Hamilelik döneminde hangi aşılar yapılmalı?

  • Konbuyu başlatan Uzman SühaN
  • Başlangıç tarihi
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Hamilelik döneminde hangi aşılar yapılmalı?
Gebelikte yapılan aşılarda amaç; gebelik esnasında fetusta konjetinal malformasyon, büyüme geriliği, ölü doğum ve nörolojik arazlara sebep olan enfeksiyonlardan korumak, erken doğum eylemini azaltmak, gebelik esnasında daha şiddetli seyreden hastalıkalrdan anneyi korumak, yenidoğan enfeksiyonlarını azaltmak şeklinde sıralanıyor. Gebe olmayan kişilerin kızamıkçık ve suçiçeği enfeksiyonuna karşıbağışıklığı yoksa gebelik öncesi dönemde bu aşıları yaptırmaları uygun görülüyor. Böylece gebelikte kızamıkçık ve suçiçeği geçirme riski ortadan kalkıyor..

Gebelikte zararsız olan aşılar:

Tetanoz Difteri Aşısı, Grip Aşısı, Hepatit B Aşısı, Kuduz Aşısı

Sadece gerektiğinde yapılması önerilen aşılar:

Boğmaca Aşısı, Pnömokok Aşısı, Kolera Aşısı, Sarı Humma Aşısı, Hepatit A Aşısı, Palio Aşısı9568.jpg
Gebelikte yapılmaması gereken aşılar:

Kızamık Aşısı, Suçiçeği Aşısı, Kabakulak Aşısı, BCG, Canlı Palio Aşısı

Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir” düşüncesi ve annelerin aşılamaya karşı isteksiz oluşları nedeniyle gebelik sırasında aşılama, hedeflenenin altında kalmaktadır.

Gebelikte uygulanan canlı aşılar fetus için teorik olarak risklidir. İdeali, hastaların gebelikten önce kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği aşıları olup olmadıkları veya bu hastalıkları geçirip geçirmediklerinin sorgulanmasıdır. Eğer hasta olduğu aşıları bilmiyorsa, bu hastalıklara karşı bağışıklığı kan testleri ile kontrol edilmelidir. Söz konusu hastalıklara yakalanma riski olanlar, gebelikten önce bu aşıları olmalı ve aşılamadan sonra en az 28 gün süreyle gebe kalmamalıdır.

Hamilelikte hangi aşılar önerilir, hangileri sakıncalıdır?

Hepatit A: Yüksek riskli bir durum halinde gerekiyorsa yapılmalı.
Hepatit B: Bazı durumlarda önerilir. Gebelik sırasında Hepatit B enfeksiyonu için riskli kadınlar mutlaka aşılanmalıdır.
HPV: Önerilmez.
Grip aşısı: Önerilir.
MMR (Kabakulak, kızamık, kızamıkçık): Sakıncalıdır.
MCV4 (Menenjit): Gerekiyorsa yapılabilir.
Polio: Teorik olarak yapılmamalıdır. Ancak yüksek enfeksiyon riski taşıyorsa ve acil koruma gerekiyorsa yapılabilir.
Tetanoz (Difteri): Mutlaka yapılmalıdır.
Suçiçeği: Sakıncalıdır.
Verem aşısı (BCG): Sakıncalıdır.
Kuduz: Gerekli ise yapılabilir.
Sarı Humma: Bulaşma riski çok yüksek ise yapılabilir.
Hamilelikte özel durumlarda önerilen aşılar

Hepatit A, Polio (IPV), Japon Ensefalit, H. Influenza Tip b (Hib), Pnömokok, Tifo, Sarı Humma, Şarbon.

Bu aşılara hastalığın riskleri ve aşının yararları göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Diğer aşılar hakkında merak edilenler

Tetanoz ve difteri toksoid aşısı (Td): Yenidoğan tetanozunu engellemek için tetanoz aşısı gebelerde rutin olarak uygulanmalıdır. Ülkemizde aşılanmış ancak son 10 yıl içerisinde difteri ve tetanoz rapeli yapılmamış olan gebe kadınlara bir rapel dozu yapılmakta, aşılanmamış veya kısmen aşılanmış olanlara ise 3 doz olarak uygulanmaktadır. İlk 2 doz birer ay ara ile üçüncü doz, ikinci dozdan 6-12 ay sonra yapılmaktadır.
Grip aşısı (Influenza): Gebelik ve loğusalık dönemlerinde geçirilen gribe bağlı ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ülkemizde, gebeliği 14 haftadan büyük olan tüm gebelere ve erken loğusalık dönemindeki annelere grip mevsiminde aşı önerilir. Gebeliğin ilk 3 ayı içinde olan kadınlar ancak doktor tarafından gerekli olduğu tespit edilirse grip aşısı olabilirler.
Hepatit B aşısı: Hepatit aşısı, intravenöz madde kullanımı veya bağımlılığı, enfekte eş, mesleki temas, akut enfekte hasta veya kronik taşıyıcı ile temas durumlarında uygulanmalıdır. Üç doz halinde uygulanır (0, 1-2, 4-6. aylarda).
Human papilloma aşısı (HPV): Gebelikte uygulanması ve anne karnındaki bebek için olası riskleri hakkında henüz yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle gebelik sırasında uygulanması önerilmez.
 

Benzer İçerikler

Üst