1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.136
  Beğenilen Mesajlar:
  1.159
  Ödül Puanları:
  113

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler3

  Konu, 'Hadis-i Şerifler' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  beyhaki hadisleri sevgi üzerine hadisi şerifler taberani hadisleri sevgiye dair hadisler erkek hanımına hanım da beyine sevgiyle baktıklarında allah da onlara rahmetiyle bakar Kişi öfkelendiğinde �Allah�a sığınıyorum� derse, öfkesi gider.
  Hadis (İbn-i Adiyy). Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.
  Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy). Dünyada garipler 4�tür. Zalimin göğsündeki (zihnindeki) emri tutulmayan Kur�an; Bir topluluk ortasında bulunup ta içinde namaz kılınmayan cami; Bir evde bulunup ta, kabından çıkarılıp okunmayan Kur�an; Kötü huylu insanlar arasında kalan iyi huylu kişi...
  Hadis (Deylemi). Hz. Peygamberi korumak için, insanlar itilip kakılmaz, yanından kovulmaz ve dövülmezlerdi.
  hadis (Taberani). Kulağın hoşlanmayacağı herşeyden sakın!
  Hadis (Taberani). Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü�mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değildir.
  Hadis (Ebu Davud). Her takva sahibi, Muhammed�in (üzerine rahmet ve selam olsun) ehl-i beytindendir.
  Hadis (Taberani, Evsat). Geveze, utanmaz ve cimri olması, kişiye kötülük olarak ona yeter.

  Hadis (Beyhaki). Yemeklerinizi topluca yeyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Şüphesiz ki, bir kişinin yiyeceği 2 kişiye yeter.İki kişinin yemeği, 5-6 kişiye yeter. Şüphesiz ki, bereket topluluktadır Hadis (Bezzar) Misvak ağacının kabuğu ile de olsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.
  Hadis-i Şerif (Taberani). Adamın biri Hz. Peygamber�e: Allah dilemedi, ben diledim, demişti. Allah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: Allah�a ortak koştun bu sözünle. Sadece Allah diler (Allah dilemezse hiçbir şey olmaz).
  Hadis (İbn-i Abbas). En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir.(Darimi).En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır.(Darimi).En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır.
  Hadis-i Şerif (Ebu Davud). Allahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir
  Hadis-i Şerif (Buhari) Boğularak ölen şehiddir. Yanarak ölen şehiddir. Gurbette ölen şehiddir. Yılan gibi bir haşeratın sokup zehirlemesinden dolayı ölen şehittir. Karın sancısından ölen şehiddir. Çöken evin altında kalan şehiddir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehiddir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehiddir. Canını korurken öldürülen şehiddir. Malını korurken öldürülen şehiddir. Din kardeşini savunurken ölen şehiddir. Komşusunu savunma uğrunda öldürülen şehiddir. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken ölen şehiddir.
  Hadis (İbn-i Asakir). İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder.
  Hadis (Ahmed, Bezzar). Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah ta onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar.Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir
  Hadis-i Şerif (Hakim). Bana az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti (cevaimü�l-kelim) verildi.
  Hadis (Ebu Ya�la). Şeytanlar, elbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz elbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış elbiseyi giyemez.
  Hadis (Ramuz). Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü�min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce Allah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin.
  Hadis Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar.
  hadis-i şerif( İbn-i Mace ) Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.
  Hadis-i Şerif (Camiüssağir) Allah cemildir (güzeldir) güzelliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy). Allah beni cömert ve mütevazi bir kul olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı.
  Hadis (Ebu Davud). Namaz mü�mini Allah�a yaklaştıran bir vasıtadır.
  Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy). Mü�minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır.
  Hadis (Müsned). Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır.
  Hadis (Deylemi). Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için Allah�a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği halde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse Allah mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar
  hadis-i şerif (Beyhaki). Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme)
  Hadis-i Şerif (Müsned). İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı bilmeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir.
  Hadis (Hakim). Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, Allah da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır.
  Hadis-i Şerif ( Buhari ) Müslüman din kardeşini gördüğünde yer açması, onun görevidir.
  Hadis-i Şerif (Beyhaki). Suçsuz yere (mazlumen) öldürülen kişinin, Allah katında 5 ödülü vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) elbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olur
  Hadis-i Şerif (Ramuz). Kul tövbe ettiğinde, Allah onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, Allah�ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.
  Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir). Baba cennetin orta kapısıdır
  (Tirmizi). Her canının istediğini yemen, israftandır.
  Hadis (İbn-i Mace). Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini çok söyleyin.
  Hadis (Taberani). Kim ki, can boğaza gelmeden (sekerata girmeden) önce Allah�a tövbe ederse, Allah bu pişmanlığı da kabul eder.
  Hadis (Hakim). Hz. Peygamber, yeri geldikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıllar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir.
  Hadis (İbn-i Sa�d). Kıyametin hemen yakınında, kan dökülme (yani terör) günleri vardır
  Hadis-i Şerif (Müsned). Ebu Rafi� anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (elçi olarak) gönderdi.Onu görünce kalbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey Allah�ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) elçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş�e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş�e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oldum.
  Hadis (Ebu Davud). La ilahe illallah diyenlere dil uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme
  Hadis ( Taberani) Allah (tedbir almakta) yetersiz (aciz) davranmayı kınar. Sen yapmak istediğin işin gereklerini yerine getir. Buna rağmen o işi neticelendirmeye gücün yetmezse, şöyle de: Hasbiyallahu ve ni�me�l-vekil... Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.
  hadis (Ebu Davud). 4 kimse vardır ki, öldükten sonra da sevapları devam eder: Allah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği ilmin gereği yapılan bilgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse...
  Hadis (Müsned) Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler...
  Hadis-i Şerif (Taberani). Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah�a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın.
  Hadis (İbn-i Neccar). Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması... Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter...
  Hadis (Ebu Nuaym). Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız.
  Hadis (Deylemi). Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir.
  Hadis (Taberani). Biriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir.
  Hadis-i Şerif (Ebu Davud). Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cenete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun. Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.
  Hadis (Müsned). Hak sahibinin konuşmaya hakkı vardır.
  Hadis-i Şerif (Buhari). Allah, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.
  Hadis-i Şerif ( Deylemi ) Allah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever.
  Hadis-i Şerif (Beyhaki) Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.
  Hadis-i Şerif (Beyhaki). Kişiyi arkadaşından tanıyın.
  Hadis (İbn-i Adiyy). Allah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? diye sordu. Bildir ya Resulallah! dediler. Halk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü�mindir ki, o bir hususta Allah�a yemin etse, muhakkak Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de bildireyim mi? Bildir ya Resulallah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir.
  Hadis (Buhari-Müslim). Biriniz Kur�anı hatmettiğinde şöyle dua etsin: Allah�ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı (Kur�anla) gider.
  Hadis (Deylemi). Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın...
  Hadis (İbn-i Adiyy). Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir
  Hadis-i Şerif (Müsned).


   
 2. Ayışık

  Ayışık Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2.241
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  adana
  Cevap: Hadis-i Şeriflerden Seçmeler3
  elinize emeğinize sağlık
   
Hadis-i Şeriflerden Seçmeler3 konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hadis-i Şeriflerden Seçmeler

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler

  kısa hadisi şerifler kisa hadisi serifler serifler kisa şerifler kısa Seçme Bazı Hadis-i Şerifler Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara...
 2. Hadis-i Şeriflerden Seçmeler5

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler5

  dert ile ilgili hadisler allah inancı ile ilgili hadisler inançla ahiret inancı melek ve ahiret Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: Allah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı...
 3. Hadis-i şeriflerin çeşitleri.

  Hadis-i şeriflerin çeşitleri.

  hadis çeşitleri hedisi serif 30 hadisi şerif Hepsini maddeler halinde bildirelim: 1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, (Resulullah aleyhisselam buyurdu ki) dediği hadis-i şerif. 2- Hadis-i müsned: Resulullaha isnat eden Sahabînin ismi bildirilen hadis-i şeriflerdir. 3- Hadis-i müsned-i muttasıl: Resulullaha kadar, aradaki ravilerden hiçbiri...
 4. Hadis-i şerif yazalım

  Hadis-i şerif yazalım

  arkadaşlar oyun çok basit herkez gönlünden geçen bir hadis-i şerif yazacak... :) katılıMlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler:) 'çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi,cennete giremez' (müslim,iman 19)
 5. hadis-i şerif

  hadis-i şerif

  Mallarınızı zekatla koruyunuz,hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz,belalarıda dua ile karşılayınız.(S.A.V.)

Sayfayı Paylaş