Gusül almadan önce dikkat edilecek hususlar.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
Gusül almadan önce dikkat edilecek hususlar.
İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed guslün farz olması için, meninin (sperm) mahallinden şehvetle ayrılmış olmasını kafi görmüşlerdir. İmam Ebu Yusuf ise, hem mahallinden hem mahallinden şehvetle ayrılmasını, hem de dışarıya şehvetle çıkmasını şart koşmaktadır.

gusül almak.jpgİmamlar arasındaki bu ihtilaf dikkate alındığı zaman, cinsi mukarenette yaklaşmada bulunan veya ihtilam olan bir kimse, gusül yapmadan önce, aşağıda sayacağımız konulara riayet etmeli, daha sonra gusle başlamalıdır.

Biraz uyumak!

Namazın geçme tehlikesi yoksa, gusle başlamadan evvel biraz uyumalıdır. Bu uyku, vücut üzerindeki bazı etkilerin gevşemesine sebep olduğundan , içeride kalan meni dışarı sızmış ve gusle müsait bir zemin hazırlanmış olur.

Küçük abdest bozmak ( bevlini yapmak)

İdrar içerde kalan sperm kalıntılarını ve diğer nutfenin dışarı atılmasını sağlar.

Çokça yürümek.

Yürümek vücudun sistemini harekete geçirir ve bu sırada içeride kalan meni bakıyesi dışarıya atılmış olur.
Çokça yürümek tabiri mutlak ve muğlak bir ifade olmakta ise de bazı güvenilir kaynaklarda bulunan kırk adım olduğuna işaret olunmaktadır. Biz bu mikdarı çokça tabirinin tabanı olarak kabul etmekteyiz. İmkan olduğu zaman bunu artırmanın ihtiyatla amelin faydasını artıracağına inanıyoruz.

Kendisine gusül farz olmuş bir şahıs, bu tavsiyelerden birini yapmadan gusül alıp yıkansa, sonra nutfenin kalıntısı dışarı çıksa, imam Ebu Hanife ile imam Muhammed’e göre tekrar yıkanması lazım gelir. Yukarda saydığımız maddelerden birini yaptıktan sonra içeride kalan meni dışarı çıksa guslü tekrarlamak icap etmez. Çünkü çıkacak nutfe mahallinden şehvetsiz olarak ayrılmış kabul olunmaktadır.

Fıkhi meselelerdeki ihtilaf, Hanefi mezhebi ile diğer mezheplerden biri arasında vaki ise, ihtiyatla amel mendup olur. Bu görüş ayrılığı Hanefi müctehitleri arasında olursa, ihtiyata riayet daha faydalıdır. Bu durumda müctehitlerden ikisi birleşirse, onların görüşleri istikametinde bir ihtiyat yolu tutulması gerekir.

Ele aldığımız mevzuda müctehidi mutlak bulunan imam Ebu Hanife ile imam Muhammed’in görüş birliğine vardıkları müşahede olunmaktadır. Bu tablo ihtiyatla amel etmeyi daha kuvvetli ve zaruri denecek seviyede yükseltmektedir.
Selam ve dua ile.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Tekrar merhaba hocam. Gusül abdesti alırken kişinin üzerinde peştamal gibi örtünün olması gerektiği ile ilgili yazılar okudum. Çoğumuz örtüsüz yıkanıyoruz. Bunda bir mahsur varmı ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba sizede. Gusül esnasında kişi bütün vücudunu yıkamakla mükellef olduğu için mecburiyet vardır. ancak kişinin banyoda olsa çıplak olarak bulunması kesinlikle mahzurludur. hatta kendi vücuduna bakması bile mekruhtur. Onun için mümkün mertebe banyoda peştemal ve buna benzer bir örtüyle guslümüzü almalı, onunla avret mahallimizi kapatmalıyız. Banyoda işimiz bitince çıkardığımız peştemalin yerine örtünebileceğimiz havlu ve giysi cinsinden bişeyler bulundurmak gerekir ki hemen örtünebilsin.
 
Üst