Halep için dua edelim

Halep için dua edelim
halepte katliam var, halem için dua zinciri, halep için dua

Halep te müslümanlar erkek, kadın çocuk bebek yaşlı sakat denilmeden ne yazik ki katlediliyor. Elimiz kolumuz bağlı mı durmalıyız tabi ki hayır... Hiç birşey yapamıyorum demeyin Kimin duasının kabul olacağını ancak Allah bilir.
En azından bu zulmü duyuralım ve kardeşlerimiz için dua edelim. Lütfen şu ayet-i kerimeyi bol bol okuyun.
"La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin"
15578689_1466457793365150_4694284357583992324_n.jpg


12383517_208285989532744_954347845_n.jpg

15043560_911069802359682_3659993060307107840_n.jpg


Halep için dua!
Yarabbi!
Kanları seller gibi akan Haleb’in, çaresiz ve mustaz’af halkına yardıma koşan o erlere zafer nasip et.
Ya Rabbelâlemîn;
Kitab-ı Kerim’inde; “Bana dua edin, dualarınızı kabul edeyim”; “Kullarım sana beni sorduklarında, gerçek şu ki ben çok yakınım; dua edenin duasını kabul ederim.” buyurdun;
Emrine uyarak, va’dine inanarak; dualarımızı ancak senin kabul edeceğine iman ederek sana ellerimizi açıyoruz;
Rahmetinle, lütuf ve kereminle ellerimizi boş çevirme ya Rabbelâlemîn;
Yüce Rasûlün “mazlumların dualarının senin Arş’ına bir kıvılcım hızıyla eriştiğini” buyurdu.
Mazlumlar olarak, her türlü zulme maruz kalan Suriyeli kardeşlerimiz adına sana yalvarıyoruz:
Mücahitlerin başlattığı Halep kuşatmasının yarılması, mazlum Suriyeli halkın kurtuluşu için sen onların attıklarını isabetli kıl.
Ey göklerin ve yerin ordularının sahibi;
Sahibi bulunduğun ordularını yeryüzünde senin dinini yüceltmek, ümmetin üzerindeki zulümleri dağıtmak için mücadele eden, mustaz’af ve mazlum kullarının yardımına lütfedip acilen gönder ya Rabbelâlemîn!
Asrımızın en büyük zalimlerinden olan Nusayri rejiminin lideri Beşar Esed'i ve onunla işbirliği yapan İran-Hizbullah'ı kahru Perişan eyle, onları Müslümanlara karşı mağlup eyle.
"Ey Rabbimiz!
Suriye'de savaşan Müslümanların güçlerini topla, zaaflarını gider ve mü'min kullarına yardım et!"
Ey âlemlerin Rabbi, ey mustaz’afların yardımcısı!
Zaafımız ve çaresizliğimiz de senin malumun;
Suriye halkının üzerine bir kâbus gibi çökmüş Beşar Esed zulmünün def edilmesi için güç, mazlumların kurtuluşu için zafer, ve senin dininin kemaliyeti için sabır ve sebat bağşeyle.
Mazlumuz… Adaletinle, ihsanınla yanımızda ol; yardımınla bizi destekle.
Rabbim; zalimler, kan içiciler zulümlerine doymak bilmiyorlar… Ama sen bunların hepsini biliyorsun; Hepsini gücün ve kudretinle kuşatan sensin.
Bugün dünyanın her türlü şer mihrakı, Suriye halkının ve mücahitlerinin sonunu getirmek için elbirliği ile her türlü yolu denemektedir.
Suriye’deki mazlum ve mustazaf halkının yaşamış olduğu zulümleri sen biliyorsun, sen kendi katında onlara yardım eyle’
Senden başka sığınağımız yok…
Rabbimiz;
Çaresizlerin çaresi, mustaz’afların ve âlemlerin her şeye kadir Rabbimiz.
AMİN nn. .

Haydi üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz sizler de şu an da zulüm gören dünyada ki tüm müslüman kardeşlerimiz için dua edelim lütfen... Edilen dualara hep birlikte Amin diyelim.

amin-gaziantep.jpeg


DÜNYADA ZULÜM ALTINDAKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA (HEP BERABER AMİN DİYELİM İNŞAALLAH)
Allahım!
Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine,
Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına,
Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,
Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz
Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!
Ey Mutlak duyucu-işitici!
Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!
Ey Bize bizden de yakın olan!
Ey En hızlı olan-her işi anında yapan!
Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran!
Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!
Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!
Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât!
Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât!
İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi..
Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!
Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!
Ey Efendimiz!
Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!
Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!
O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!
Allahım!
“Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için,
Bizi bu kötülerin şerrinden koru!
Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl!
Sevdiği evladını kendine düşman kıl!
Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl!
Allahım! Topluluklarını dağıt!
Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!
Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt!
Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et!
Allahım! Üzerlerine azabını gönder!
Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!
Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar!
Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar!
Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et!
Allahım!
Onları büsbütün parçala-dağıt!
Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et!
Allahım!
İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!
Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!
“Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!
Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et!
Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!
Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz.
Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!
Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!..
İlâhî Senden istiyoruz!
Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce!
İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden!
Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!
Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!
Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!
Allahım!
Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için !
Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız!
Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!
Senden başka İlâh yoktur!
Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum!
Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir!
Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin!
Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!
Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl!
İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!
Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!
Dost olarak Allah yeter!
Yardım edici olarak Allah yeter!
Allah ne güzel Vekildir!..
Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur,
Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç…
Âlemlerde selâm Nuh’a (as) olsun!
Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun!
Duamızı kabul et!
Âmin! Âmin!
Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!
Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..
Allahım!
Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

amin-500x500_c.jpg
 
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Öncelikle duyarlı paylaşımın için teşekkür ederim Adminem . Yapabileceğimiz tek ve en önemli şey dua etmek. Dua kaderi bile değiştirir. Allahın gazabı zalimlerin üzerine olsun . (Halep için dua zinciri oluşturduk .Yasinler ve tespihler çekiliyor . Rabbim kabul buyursun )

Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun...Hesabı ağır olur, zor olur, hepimizden sorulur...Noel babanıza söyleyin, Halep'e, Musul'a, Ortadoğuya uğramasın..Oralarda ÇOCUK kalmadı!!

Cztliv5XcAEMM98.jpg
 
Son düzenleme:
LaViNYaM

LaViNYaM

>>>ιкιz αηηєѕι<<<
kaç gündür ne yediğimden zevk alıyorum ne uykumdan mutlu değilim o yavrular orada ölürken can çekişirken ağlarken.. Kendi yavrularıma bakıyorum oradaki çocuklar için içim yanıyor. Rabbim yardımcıları olsun.. Rabbim onları bu hale getirenleri buna sebep olanları helak etsin inşallah :uhu:
 
Üst