Hazreti Salih'in Üstün Ahlakı

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Hazreti Salih'in Üstün Ahlakı
hz salihin özellikleri hzsalih vikipedi hz salih vikipedi salihin hayatı salih peygamberin özellikleri
Allah Hz. Salih'i eski dönemlerde yaşamış Semud halkına elçi olarak göndermiştir. Kuran'da, Hz. Salih'in Semud halkına yalnızca Allah'a kulluk etmelerini söylemesi için gönderildiği haber verilmiştir:

“Andolsun, biz Semud (halkına) kardeşleri Salih'i:"Yalnızca Allah'a kulluk edin" diye (demek üzere) gönderdik…”
(Neml Suresi, 45)

Allah'ın resulleri kavimlerine yaptıkları tebliğ sırasında Allah'ın varlığının delillerine dikkat çekmiş, Allah'ın yaratmış olduğu kusursuz dengeleri, sistemleri, canlılardaki üstün özellikleri insanlara hatırlatmışlardır.

Hz. Salih de yaratılış delillerini anlatarak kavmini Allah'ı düşünmeye teşvik eden elçilerden biridir. Halkına Allah'ın sonsuz ilmini ve aklını anlamaları için insanın ilk yaratılışını şöyle hatırlatmıştır:

“… "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir."”
(Hud Suresi, 61)

Ayrıca, Hz. Salih kavmine, sahip oldukları nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'tan korkup sakınmalarını, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını ve kendisine itaat etmelerini de hatırlatmıştır. Eğer bunu yapmazlarsa Allah'ın onları yaşadıkları yerde güven içinde bırakmayacağını şu sözleriyle anlatmıştır:

"Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"
"Bahçelerin, pınarların içinde,"
"Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?"
"Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz."
"Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."
"Ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin."
Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik-düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."
(Şuara Suresi, 146-152)

Ancak Semud kavmi iman etmeyen bir topluluk olduğu için Hz. Salih'e itaat etmemiştir. Resullerin getirdiği hak din inkar edenlerin menfaatleriyle çatıştığı için bu insanlar elçilere iman etmek istememişlerdir. Aynı durum Allah'tan korkmayan Semud kavmi için de geçerlidir. Bu insanlar Hz. Salih'in kendilerine verdiği tüm öğütlere yüz çevirmişlerdir. Değişmeyen tutumları karşısında ise Hz. Salih kavmine şöyle demiştir:

“… Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”
(Araf Suresi, 79)

Hz. Salih kavmini hak yola yöneltebilmek için ciddi bir mücadele vermiştir. Hz. Salih gibi, Allah'ın resulleri, gönderildikleri toplumun insanlarına Allah'ın dinini tebliğ etmiş, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu hatırlatmış ve ancak Allah'ın emirlerini uygulayan kişilerin azaptan kurtulabileceklerini söylemişlerdir. Eğer ısrarla inkarda direnirlerse de mutlaka Allah'ın kendilerine bir azap göndereceğini bildirmişlerdir.

İman edenler dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarken, inkar edenler kayba uğrayanlar olmuş, azapla karşılaşmışlardır. Ahirette ise dünyadakinden çok daha büyük bir ceza göreceklerdir.
 
Geri
Üst