Heyelan Olmaması İçin Alınacak Tedbirler

T

TİTAN

Forum Okuru
Heyelan Olmaması İçin Alınacak Tedbirler
heyelana karşı alınacak önlemler heyelana karşı alınabilecek önlemler heyelandan korunmak için neler yapmalıyız ile ilgili bilgiler burada melekler. Sık sık haberlerde de izlediğimiz gibi heyelan yani toprak kayması yurdumuzda sık sık meydana gelen afetlerden biri melekler. Ve ne yazık ki heyelan tıpkı deprem gibi can ve mal kaybına sebebiyet veriyor. Elbette ki heyelana alınabilecek önlemler var ancak ihmal ve dikkatsizlikler sonucu kayıplar veriyoruz. Bu makalemizde heyelana karşı alınacak önlemler konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz..

Heyelanı önlemek içinde ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırmak gerekir. Çünkü ağaçlar kökleriyle toprağı tutarak heyelanı önlerler.

Ağaçları gereksiz yere kesmemeliyiz, kesenleri uyarmalıyız.

Açtığımız tarım alanlarını eğime dik açmalıyız.

Heyelanın kaçınılmaz olduğu bölgelerde ise heyelanı nasıl önleyebilirim değil heyelandan nasıl korunabilirim sorusu sorulmalıdır.

Heyelandan korunmak içinde riskli bölgelerde yerleşime izin verilmemelidir.

Her türlü yapılaşma için jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolik çalışmalar zorunlu hale getirilmelidir.

Dere yataklarından gelişigüzel kum-çakıl alımı durdurulmadır.


Yol yapımı esnasında heyelan olabilecek yerlerden yol geçirilmemelidir.

Çok dik dağ eteklerine ve heyelan riski taşıyan bölgelere ekim yapılmamalıdır.

Köy yolu güzergahları gelişigüzel değil, ilgili teknik elemanlar (jeoloji-jeofizik- inşaat mühendisleri) tarafından bir ekip çalışması ile belirlenmelidir.
 
Üst