Hafta tatili ücretine ne zaman hak kazanılır?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Hafta tatili ücretine ne zaman hak kazanılır?
hafta tatili ücreti nedir,hafta tatili ücreti ne zaman hak edilir,hafta tatili ücretine ne zaman hak kazanılır,hafta tatili ücreti nasıl hesaplanır,işçi hafta tatili ücretine ne kadar çalışarak hak kazanır,

haftatatili hakkı12.jpg

'' Hafta tatili ücretiMadde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş
günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta
tatili) verilir.
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
Şu kadar ki;
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen
kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi
gereken izin süreleri,
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve
dinlenme izinleri,
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.''
İlgili iş kanunu maddesine göre, yapılan devamsızlık değilde, işverenden ücretsiz izin talep edilmesi ve işveren tarafından bu iznin uygun görülüp verilmesi olduğuna göre , hafta tatili ücretine de hak kazanılır. C.tesi ücreti dediğinizi anlayamadım,
çalışma günleriniz zaten haftanın 5günü, yani c.tesi günü yapılabilecek çalışma süresi haftanın diğer günlerine paylaştırılmış durumda, dolayısıyla c.tesi günü için de ücret ödemeniz gerekiyor zaten.
Bu durumda perşembe-cuma ücretsiz izinli olunan günlerin ücretini kesebilirsiniz sadece.
 
Üst