Hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor
Türkiye'de, ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın kullanımı nedeniyle oluşan hava kirliliği akciğer fonksiyonlarında azalmaya yol açıyor.

Artan enerji talebinin genellikle petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarla karşılanması atmosferdeki karbondioksit miktarını artırıyor, hava kirliliği ise solunum yolu hastalıklarının yaygınlaşmasına neden oluyor.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Meltem Tor, hastalıklarla ilgili bilgi verdi:

''Hava kirliliği akciğer fonksiyonlarında azalma, astım semptomlarında kötüleşme ve solunumsal semptomlarda ise artışa yol açmaktadır.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) ile kalp ve damar hastalıkları, temiz bölgelere oranla daha yüksektir.

Yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, kalp ve akciğer hastalarında ölüm riskini artırdığı, kanser riskini de yükselttiği tespit edilmiştir. İnsan sağlığını tehdit eden hava kirliliği sorunu, doğal gaz kullanımıyla belirli ölçüde giderilebilecektir.''

Tor, il merkezinde KOAH'a yönelik çalışmalarında, hastalığın 40 yaş ve üstünde yüzde 17.9 olduğuna belirterek, ''bu oran, Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir. Hava kirliliğinin fazla olduğu kentimizde, KOAH önemli halk sağlığı sorunudur'' dedi.

Düşük kaliteli linyitin aşırı tüketimi ile motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, baca filtresi olmaması ile yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması da hava kirliliğini artırıyor.

Hava kirliliği, sanatsal ve mimari yapılar üzerinde de bozucu ve tahrip edici etkiler yapıyor.
 
Üst