Havas İlmi Derinlikleri Mutlaka Okuyun

  • Konbuyu başlatan özgeaslan
  • Başlangıç tarihi
Havas İlmi Derinlikleri Mutlaka Okuyun
Havas ilmi havas ilmi kenzul havas kenzül havas duası nasıl yapılır havasın derinlikleri saatleri kitapları Cübbeli İmam Gazali ve ekşi de yer alan yorumlar, Havas ilmi şirk midir bu ilim ile tedavi mümkün müdür ? Büyü müdür bu hususları araştırıyoruz. Kızlar nette bulduğum çok güzel bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum çok kafam karıştı ya bu makaleyi okuyunca Havas İlmi
Havas İlmi hiç bir şey bilinmeyen bu uygulamalar aslında hiç bir işe de yaramazlar. Havâss ile yeni ilgilenmeye başlayan kimselerin büyük bir çoğunluğu bu uygulamaları gördükleri zaman derhal denemek isterler çünkü yapılması gereken çalışmalar onlara çok kolay görünür fakat hemen hemen Hiç kimse de, bu tür formüllerden kaç tanesini denerlerse denesinler başarılı.


havas kitapları.jpgBurada vereceğim uygulama tarzı bazı Havâss kitapları görülen ve asla ne oldukları anlaşılmadığı gibi, nasıl tanzim edildiklerine dair de en ufak bir bilgi yazılmayan bazı uygulamalardır.
KİTAPLARDAKİ, HİÇ BİR ZAMAN ÇALIŞMAYAN UYGULAMALAR
Hakkında hiç bir şey bilinmeyen bu uygulamalar aslında hiç bir işe de yaramazlar. Havâss ile yeni ilgilenmeye başlayan kimselerin büyük bir çoğunluğu bu uygulamaları gördükleri zaman derhal denemek isterler çünkü yapılması gereken çalışmalar onlara çok kolay görünür fakat hemen hemen Hiç kimse de, bu tür formüllerden kaç tanesini denerlerse denesinler başarılı olamazlar. Bu işe yaramayan uygulamalar da bir Havâss kitabından, diğerine geçerek varlıklarını sürdürüp sadece çeşit olup, sayfa doldururlar. Konuyu daha ileriye götürmeden önce bu işe yaramayan uygulama veya formüllerden birini örnek olarak görelim.havas ilmi nedir.jpg
Herhangi bir erkek veya kadının beğenisini kazanmak isteyen kimse veya herhangi bir insanın üzerinde kötü etkiler meydana getirmek isteyen bir kimse üç, beş veya yedi gece, gece yarısından sonra abdest alıp 546 defa “Yâ Keryuş” zikri yapar. Zikir sırasında da Altıncı ve otuzuncu zikirlerden sonra ve her yüzüncü zikirden sonra bir defa aşağıdaki sözleri okur.


“Keryuşin Keryuşin, Meryuşin Meryuşin, Matuşin Matuşin, Latuşin Latuşin, Atyaşin Atyaşin, Eltayuşin Eltayuşin, Şekeşin Şekeşin, Meleşin Meleşin, Ceheşin Ceheşin, Amelaşin Amelaşin, Esri yâ Keryuş. Bi hakkı Rabbelcuyuş vefâl….”


“Vefâl” kelimesinden sonra da duraklamadan ne istenirse o söylenir mesela “Filan kimsenin celbi muhabbetini veya filan kimsenin kahır ve tedhişini yap.” Bu işlemler sırasında karşı cins ilişkileri için güzel kokulu bir tütsü yakılırken, sert etkiler için kötü ve keskin kokulu tütsüler yakılır.
Yukarda görülen uygulamanın bir çok benzeri mevcuttur. Hemen hepsi de sonu “Şin”, “İn”, veya “Ayil” ile biten bazı esmâlar ve sonra da isteğe uygun bir hitabeden ibarettirler. Ortak noktaları hepsinin de yukardaki uygulama kadar kolay görünmeleridir. Bazıları üç, beş, yedi veya belli sayılarda kağıtlara yazılırlar ve kağıtlar katlanıp, içlerine de mesela bir parça günlük, üç tane karabiber koyulur ya da başka türlü tütseler de koyulabilir. Okumalar bu kağıtların üzerine yapılır. Okumadan sonra kağıtlar ateşe atılırlar ya da istenen kimsenin bulunduğu bir yere saklanırlar. Yakmak veya saklamak yerine söz konusu kağıtların, istenen kisenin gelmesi istenen yere gömüldüğü veya rüzgarlı bir yere asıldığı uygulamalar da görülür.
Bu uygulamaların kolay olamalarından başka bir ortak noktaları daha vardır ki, o da şudur: Hiç birisi, hiç bir işe yaramazlar.
havas ilmi imam gazali cinler büyü yapanlar islam.jpg
Bu çalışmalarda başarılı olan varsa, o kimse de formülün doğru olmasından değil, kendilerinin doğuştan üstün psişik yeteneklere sahip olmalarından dolayı başarılı olmuşlardır ki, ben böyle bir kimse ile hiç karşılaşmadım. İşte bu yüzden de söz konusu çalışmalar uydurma, işe yaramaz, İslamiyet öncesi büyücülük ekollerinden kalma ya da mesela cinlere tapınmak ve benzeri şeyler olarak kabul edilmişlerdir ki, aslında aşağıda göreceğimiz gibi gerçek hiç de öyle değiler.
UYGULAMALAR NEDEN BAŞARISIZDIR?
Uygulamaların neden başarısız olduklarına gelince bunun aslında iki nedeni vardır. Birinci neden: Uygulamalar, kitaplarda görüldüğü gibi aynen yapılmayıp da, aşağıda görceğimiz gibi tanzim edilmiş, gerçek uygulamalar olsalar bile yukarda görüldükleri gibi basit şekilde bir kaç zikirle çalışamazlar. Bazı diğer çalışmalara ek olarak kullanılmaları gerekir. Bunun detayı aşağıda anlatılacaktır.
İkinci ve daha önemli neden ise, bu tür uygulamaların herhangi birisinin, bellirsiz bir zamanda, kimliği artık bilinmeyen bir kimse tarafından yine kimliği bilinmeyen bir kimse için, ne oldukları bilinmeyen esmâlar veya âyetler kullanılarak tanzim edilmiş olmalarıdır. Bunu daha açık bir şekilde anlayabilmemiz için gerek bu bölümde anlatılan tarzın gerekse Havâss’taki diğer bütün uygulamaların ilk kaynaklarını bilmemiz gerekir.
Şimdi, daha aşağıda tekrar, yukarda anlatılan çalışma tarzına dönemek ve bu uygulamaların nasıl tanzim edildiklerini, nasıl işe yarar şekilde kullanılabileceklerini görmek üzere konuya uzun bir ara vererek, Havâss uygulamalarının kaynaklarını ve neden bazılarının başarılı, bazılarının da başarız olduklarını görelim.
havas ilmi kara büyü.jpg


AYNI İŞİ YAPAN BİR ÇOK HAVAS İLMİ UYGULAMASI
Havâss veya değişik bir Majikal ekoldeki, büyü uygulaması sözü ile kastedilen nedir? Bir büyü uygulaması mesela “3000 defa La ilahe illallah de, on gün bunu yap istediğin olur” gibi bir şeydir. uygulama sözü yerine “Çalışma tarifi, Uygulama tarifi, Formül, Reçete” gibi isimler kullanmak da mümkündür. Çalışmaları tarif için kullanılan, geleneksel bir yerleşik söz yok. Bu yüzden ben “Uygulama” ifadesini tercih ediyorum fakat başka birisi de başka bir deyimi tercih edebilir. Buna diyecek bir şeyim yok. Önemli olan bir kavramın ifade edilmesidir.
Burada işlediğimiz konu Havâss olduğu için sadece Havâss sözünü kullanıyoruz fakat uygulamaların çeşitliliği konusu Havâss, Kabala, Pagan dinlerin majikal uygulamaları, Afrika, Uzak Doğu Majikal ekolleri ve Hatta Amerikan kızılderili ya da Eskimo, hiç farketmeksizin dünyanın her yer ve zamanındaki büyüsel çalışmalar için geçerli olan müşterek birşeydir.
Tabii, ciddi çalışma uygulamaları yukarda, öylesine yazdığım şey gibi basit değildirler. Ciddi uygulamalar, değişik bir vefk, bir talisman, bir mantra veya zikir sözü, oruçlar, riyazetler ve benzeri şeylerden oluşan bir çalışma programlarıdırlar.
HİÇ SORULMAYAN SORU
Gerek Batı majisi gerekse islami maji olan Havâss ile ilgilenmeye başlayanların, özellikle de ilgi alanları insanlar ve olaylar üzerinde etki yapmak, bir şeyleri ya da kişileri değiştirmek isteyenlerin dikkatlerini çekmesi gereken fakat her nedense kimsenin dikkat edip, başkalarına ve kendisine sormadığı bir durum var.
Burada o, sorulması adeta tabu olan soruyu, neden sorulmadığını ve sorunun cevabını inceleyeceğiz. Sorunun kendisine geçmeden önce Havâss ve Maji’nin dünyasal hedeflerini belirlememizde fayda vardır. İster Batı Maji’si, ister Havâss, ister uzak Doğu kökenli öğretiler üzerinde çalışın. Şâyet amacınız dünyasal başarı ve istekler ise topu topu beş ana konu vardır. Bunlar sırası ile şöyledirler:
1 – Param olsun
2 – Sevgilim benim olsun
3 – Sağlığım düzgün olsun (Ya da başkasının sağlığı iyi olsun)
4 – Düşmanım kahrolsun ( Ya da sağlığı bozulsun veya başkasının
düşmanı kahrolsun veya düşmanım sevgilisinden ayrılsın)
5 – Cinler, Ruhlar, Melekler, başka boyut varlıkları ile iletişim
kurayım isteklerimi yaptırtayım veya bilgi alayım.
Akla gelebilecek olan bütün insani istekler, en çılgın fanteziler ve en değişik çalışmalar hep bu beş temel maddenin içindedir.
Şimdi akla şu gelmektedir. Bu beş maddeyi sağlayan ve mükemmelen çalışan topu topu beş uygulamanın mevcut olması bütün majikal ekollerdeki bütün çalışmalar ve istekler için yeterlidir.
Bir de şöyle düşünelim. Bir insan düşünelim. Bu insana, söz konusu olan beş madde ile ilgili beş tane çalışma uygulaması verelim. Bu formüller veya reçeteler son derece iyi çalışsınlar ve istenen şeyi daha mükemmeli olmayacak derecede iyi yapsınlar. Bu kişi her istediği zaman bu uygulamalardan birisini kullanarak bir iş yapabilsin. Bu durumda kişi acaba başka uygulama arar mı? Arasa ve eline de geçse bile bir iş yapması gerektiği zaman yeni ve bilinmedik uygulamayı deneyerek zaman kaybeder mi? En mantıklısı elinde olan ve çok güzel çalışan uygulamayı kullanarak işi bitirmektir. Günlerce bilinmedik, denenmedik birşey üzerinde çalışarak neden zaman kaybetsin? Bu durumda kişi diğer uygulamalara ya hiç değer vermeyip, kaldırıp atar veya onları sadece belge olsun diye saklar.
Demek ki, mantıken bütün majikal ekollerde sadece beş tane çalışma uygulamasının olması, bunların da sadece belki on sayfalık, belki elli sayfalık tek bir kitap olması yeterlidir. Başkasına gerek yok. Bunun farklı farklı dinlere, ekollere ve dillere göre olması da gerekmez. Bütün dünyada tek bir kitap! Bu Eski Mısır veya Sümer dil ve dininde de olsa farketmez.
İşte düşünülmesi gereken soru burada ortaya çıkmaktadır.
Dünyadaki değişik ekollerde, haydi değişik ekoller olarak tek tek sayıp boşuna zaman kaybetmeyelim de adına sadece Havâss diyelim. Nasıl olsa her ekolde durum aynı. Hiç bir farklılık yok.
HAVAS İLMİ İLE BÜYÜ MUSKA YAPAN HOCALAR PARA ALMAYAN HOCALARA DİKKAT EDİN
Türkiye'mizin bütün insanları dini bütün insanlardır. Bu itibarla bu havas ilmi bildiğini söyleyen kişiler yine kişileden para alarak ya da para almadan hocayım diyerek dini istismar edebiliyorlar. Bu bakımdan youtube üzerinden bulduğumuz ve havas ilmini güzel şekilde açıkladığını düşündüğümüz bir kardeşimizin videosunu ekliyoruz.


 
Moderatör tarafında düzenlendi:
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
bu yazdıkların havvas la alakası yokki

evet başlıktada belirttigim gibi havvas kitabında yazdıgın 4lükler ve beyitlerin hiçbirisi yoktur,havvas sadece esmaül hüsnanın yani Allah ın 99 isminin sırları ve ne işe yaradıklarını yazar birde bazı duaların acılımını yaparak nelerde faylalı veya zararlı olacagını yazar,ama tam bir itikat ve bazı şartları yerine getirdikten sonra inanarak okumadıkdıktan sonrada faydası olmaz..bunlar derin mevzulardır böyle bir kitap hakkında olumsuz yazılarınız olmamalı ya tam bilmediginizden yada baska sebeblerden dolayı böyle yazmış olmalısınız.size katılmıyorum eger kenzul havvas kitabından bahsediyorsak..
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Siz bu yazınızı internette havas diye dolaşan bazı pdf dosyalarından edinmişsiniz. Öncelikle arkadaşımında dediği gibi
Kenzül Havas Allahın 99 adı nın sırlarını aydınlatmak amacı ile osmanlı imparatorluğu zamanında yaşamış Allah dostu
Evliyaların yardımı ile derlenmiş bir kitaptır. Allahın 99 ismi şerifi içerisinde her sıfatın bir özelliğinden bahseder. Örnek verecek olursak YA KAHHAR kahredici anlamını ifade eden esmayı adedince 3-5-7 gece okuduğunuzda kahrolmasını istediğiniz kişiniz başına bi müsibet gelir ancak bu uygulamalar aynı zamanda çok TEHLİKELİDİR. İnternet ortamında herkes kulaktan dolma birçok yanlış bilgi ile insanları yanlış yola sürüklüyorlar. Bu esmalar iki ucu keskin kılıç gibidirler. Sizin kahrolması için okuyacağınız kişi kalben sahih temiz kalpli ve de gerçekten bu kahrı haketmediyse bu zikir size zarar verir. ALLAHIN HİDAYETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

OZAN YURT
 
CeMoŞ

CeMoŞ

Daimi Üye
Üye
bu verdiğini yazıyla çok güzel yuva dağıtılır artık:D:D resmen büyü yahu yok krşımdakinin ilgisini çekeyimm de şöle bölee ya karşıdaki evliysee

hiç ilgi alanım değil büyüü allah beni uzak etsin inşş yapanalrıda ıslah etsinn
nette kirli bilgiler dolaşıyor insanalrda bilip bilmeden bunları kullanıyor
 
M

Misafir

Forum Okuru
Arkadaşım konu ile kendi görüşlerimi bildirmiyorum çünkü bu konu hakkında görüş bildirmek gereksiz geliyor bana. Zira konunuzda başka bir site linki vardı, link vermemeniz konusunda sizi uyarıyorum! Tekrarında uyarı yöntemim değişecektir.

Büyüsüz günler dilerim:)
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
sıkışınca değil her zaman dua etmeliyiz. farz ibadetlerimizi mutlaka yerine getirmeye çalışmalıyız tevekkül edip çalıştıktan sonra sahip olamayacağımız hiçbirşey yoktur. büyü şirktir affı olmayan günahlardandır. sizinde söylediğiniz gibi büyü ile uğraşmamak lazım Allah uğraşanları ıslah etsin.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
havas

arkadaşım havasın bir işe yaramadığını nerden biliyosun.misyonerlerin islam ülkesinde insanların hafızasından atmak istedikleri şey havas ilmidir.yoksa sende onlardanmısın.koskoca allahın sevgili peygamberleri alimleri insanlara faydalı olmak için hep havas ilmiyle bir takım şeyler yapmalarını istedikleri için uzun uğraş vermişlerdir.tamam havas ilmi hem zor hemde kolay.önemli olan niyet ve düzgün itikat.bunlar sende yoksa tabiki olmaz.öylece kestirip attıramazsın havas ilmi hiç bişeye yaramıo diye.bu havas ilmini allah ii kullarına bildirmiş onlarda kaleme almışlar.ama senin gibi cahiller işte bunu anlamaz.sakın birdaha böle şeyler yazıpta insanları karamsarlığa itme.havas denilen bu ilim kuranın içinden alınan surelerden veya harf rakam gibi şeylerden teşkil eder.o yüzden havası küçümseme çarpılırsın.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Bence allahin bize uygun gordugune razi olup sikretmeliyiz zaten allah bize en guzelini veririyor elhamdulillah once herkes guzel bir sekilde namaz kilmali allahina boyun egmeli dusman nefsini ezmeli ve nankorluk etmemeli buyudur bilmem nelerdir hic itibsr etmemek gggerek zaten gercekten allahini seven boyle seylere bas vurmaz yarabbi sana sukurler olsunki biza akil vermissin bize daha cok akil verki seni daha cok taniyip boyun egelim sana layik kul olalim amin.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
ben kendimle ilgili örnek vermek istiyorum.. havas ilmi nedir bilmezken ALLAHIN İSİMLERİNİ hergün aylarca okur okur dururdum ve bende saymak istemediğim bir sürü değişiklikler oldu ismi havass iste bunun ama bu değişikliklerin allah rızası için yapıldığı durumlarda gerçekleştiğinede inanıyorum dünyalık menfaatler uğruna değil
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
sevgili dostum belliki sen denemeye kalkmışsın başaramamışsın.neden olduğununda bilincindesin psişik diyorsunya ondan sende yok allah vergisidir soy sop meselesidir bu.onun için denedim olmadı demelisin.bükemediğin bileğide öpeceksin.16 yıldır yapıyorum ve başarılıyım.sadece iyilik yaparım kötülükle işim olmaz.benden tavsiye bu konularda olumsuz konuşmalar yapıp dinimizin gerçeklerini inkar etmeyin.bırakın eli kuvvetliler yapsın.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
kardeşim ben havas hocasıyım havasla ilgileniyorum... Hocalık yapıyorum 5 senedir ve havası baştan sona biliyorum... ve sana diyeceğim tek şey evet sana katılıyorum herkez bunu yapamaz bir mürşid den izin alınmadan asla... eğer bu ilmi öğrenmek isteyenler varsa ki talebelerim var ben bu ilmi kendimle beraber götürmek istemiyorum. öğrenmek isteyenler bana ulaşssın teşekkürler
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Sevgili kardeşim. Havas ilmi nedir bilmiyorum. Aslında Hoca'ların yaptıklarına da çok inanan biri değilim. Şu an 42 yaşındayım. Yaklaşık 16 yaşlarında iken bir rahatsızlık başladı. 20'li yaşlarımda ise doktora gitmek zorunda kaldım. Tabiki rahatsızlık yavaş yavaş ilerlediği için beni o denli bir rahatsızlığa ulaştıracağını tahmin edememiştim. Doktora gittiğimde bana bütün sinirlerimin tel tel dökülmüş olduğunu, böyle bir durumun normal olmadığını, yani ancak çok yıkıcı bir olay yaşayan insanlar da görülebileceğini söyledi. Ben ise hayatımda o ana kadar hiç üzücü bir olay yaşamamıştım. Bütün doktorlar aynı şeyi söylediler ancak tedavi olamadım. Hatta gittiğim bir doktor durumumun tıbben normalolmadığını hatta üstü kapalı bir hoca'ya gitmemi bile tavsiye etti. Bende gittim ve bana peri yelinin geldiğini söyledi. Ancak onunda yaptıkları işe yaramadı. Beni bu konuda bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.Hastalığımdan bu yana bütün hayatım alt üst oldu. Şimdiden allah razı olsun diyorum.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Hocam Merhaba, ben Havas İlmi üzerinde çalışmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
kardeşim ben havas hocasıyım havasla ilgileniyorum... Hocalık yapıyorum 5 senedir ve havası baştan sona biliyorum... ve sana diyeceğim tek şey evet sana katılıyorum herkez bunu yapamaz bir mürşid den izin alınmadan asla... eğer bu ilmi öğrenmek isteyenler varsa ki talebelerim var ben bu ilmi kendimle beraber götürmek istemiyorum. öğrenmek isteyenler bana ulaşssın teşekkürler
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
ben çok yeniyim bedenimde var olduğu söylenen bazı varlıklardan dolayı merak edip araştırma ihtiyacı duydum.ve araştırdıkça bambaşka bir dünya fark ediyorum ben duaları okullarda öğretilenler kadar bilirdim şimdi ise hayretle her geçen gün başka şeyler keşfediyorum ben inançlı bir insanım fakat herkes bambaşka şeyler yazıyor hangisi doğru hangisi yanlış sanırım daha çok yol katetmem gerekiyor yinede teşekkür olumsuz fikirler olmadan doğruyu bulmak daha zor her olumsuz fikir başka bir soru her sorunun cevabı başka bir kapı açıyor
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
sallayarak yazılan yazıya bıraz bılgı katalım dedık :)

bu konuyla ılgılı yazın deveyı kulagındakı tuyden öturu ayıplamak seklınde yormak gıbı bır sey her yerın tuy var demek herkesın aklna gelebılır havas ılmı alım ve evlıyaların ugrastıgı ve ınanarak ıtıkat ederek yapabıldıgı her önune gelenın yapamayacagı bır ılımdır allahın ısımlerındekı anlamları ve bu ısımlerden naasıl yararlanabılecegını ögretır ve sadece sunu de bunu söyle sunu okuyla bıtmez bellı gun bellı orucları riyazatları vardır işe yaramuyo dıyorsunuz ama yaradıgına ben ınanıyorum cogu arkadasımda bu ılımle ugrasan hocalardan yararlandı sifa var ama duz sunu oku bunu söyleyle degıl ıtıkat ederek ve bu ılme sahıp hocalardan ders alarak yapılması gerekır tasıya bılmek cok zordur onu hak etmek gerekır dogru kulanacagınıza emın olunmazsa kımsede sıze ögretmez o kıtaplarda cok ender bulunur üç ciltdirbelli tılsımlar ve rıyazatları vardır su bır gercek büyü dıye tabır etmek gercekten cok kötudur ıstedıgınız kısı put veya ruhaı bır varlık degıl dırek allahın sıfatlarıyla allahtan ıstemekdir.
 
L

levent levent

Forum Okuru
kardeşim ben havas hocasıyım havasla ilgileniyorum... Hocalık yapıyorum 5 senedir ve havası baştan sona biliyorum... ve sana diyeceğim tek şey evet sana katılıyorum herkez bunu yapamaz bir mürşid den izin alınmadan asla... eğer bu ilmi öğrenmek isteyenler varsa ki talebelerim var ben bu ilmi kendimle beraber götürmek istemiyorum. öğrenmek isteyenler bana ulaşssın teşekkürler
---------Hocam selamünaleyküm elimden tutulmaya ihtiyacım var allahın izni ile bilmediklerimi öğrenmeye anlamaya bana bunda allahın izni ile yardımcı olmanızı sizden istiyorum irtibata geçeremisiniz tşk.

Yönetimin notudur: Forum içinde alenen mail adresi vermek sizin güvenliğiniz açısından sakıncalıdır. İrtibata geçmek istediğiniz kişi ile özel mesaj yolu ile haberleşebilir ve mail adresinizi pm yolu ile iletebelirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst