rüyasında ihtilâm olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, o kişinin yıkanması lazım gelmez. İmam Muhammed'e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması icap eder. Çünkü kadınların cinsel organından çıkacak bir sıvının yine içeri kaçıp dönmesi ihtimal dahilindedir.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilâm olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.

(İmam Şafiî'ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Bakire olan bir kızın bekâretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmez ise gusül etmesi icap etmez; çünkü kızlardaki bekâret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüblük hali, hayız veya nefaselik (lohusalık) halinde iken, müslüman olmayan bir kadın veya müslüman olmayan bir erkek ihtida edip hidayete erse yani müslüman olsa, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül alması lazım gelir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayri müslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Ben gusül abdesti alırken sürekli şüpheye düşüyorum abdesti bir kaç defa alıyorum . Böylece banyodan çıkmam uzun sürüyor. Vesveseyi gidermek için ne yapmalıyım ? Diğer sorum küvetin içinde yıkanıyorum ayağımda terlik falan olmuyor bu şekilde abdest almam da sakınca varmıdır hocam ?
 
Üst