Harf Devrimi nedeniyle ATATÜRK'ün Yurt Gezileri

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Harf Devrimi nedeniyle ATATÜRK'ün Yurt Gezileri
atatürk ün yurt gezileri atatürk ün harf devrimi ile ilgili sözleri
Halkın Harf Devrimine karşı ilgilerini yakından görmek, bizzat öğretmek, denetlemek ve teşvikte bulunmak maksadıyla Büyük Önder Mustafa Kemal yurt gezilerine çıkmaya başlamıştı. Bu münasebetle daha önceden her yerde kurslar açılmaya başlanmış, İstanbul Hallat Okulu yeni Türk harfleri için bir ders açmıştı. İbrahim Necmi Dilmen Dolmabahçe sarayındaki dersine devam ediyordu. İstanbul'da belediye telefon rehberini gelecek yıl yeni harflerle verileceğini haber vermişti. Ticaret odasında imzalar yeni harflerle atılmaya başlamıştı. İstanbul ve Ankara'da bazı resmi daireler kurslar açmıştı. İllerde Valiler (örneğin Samsun Valisi Kâzım Dirik, ölümü 1941) halka ders veriyordu. İşte bu hummalı çalışmalar sırasında Atatürk iki defa yurt gezisine çıkmıştır.
1.Yurt gezisi:
Türk Harfleri ile ilgili inceleme ve konuşmalar yapmak için, İstanbul ve çevresi ile 23 Ağustos 1928 günü Tekirdağ'a yaptığı seyahattir.
2.Yurt gezisi:
Trakya'daki birinci gezisinden sonra tam bir Başöğretmen sıfatıyla uzun süren ikinci gezisine çıkmıştır. Kuzey gezisi de denilen bu seyahat 15 Eylül 1928 günü Sinop'tan (deniz yoluyla geldiği) başlamış, Samsun ve iç şehirlerde devam etmiştir.
 
Üst