Hamile kalmak için dua

  • Konbuyu başlatan Nursimaxxxxxxx
  • Başlangıç tarihi
N

Nursimaxxxxxxx

Forum Okuru
Hamile kalmak için dua
Hamile kalmak için dua türkçe okunuşlarıyla
Merhaba

2,5 yıllık evliyim eşimle çocuk sahibi olmak istiyorum eşimde de bende de bir şey yok gayet sağlıklıyız . Ama çocuğumuz olmuyor neden olmuyor. Ben de pek anlamış değilim . Çocuk sahibi olmak için bildiğiniz dualar var mı yardımcı olursanız sevinirim çocuk sahibi olmak için okunacak duaları detaylı yazar mısınız , yani türkçesinde yazar mısınız Teşekkürle
 
SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Merhaba

Hamile kalmak için sağlık kontrollerini yaptırdınız mı . Öncelikle bunları mutlaka yaptırın gebeliği engelleyen mutlaka bir şeyler vardır . Bunları tespit ettirip tedavilerini yaptırın .

Ayrıca aşağıya türkçe okunuşuyla duaları yazıyorum inşallah çocuk sahibi olursunuz

Çocuk sahibi olmak için Kenzül Arş duasını okuyabilirsiniz. Arkasından da Ayetel Kürsi okursanız çok iyi olur.


Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.


Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.


Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.


Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi

basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke

alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe

razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.
 

Benzer İçerikler

S
Cevaplar
3
Görüntüleme
65
SadmiN
F
Cevaplar
1
Görüntüleme
76
SadmiN
narçiçeğimm
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
narçiçeğimm
narçiçeğimm
Uzman SühaN
Cevaplar
6
Görüntüleme
3K
Uzman SühaN
Uzman SühaN
Üst