Hacca görevli giden hacı olurmu?

  • Konbuyu başlatan Uzman SühaN
  • Başlangıç tarihi
Hacca görevli giden hacı olurmu?
Sual: Fakir bir kimse, sağlık görevlisi olarak veya başka bir görevle Mekke’ye gidip hac yapsa, hac borcundan kurtulur mu, ileride zengin olsa, tekrar hacca gitmesi gerekir mi?
CEVAP
Mekke-i mükerremeye, hac vaktinde her ne suretle gidilirse gidilsin, orada farz olarak niyet edip hac yapan, hac borcundan kurtulur, ileride zengin olsa da, tekrar hacca gitmesi gerekmez. (Redd-ül Muhtar)

Kişi hacca giderken kullandığı metodlar dinen uygun değilse de haccı geçerlidir. Ayrıca kullandığı metotlar yanlış ise dinen mesul olur ve hac sevabını azaltır. Kasap veya berber olarak giderken başkasının sırasını almamışsa kul hakkına girmez.

Ancak kasap veya berber olarak gittiği zaman, orada bu vazifeleri yaparsa bir mesuliyet olmaz. Fakat kendisine verilen görevleri yapmadan hac yapıp gelse mesul olur. Haccı kabul olur, fakat yaptığı hatadan dolayı mesul olur. Görevli olarak gidip orada kendisine görev verilmemişse mesul olmaz.


3.jpgKişi talip olduğu görevin gerektirdiği liyakata sahip olmadığı halde, böyle bir göreve getirilirse elbbette sorumlu olacaktır. Çünkü Kur'an'da emanetlerin ehli olanlara verilmesi emredilmektedir.

Kişi karşı tarafa yanlış beyanda bulunarak bir takım haklar elde edebilir, ancak bunlardan dolayı kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Kamunun imkanlarını şahsi işlerinde kullanmak uygun değildir.

Kişi haksız bir şekilde hacca gitmişse, hac farızasını yerine getirmiş sayılmakla birlikte haksız fiilinden dolayı sorumlu olur. Bu manada görevli olarak hacca gidenlere, orada bir görev verilmezse bundan dolayı görev vermeyenler de sorumlu olurlar.
 
Üst