Harama bakmak bize neleri kaybettirir

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Harama bakmak bize neleri kaybettirir
hamileyken harama bakmak harama bakmak islamda ayet
Cenab-ı Allah: Mü'minlere söyle: 'Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar Bu, onlar için daha temizdir Gerçekten Allah, yaptıklarından haberdârdır (NUR SURESİ 30 Ayet)
diye buyurmaktadır Zamanımızda en çok karşı karşıya kaldığımız harama bakma mevzuundan korunabilmek için neler yapılmalıdır?
Harama bakmanın bize kaybettirdikleri nelerdir?
Esas olan günah işlememektir
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Mü'min erkeklerle, mü'min kadınların bir kısmı bir kısmının velileridir (dostları ve yardımcılarıdır) Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekat verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler İşte onlara, Allah rahmet edecektir Çünkü Allah adildir, hikmet sahibidir" (Tevbe; 71)
Bizler, her ne kadar Allah-u Zülcelal'in emir ve nehiylerinden gafil olsak da, Allah-u Zülcelal bizleri daima cennetine çağırıyor Bizleri, cehennemden muhafaza etmek için ikaz ediyor, uyarıyor
Dikkat edersek, küçük bir çocuğun yanında dahi, biçimsiz olan hareketlerden kaçınıyoruz Karşımızdaki çocuk olduğu halde, bizim hareketimiz biçimsizdir deyip, haya ediyoruz, utanıyoruz
Peki, kuvvet ve kudret sahibi olan Allah-u Zülcelel'e karşı, üstelik bunları yapmayın dediği ve bizleri uyardığı halde, O'nun huzurunda, çirkin işleri yapmamız, günah işlememiz ne kadar hayasızlıktır
Bizim günahlarımız ve hatalarımız nedeni ile Allah-u Zülcelal'e karşı ne kadar haya etmemiz lazım, ancak Allah-u Zülcelal bilir
Hz Ebubekir Sıddık (radıyallahu anh)ın bir sözüne göre: "Allah-u Zülcelal'in huzurunda günah işlememek, amelden (iyi işler yapmaktan) daha eftaldir (üstündür)"

Gözlerinizi ve dillerinizi günahla kirletmeyin
Gavs-ı Bilvanisi şöyle demiştir: "Şah-ı Hazne'nin müridleri, her şeyden kendini muhafaza ediyor, fakat nazardan (harama bakmak) ve gıybetten kendilerini muhafaza etmiyorlar"
Hakikaten de insan, bu iki günaha çok müpteladır Yani insan, günlük olarak, bu ikisinden kendini muhafaza edebilirse, çok büyük bir pehlivandır Çünkü, dedikoduyu sen yapmasan bile, senin yanında yaptıklarında, sen de dinlersen, aynı günaha ortak olursun
Gıybet konusu öyle naziktir ki, nitekim Hz Aişe (radıyallahu anha) şöyle demiştir: “Bir kadının boyunun kısa olduğunu elimle işaret ettim Hz Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: “Ya Aişe! Gıybet ettin” (Ebu Davud, Tirmizi, Beyhaki)
Ebu Hureyre (radıyallahu anh)ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir: "Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idik Adamın biri kalktı, gitti Diğerleri (arkasından): ‘Ya Resulallah! Filan ne kadar da aciz kimsedir’ dediler Yahut: ‘Filan ne kadar kadar da zayıf kimsedir’ dediklerinde: Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ‘Arkadaşınızı çekiştirdiniz ve etini yediniz’ buyurdu (Taberani, Ebu Ya'la)
Bakın, durum ne kadar tehlikeli! Basit gibi görünen bir şey, ama çok tehlikeli!
Bir de nazar (harama bakmak) vardır O da çok tehlikelidir Çünkü bu zamanda kadınların büyük bir kısmı açık saçıktır -neuzubillah- ve bir de kendilerini süslüyorlar Evet, Allah-u Zülcelal, insanda şehveti yaratmıştır ama, insan kendini bunun tehlikelerinden muhafaza etmelidir
Nitekim Hz Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz Ali (radıyallahu anh)a şöyle demiştir: "Ey Ali! Bir kadın gözüne iliştiği zaman, ikinci defa bakma Birinci bakışta sana vebal yoktur Fakat ikincisinin vebali vardır" (Müslim)
Bu hadisin açıklaması şöyledir: Bir kadına birinci sefer gözün çarptığı zaman, sana günah yazılmaz ama gözünü çekmezsen, (veya çektikten sonra) bir daha bakarsan, sana günah yazılır Yani ilk kez gözümüze çarptığı zaman, hemen bakışımızı çevirmeliyiz O günah değildir Eğer çevirmezsek, o günahtır Gözümüzü çevirdiğimiz zaman, Allah-u Zülcelal, Zat'ından insana bir nur veriyor Kalbine gelen bu nur ile insan, iman ve ibadetin tadını alacaktır Yeter ki o, imtihanı kazansın, gözünü bir çevirsin!
Birinci sefer gözün çarptığı zaman gözünü kapatırsan sevaptır Onunla beraber bir iman nuru, insanın kalbinin üzerine gelir ibadetin tatlılığı vücuduna yerleşir Eğer şehvetle bakmaya devam edersen, bu sefer şeytanın zehirli oklarından bir ok kalbine saplanır
alıntı
 

Benzer İçerikler

Üst