1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.288
  Beğenilen Mesajlar:
  2.403
  Ödül Puanları:
  113

  Hacerul esved taşı neden incelenmiyor?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Bir rivayete göre Haceru’l-Esved Cennetten getirilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 5488)
  - Ancak Taberani ve Bezzar’ın rivayet ettiği bu hadis rivayeti -senedinde zayıf bir raviden ötürü- zayıftır. (Mecmau’z-Zevaid, a.y)

  - Taberani’nin diğer bir rivayetinde de zayıf ravi vardır (bk. Zevaid, h. no:5490)

  - Bununla beraber, Tirmizi’nin rivayet ettiği hadis sahih kabul edilmiştir. İbn Abbas’ın aktardığına göre peygamberimiz şöyle buyurdu: “Haceru’l-Esved cennetten indiği zaman sütten daha beyaz idi. Fakat insanların günahları onu siyahlaştırdı.” (Tirmizi, Hac, 49)

  - Durum bu merkezde olduğuna göre, taşın analizine gerek olmadığını düşünüyoruz.

  Analiz yapılsa bile farklı yorumlarla taşın saygınlığına halel gelebilir. Üstelik, bir parçanın alınması bile bu saygınlığı zedeleyebilir, diye düşünüyoruz.  < Konu Resmi..>  El-Haceru'l-Esved, Kâbe'nin doğu köşesinde, yerden 1,5 metre yükseklikte gümüşten bir mahfaza içinde muhafaza edilen yaklaşık 30 cm çapında siyaha yakın koyu kırmızı renkte bir taştır. Hacer, kelime olarak Arapçada taş demektir. El-Haceru'l-Esved siyah taş anlamına gelir. Cennet'ten indirildiği ve zaman içinde renginin değiştiği Allah Resûlü'nün ibret dolu ifadelerinde şöyle anlatılmaktadır: "Haceru'l-Esved, Cennetten indi. İndiği vakit sütten beyazdı. Onu insanların günahları kararttı."1 Bir başka hadîslerinde de Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) onun renginin beyazlığını ve Cennet'ten indirilişini şu ifadelerle belirtmektedir: "Haceru'l-Esved ve Makam-ı İbrahim, Cennet yakutlarından iki yakuttur. Allah (cc), onların nurunu örtmüştür. Eğer örtülmemiş olsalardı doğu ile batı arasını aydınlatırlardı."2 Bu hususiyetlerinden ötürüdür ki Haceru'l-Esved'e, en saadetli taş mânâsında "Haceru'l-Es'ad" da denilmiştir. Evet o, en saadetli taştır. Zîrâ o bu özelliklerinin yanında, pek çok peygamberin el ve dudaklarının da değdiği bir taştır. Efendimiz'in dudaklarından bûseler, el ve yanaklarından izler taşıyan bir yakuttur. Ona taş diyoruz; ama bu onu başka bir kelimeyle ifâde edemediğimiz içindir. Onun mâhiyetini ifâdeye daha uygun bir kelime bulunmuş olsaydı o kullanılırdı. Bu, şeaire saygı ve bir edep meselesidir.

  Haceru'l-Es'ad, Kâbe'nin inşası bittikten sonra tavafın başlangıç noktasını belirlemek maksadıyla bulunduğu köşeye Hz. İbrahim (aleyhisselam) tarafından yerleştirilmiştir. Rivayetlerde hâdisenin şöyle cereyan ettiği belirtilmektedir: "Hz. İbrahim Kâbe'yi tamamladıktan sonra oğlu İsmail'i görevlendirmiş ve bir taş getirmesini istemiştir. Hz. İsmail vadiye taş aramaya gittiği sırada Hz. Cebrail Aleyhisselâm Haceru'l-Esved'i getirmiştir. Hz. İsmail döndüğünde bu taşı görünce 'Bu nereden geldi, kim getirdi?' diye sormuştur. Bu soru üzerine Hz. İbrahim ona şöyle cevap vermiştir: 'Beni, ne sana ne de getireceğin taşa muhtaç bırakmayan Zât gönderdi."3 Bu ifadelerden öyle anlaşılıyor ki Kâbe ve müştemilâtı o kadar önemlidir ki tavafa başlangıç noktasını belirtecek olan bir işaret taşı dahi Allah tarafından Cennet'ten gönderilmiştir.

  Haceru'l-Esved'in Kudsiyeti
  Haceru'l-Es'ad, Allah ve Resulü tarafından muazzez ve mübarek kılınmış bir taştır. Yoksa bizim bir şeye kudsiyet atfetmemiz asla o şeye bir değer ve kudsiyet kazandırmaz. Bu durumda sadece kendimizi ve insanları aldatmış oluruz. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu hususta da hüküm verecek olan ancak Allah ve Resulü'dür. Kullara düşen vazife ise -hikmetini anlasın veya anlamasın- mukaddes kılınan eşyaya karşı Allah için saygılı olmak, mübarek olduğu belirtilen mekânlarda dikkatli olup oraya indirilen rahmet ve bereketten azamî istifade etmektir. Pek tabiîdir ki insanın aklına, "Acaba niçin bir taşa, bir mekâna veya bir zaman dilimine farklı bir değer verilmiştir?" şeklinde bir soru gelebilir. İnsan aklı bunu sorgulayabilir. Hattâ şeytan bu mevzuda insana vesvese de verebilir. Dolayısıyla daha baştan bu hususta teslimiyet ve şeaire saygı duymak önemlidir. İnanan bir insan bilmelidir ki "Kim Allah'ın nişânelerine, hürmetli kıldığı alâmetlere saygı gösterirse, şüphesiz o saygı duyma, kalblerin takvasındandır." (Hac, 22/32) Bu saygı gönülleri kötü düşüncelerden himaye edip koruyan sebeplerdendir. Şeaire saygı, iman, teslimiyet ve takvadan neşet eden ve neticede yine takvaya dönüşen bir değerdir. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz, Allah Resulü'nün değer verdiği her şeye değer vermiş, onu aziz tutmuştur. Mesela Hz. Ömer'in bir umresine şahit olan Âbis İbni Rebîa, bir taşa karşı gösterilen saygıyı onun şöyle sorguladığını nakletmektedir: "Ben Hz. Ömer'i (ra) Haceru'l-Esved'i öperken gördüm. Onu hem öptü, hem de: 'Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resûlullah'ı (sas) seni öperken görme¬seydim, asla öpmezdim.' dedi."4

  İşte bu rivayette ortaya konulan bakış açısı meselemizin temel noktasıdır. Zîrâ "Resûlullah'ı (sas) seni öperken görmeseydim, asla öpmezdim" beyanı, bir şeye değer verip kudsiyet atfetmede tek ve eşsiz ölçünün Allah ve Resulü olduğunu açıkça belirtmektedir. İmam Nevevî'nin de belirttiği gibi Hz. Ömer'in bunu söylemesine sebep: "Müslümanların putperestlikten yeni kurtulmuş olmalarıdır. Hz. Ömer (ra) Hacer-i Es'ad'i öperse, cahillerin bu işin eski hâl üzere devam ettiği zannına kapılmalarından korkmuş ve istilamdan maksadının yalnız Allah'ı tazim ve Peygamberimiz'in emrine itaat olduğunu, bunun Allah'ın tazimini emrettiği hac şeairinden sayıldığını, bu uygulamanın cahiliyet devrindeki putperestlik olmadığını anlatmak istemiştir. Çünkü cahiliye döneminde Araplar, putların, insanı Allah'a yaklaştırdığına inanırlardı. Hz. Ömer, bu itikada muhalif hareket etmek gerektiğine, ibadetin ancak, faydası ve zararı olmayan şeyleri yaratan Allah'a yapılacağına tembihte bulunmuştur."5 Hz. Ömer bu açıklamasıyla böyle bir sapma ile Allah ve Resulü'nün bir emri olarak Hacer-i Esved'e istilamın birbirine karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Aslında bu ifadede Hattabi'nin de belirttiği gibi küllî bir prensip vardır: "Aklî sebep ve illetleri bilinmese bile, Peygamber Efendimiz'in Sünnet'ine tâbi olmak vaciptir."
   
Hacerul esved taşı neden incelenmiyor? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hacerul-esved

  Hacerul-esved

  Rüyanizda Hacer'ül-Esved'i gör-mek, ona yüz sürmek, dünya ve ahiret islerinizin yolunda olduguna, dualarinizin Cenabi Hakk tarafindan kabul gördügüne, maneviyatinizin çok düzgün ve yerinde olduguna, temiz kalbiniz ve gönül rahatliginiz bulunduguna delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada Hacerü'lEsved, hacca isaret eder. Hacerü'lEsved'i söküp kendisi için alikoydugunu gören kimsenin bir...
 2. Hacerül Esved Taşı Nedir?

  Hacerül Esved Taşı Nedir?

  hacerül esved nedir hacerül esved taşı taşı nedir kabe Televizyonda her gorusumde nedir icinde neler var anlami nedir diyemerak ettigim eylerden biridir bu taş.. Bazı seyleri hiç bilmeden kabulleniriz..hayatımıza bir şekilde girmiş olan ve dinimizle alakalı olan bu olay ile ilgli buldugum bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.. Hacerül Esved Taşı Nedir? Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kabe'nin...
 3. Hacerül esved taşı cennettenmi geldi?

  Hacerül esved taşı cennettenmi geldi?

  Renginin siyah olması sebebiyle Hacerü'l-Esved (Siyah Taş) diye adlandırılan bu mübârek taş, Kâbe'nin Şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte, kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiştir. Üç büyük ve birkaç tane de küçük parçadan müteşekkildir. Etrafı gümüş bir halka ile çevrilidir. Bir başka ismi, Ruhu'l-Esved'dir. Bu mübârek taş, semâvî bir taş olup, Hz. İbrahim'e (a.s.) Hz....
 4. Hacer-i esved taşı nedir?

  Hacer-i esved taşı nedir?

  Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra oğlu İsmail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “İsmail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayacağını işaret edeyim.” dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp babasına verdi. O da tavafın başlayacağı bugünkü Kabe'nin köşesine taşı koydu. Taş, yumurta şeklinde 18-19 santimetre...
 5. Hacerül esved taşı hakkında kısa bilgi

  Hacerül esved taşı hakkında kısa bilgi

  Hacer-ül-esved Kâbe'nin sağ tarafında yerden 1,5 metre yükseklikte bulunan yaklaşık 30 cm büyüklüğü olan siyah renkli taştır. Gümüş tabaka ile kaplanmıştır. Hacer kelimesi Arap dilinde taş demektir. Hacer-ül-esved ise siyah taş anlamındadır. Resulullah (sas) bir hadisinde Hacerü'l-Esved'in cennetten indiğini ve tedricen renginin siyahlaştığını bildiriyor: Hacer-ül-esved cennetten indi....

Sayfayı Paylaş