Hamileyim bebeğimin suyu neden fazla ?

Uzman SühaN

Administrator
Hamileyim bebeğimin suyu neden fazla ?
Bebek hamilelik süresince aminiyotik sıvı içinde bulunur. Bu sıvı bebeğin gelişimi için fiziksel alanı sağlar ve iskelet sisteminin uygun şekillenmesi, akciğer gelişimini sağlaması gibi durumlar da önemli rol oynar. Amniyotik sıvı ayrıca bebeği dışardan gelebilecek tramvalardan korur.


Bebeğin suyunun az olması ve Bebeğin suyunun fazla olması hakkındaki detaylı bilgiler için sayfayı ziyaret edin.


Gebelik sürecin de anne adayı düzenli olarak hekim kontrolünde dir. Kontrollerden birin de bebeğin suyunun fazla olduğunu öğrenir ve telaşa kapılır. Bebeğin suyu neden fazla olur , bebeğin suyu fazla olunca neler olur, bebeğin suyu fazla olursa bebeğe zararı olurmu gibi sorular anne adayının kafasını kurcalamaktadır.Bebeğin suyunun fazla olmasının yanın da az olduğu durumlar da vardır. Aminyotik sıvının azlığı aminyotik sıvının fazlalığı hakkın da tüm önemli detayları sizler için araştırdık. Fetal için hayati önem taşıyan aminyotik sıvı azlığı ve aminyotik sıvı fazlalığı hakkın da tüm detayları yazımızın devamın da bulabilirsiniz. Gebelikte bu tür durumlarla karşılaşanlar deneyimlerini de bu başlık altın dan paylaşabilirler.


bebeğin suyunun fazla olması.jpgPolihidramnios veya hidramnios rahim içerisinde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısının normalden fazla olmasıdır. Bütün gebeliklerin yaklaşık %1-2'sinde polihidramnios izlenir.
Tanısı amniyon sıvısının ultrasonda fazla izlenmesi ile konur. Amniyotik sıvı indeksi (ASİ) yöntemi 4 kadran ölçüm toplamı 250 mm'den büyükse veya en derin vertikal cep ölçümü 80 mm'den büyükse polihidramnios tanısı konur.

Normalde amniyotik sıvı volümü 16. haftada 200 ml, 28. haftada 1000 ml, 36. haftada 900 ml ve 40. haftada 800 ml civarındadır.

Suyun çok fazla olduğu durumlarda anne karında fazla büyüme ve gerginlik olur, hatta bu nedenle anne nefes almakta zorlanabilir, karnında rahatsızlık hisseder.

Amniyotik sıvının gebelik süresince rol oynadığı birçok durum söz konusudur. Bebeğin gelişimi için yeterli fiziksel alanı sağlayarak iskelet sisteminin uygun şekillenmesi, akciğer gelişiminin düzgün şekilde sağlanması, bebeğin dış travmalardan korunması, umblikal kordon basısını engelleyerek bebeğin strese maruz kalmasının engellenmesi bunlardan en önemli olanlarıdır. Normalde amniyotik sıvı hacmi yaklaşık olarak 32. gebelik haftasında en üst düzeye çıkar, 36.haftada 1 litreye erişir ve sonrasında 42.haftaya kadar sabit bir şekilde azalır.

Klinik olarak karşılaşılan en sık anormallikler suyun çok az olması veya çok fazla olmasıdır. Anne adayları arasında daha çok farkındalığın olduğu ve endişe uyandıran durum bebeğin amniyotik sıvısının az olmasıdır; ancak bebeğin amniyotik sıvısının fazlalığı en az azlığı kadar hayati öneme sahiptir ve dikkat edilmediği takdirde anne ve bebek açısından istenmeyen ciddi durumlara sebebiyet verebilmektedir.Yaklaşık olarak gebeliklerin %1’ inde aşırı amniyotik sıvı varlığı tespit edilmektedir.

Nedenleri:

Polihidroamniosun derecesinin yanı sıra gebelik gidişatını sıklıkla polihidroamniosun nedeni belirlemektedir. Polihidroamnios vakalarının büyük çoğunluğu idiopatiktir (nedeni belirlenememiş).

Diğer nedenler;

1)Bebeğin yapısal anomalileri; Santral sinir sistemi ve sindirim sisteminde anomali olan bebeklerde polihidroamnios sıklıkla görülmektedir. Bebeğin santral sinir sisteminde anormallikler nedeniyle yutma mekanizmasının bozulması, kafa yapısındaki anormallikler nedeniyle koruyucu kılıfların yokluğuna bağlı olarak sıvının amniyotik mayiye geçişi ile gelişebilmektedir, Özefagus atrezisi gibi sindirim sistemindeki anomaliler nedeniyle amniyotik sıvının yutulamamasına bağlı olarak gelişebilmektedir),Fetal kardiyak problemler ( kalp yetmezliği, kalp kapakçıklarında darlık, kardiyak aritmiler),Bebeğin karın ön duvarındaki defektlerde bağırsak duvarı boyunca sıvının amniyotik mayiye sızması neticesinde artmış amniyotik sıvı gelişmektedir.

2)Kromozomal veya genetik anomaliler; Polihidroamnios vakalarında kromozomal anomali oranı %35’ lere kadar çıkabilmektedir. En sık görülen anomaliler Trizomi 13,18, 21 (Down Sendromu)’dir.
3) Nöromüsküler Hastalıklar: Yutma mekanizmasının bozulmasından dolayı amniyotik sıvı hacminin artmasına neden olmaktadırlar.
4) Annede diyabet varlığı: Polihidroamniosun ( Amniyotik sıvı hacminin normale göre fazla olması) sık görülen nedenlerinden biridir. Genellikle kötü şeker kontrolü ve fetal anomalilerle birlikte seyreder. Annede mevcut normalden fazla şeker bebeğe geçer, bunun sonucunda bebeğin kanındaki şeker miktarı artar. Bu duruma bağlı olarak plasental (bebeğin eşi) yüzey boyunca amniyotik kaviteye doğru sıvı geçişi olur ve polihidroamnios gelişir. İkinci bir neden de bebekte artmış kan şekerine bağlı olarak bebeğin fazla idrar yapması neticesinde amniyotik sıvı artmaktadır.
5) Konjenital enfeksiyonlar; Toksoplazmosis, rubella, sitomegalovirüs, sfiliz gibi enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Bunlar polihidroamniosa nadiren neden olmaktadır.
6) Çoğul gebeliklerde ikizden ikize transfüzyon
7) Rh izoimmünizasyonu gelişen gebelikler

Teşhis:

Tanı ultrasonografi ile klinik bulgularla konmaktadır. Ultrasonografi ile karın bölgesinin dört kadranında yapılan ölçümde amniyotik sıvı indeksi 24-25 cm (240-250 mm ) den fazla olduğu durumda polihidroamnios (aşırı amniyotik sıvı varlığı) tanısı konulmaktadır.
Polihidroamnios olgularına yaklaşım:Öncelikle polihidroamnios ( Amniyotik sıvı hacminin normale göre fazla olması) gelişimine sebep olan neden araştırılmalıdır.

Polihidroamniosa ( Amniyotik sıvı hacminin normale göre fazla olması) nedenini araştırmak için annenin şeker hastalığı, enfeksiyon, kan uyuşmazlığı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bebeğin yapısal anomali varlığı açısından ikinci düzey detaylı ultrasonografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bazı durumlarda muhtemel sebebe yönelik bebeğin kromozom analizi ve viral enfeksiyonların tespiti için hastaya amniosentez önerilebilmektedir.

Amniyotik sıvı artışına neden olan durum tespit edildikten sonra eğer tedavisi mümkünse tedavi edilmelidir. Hafif veya orta dereceli polihidroamnios durumlarında genellikle doğum zamanına kadar hasta düzenli aralıklarla takip edilmektedir.

Gebelikte polihidroamniosa bağlı olarak gelişen istenmeyen durumlar:
• Polihidroamnios ile ilişkili en sık görülen komplikasyon; bebeğin eşinin yerinden erken ayrılmasına bağlı olarak anne ve bebek için hayati risk oluşturabilecek kanamalardır.
• Rahmin sıvı fazlalığına bağlı olarak aşırı gerilmesi nedeniyle doğum sonrası rahim düzgün kasılamaz ve kontrol edilmesi zor olan kanamalar meydana gelebilir.
• Erken doğum riski artar.
• Fetal zarların (amniyotik kese) erken yırtılmasına bağlı olarak bebekte hayati risk oluşturabilecek olan kordon sarkması.

Polihidramniosa bağlı riskler, komplikasyonlar:
Polihidramniyos varlığında potansiyel risk aşırı gerilime bağlı erken doğum ağrıları, su kesesinin açılmasıdır. Su aniden boşalırsa kordon sarkması ya da plesenta ayrılması (dekolman) olabilir. Polihidramnios erken doğuma sebep olabilir.Polihdramniosta bebek ölüm riski (perinatal mortalite oranı) %10 ile %30 arasında değişmektedir. Ayrıca polihidramnios durumunda bebekte makat duruş gibi bebeğin ters olmasına bağlı nedenlerle sezaryen olma riski de artmıştır. Aşırı polihiramnios durumunda annede nefes darlığı, bacaklarda aşırı ödem, üreter basısı gibi çok aşırı büyümüş olan uterusun basısına bağlı durumlar meydana gelebilir. Postpartum uterin atoni riski artar.

Tedavi:

Çok sık uygulanmasa da bazı durumlarda fazla sıvı enjektör ile çekilerek (amniyodrenaj, amniosentez) azaltılmaya çalışılabilir.
İndometazin denilen ilaç ile amniyon sıvısı miktarı azalabilir fakat bu ilaç 32 haftadan sonra kullanılması sakıncalıdır, 32 haftadan büyük fetuslarda duktus venozusun erken kapanmasına sebep olabilir.

Amniosentez (Amniyodrenaj):

Amniyodrenaj işlemi bir enjektör yardımıyla anne karnından amnioyon sıvısının bir kısmının çekilerek alınmasıdır. Amniyosentez işlemine benzer ancak amniyodrenaj işleminde daha fazla sıvı alınır. amniyodrenaj işlemi bazı riskler taşır: yaklaşık binde 2-3 oranında gebeliğin kaybına (bebeğin ölmesine) neden olabilir, doğumun başlamasına neden olabilir, koryoamniyonit (rahimdeki zarların iltihabı), erken membran rüptürü (su gelmesi), dekolman plasenta gibi risklere neden olabilir... Polihidramnios vakalarında seri olarak çok kere amniyodrenaj yapılabilir. Her polihidramnios hastasında uygulanan bir işlem değildir.


EK BİLGİLER:

 • Yüksek rakımda yaşayanların bebeklerinde IUGR ve polhidramniosa daha sık rastlandığını bildiren araştırmalar vardır.
 • Fetusun amnion sıvısını oluşturan en büyük etken fetusun idrar yapmasıdır. Fetusun idrar yapması, amnon sıvısını yutması, ciltten transudasyon, fetal akciğerlerden üretilen sıvı amnion sıvı döngüsüne katkıda bulunan diğer faktörlerdir.

Polihidramnios vakalarının yaklaşık %50'si idiopatiktir, yani herhangi bir neden belirlenememektedir. Özellikle hafif polihidramnios vakalarnda bu oran daha yüksek iken şiddetli polihidramnios vakalarının çoğunluğunda etiyolojik neden saptanabilmektedir.
Polihidramniosa neden olabilen durumlar:
 • Annede şeker hastalığı (pregestasyonel veya gestasyonel diyabet) olması
 • Fetüsün yutmasını engelleyen anomaliler (özefagus atrezisi)
 • Sindirim sistemi anomalileri, özofagus atrezisi (yemek borusunun oluşmaması)
 • Merkezi sinir sistemi anomalileri, anensefali,
 • Solunum yolu anomalileri
 • Diyafragma hernisi (Özofagusa bası yapabilir)
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Fetüste hidrops fetalis varlığı (İmmun veya non-immun)
 • Rh immunizasyonu (kan uyuşmazlığı)
 • Fetusa ait enfeksiyonlar (konjenital enfeksiyonlar)
 • İkiz gebelik (ikizden ikize transfüzyon sendromu)
 • Kromozomal anomaliler
 • İskelet anomalileri
 • Torasik anomaliler
 • Myotonik distrofi vb. doğumsal kas hastalıkları
 • Yüksek çıkımlı kardiyak yetmezlik
 • Plasentada koryoanjioma
 • Fetal anemi
 • Sakrokoksigeal teratom
 • Psödohipoaldosteronizm
 • Fetal batter sendromu (hiperprostaglandin E sendromu)
 • Fetal nefrojenik diabetes insipitus
 
Üst