1. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  hftalık şirket haberleri 01.02.2010

  Konu, 'Para & Borsa' kısmında _RAFLASYA_ tarafından paylaşıldı.

  ereğli 2010 yılında bedellı veya bedelsız verecekmı
  Haftal​
  ık Şirket Haberleri

  AKBNK ​
  Akbank SAT

  Kapan​
  ış TRY:
  8.80 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.10 TL 3.41% Piyasa Değeri .mn(TL): 26,400

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010
  Akbank’
  ın olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2010’da. Akbank’ın olağan Genel Kurul toplantısı, 2009 karından dağıtılacak
  temettü ve di
  ğer konuları konuşmak üzere 26 Mart’ta gerçekleştirilecek. Biz bankanın 2.5 milyar TL olan tahmini 2009 karının
  %25’ini da
  ğıtmasını bekliyoruz. Bu miktar mevcut fiyatlarla %2.4 temettü verimliliğine denk geliyor. Hatırlatmak gerekirse banka

  geçen sene 2008 kar
  ının %20’sini dağıtmıştı. (Nötr)
  AKENR ​
  Ak Enerji AL

  Kapan​
  ış TRY:
  18.40 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 21.55 TL 17.13% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,202

  Analist: ​
  Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: aozata@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010
  Akenerji AkCEZ için kefil oldu
  ğunu açıkladı

  Akenerji, SEDA​
  Şın %100 hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne
  yap
  ılacak olan 1. taksit ödemesi için kullanılmak üzere akdedilen 1 yıl 1 hafta vadeli toplam 160 milyon dolar tutarında kredi
  sözle
  şmelerine teminat teşkil etmek üzere %45 oranında iştiraki olduğu AkCEZ lehine kefil olduğunu duyurmuştur.

  Tarih: ​
  27/01/2010
  AkCEZ SEDA
  Ş ile ilgili ilk taksiti ödedi
  Akenerji’nin toplam hissesinin %45’ine sahip oldu
  ğu AkCEZ, SEDAŞın alımında bakiye kalan 300 milyon dolar’ın ilk taksiti olan
  150 milyon dolar
  ı dün ödediğini bildirdi. Haberin hisse üzerinde etkisi olmayacağını şünüyoruz.

  DOAS ​
  Doğuş Otomotiv AL

  Kapan​
  ış TRY:
  5.40 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.45 TL 56.57% Piyasa Değeri .mn(TL): 594

  Analist: ​
  Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  01/02/2010
  2010 y
  ılında pazar payında artış

  Do​
  ğuş Otomotiv Volkswagen marka binek araçlarının 2009’daki %7.2 pazar payını küçük motorlu yeni modelleri sayesinde
  2010’da %8.2 ve 2011’de %10’a yükseltmeyi hedefliyor. Ayr
  ıca, yakın zamanda Doğuş Otomotiv’e yaptığımız ziyarette WV’nin
  Türkiye’deki hafif ticari segmentteki araçlar
  ının fiyatlarını yerel üreticilerle daha iyi rekabet edebilme adına düşürdüğü bilgisini
  ö
  ğrendik. Doğuş Otomotiv’in yüksek hafif ticari araç fiyatları nedeniyle bu segmentte 2008’deki %10.2 olan pazar payının 2009’da
  %5.7’e geriledi
  ğini hatırlatmak isteriz. Bu yüzden 2010 yılında hem yeni binek araç modelleri ve daha rekabetçi fiyatlı hafif ticari
  araç modelleri ile pazar pay
  ını arttıracağını öngörüyoruz. Şirket 2010 yılında 53 bin adet araç satışı ile toplamda %10 pazar payı

  hedefliyor.​
  DYHOL ​
  Doğan Yayın ÖNERİMİZ YOK

  Kapan​
  ış TRY:
  1.52 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 1,219

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  01/02/2010
  Do
  ğan Yayın Holding’den yapılan açıklamada şirketin hukuk biriminden alınan bilgiye göre TL 862mn tutarındaki vergi cezası ile
  davada TL 773mn ’luk tutar ile igili k
  ısım şirketin lehine sonuçlandı. Haberin hisseleri olumlu etkilemesini bekliyoruz.

  ISFIN ​
  İş Finansal Kiralama GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

  Kapan​
  ış TRY:
  1.37 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 343

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr


  Tarih: ​
  01/02/2010

  İş ​
  Leasing BDDK’ya sunulan finansallarında TL99.4mn net kar açıkladı. Genellikle BDDK’ya sunulan rakamlarla açıklanan mali
  tablolar aras
  ında çok fazla fark olmamasına rağmen BDDK’ya sunulan rakamlar sadece leasing operasyonlarını içermekte ve
  solo olarak yay
  ınlanmakta. Şirket BDDK mali tablolarına göre dördüncü çeyrekte yaklaşık TL49.4mn’luk bir defaya mahsus gelir
  yazd
  ı. Mevcut yatırım indirimlerinin kullanılabilmesine yönelik Anayasa Mahkemesi kararından sonra şirketin elinde bulunan
  yat
  ırım indirimlerinden yaklaşık TL50mn’luk bir ertelenmiş vergi alacağı ortaya çıktı ve şirket bunu gelir olarak da kar-zarar
  tablosuna yans
  ıttı. Bir defalık gelir etkisini ayırarak bakarsak, İş Leasing’in son çeyrekteki dönemsel karı da üçüncü çeyreğe göre
  yakla
  şık %50 civarında artmış gözüküyor. Finansal giderlerdeki düşüş karlılığın artışındaki en önemli faktör olarak karşımıza
  ç
  ıkıyor. Daha detaylı bir analizi şirket konsolide mali tablolarını ıkladıktan sonra yacağız. (olumlu)

  KCHOL ​
  Koç Holding TUT

  Kapan​
  ış TRY:
  5.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.26 TL 3.11% Piyasa Değeri .mn(TL): 12,317

  Analist: ​
  Kutluğ Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  25/01/2010
  Koç Holding 2010 y
  ılında 53 milyar TL konsolide ciro hedefliyor
  2010 Nisan ay
  ında Koç Holding CEO görevini devralacak olan Turgay Durak, Koç Holding’in 2010 yılında konsolide cirosunun
  2009 y
  ılında 44 milyar TL’den 53 milyar TL’e ulaşacağını beklediklerini belirtti. Buna ek olarak konsolide cironun %25’nin de
  otomotiv sektöründen gelmesini beklediklerini ekledi. Ford Otosan ve Tofa
  şın 6’şar milyar TL, geri kalan Otokoç ve Otokar’ın
  aralar
  ında bulunduğu diğer otomotiv grubu şirketlerinin ise 2010 yılında toplam 2 milyar TL ciro elde edeceklerini ve bununla
  birlikte otomotiv grubunun 2010 y
  ılının toplam cirosunun 14 milyar TL’e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Durak ayrıca otomotiv
  sektörünün büyümeye endeksli oldu
  ğunu, 2010 yılında Türkiye’de %3.5-4% oranında büyüme beklentisine paralel otomotiv
  üretiminin %15-%10 artmas
  ını beklediklerini ekledi. (Nötr)

  SAHOL ​
  Sabancı Holding AL

  Kapan​
  ış TRY:
  6.50 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.19 TL 10.55% Piyasa Değeri .mn(TL): 13,263

  Analist: ​
  Kutluğ Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  27/01/2010
  Teknosa 2010’da %20 sat
  ış büyümesi hedefliyor – Nötr
  Sabanc
  ı Grubu’nun elektronik sektöründe faaliyet gösteren perakende şirketi Teknosa 2010 hedeflerini açıkladı. Teknosa, bizim
  tahminlerimizle ayn
  ı paralelde 2010 yılında %20 gelir büyümesi hedefliyor. Şirket ayrıca 2009 yılında %16 olan Pazar payını 2010
  y
  ılında %18’e çıkarmayı bekliyor. CarrefourSA, DiaSA ve Teknosa’dan oluşan perakende grubunun toplam gelirlerinin ise 2009
  y
  ılında gerçekleşen 4.2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye ulaşması planlanıyor. Nötr.

  Tarih: ​
  29/01/2010
  Sabanc
  ı Holding tüm hissedarlarına geçmiş yıl karlarından temettü dağıtma izni aldı – SAHOLY hissedarları için olumlu haber
  Sabanc
  ı Holding daha önce kısmi bölünme sonucunda Sabancı Holding hissesi alan Aksigorta hissedarlarının holdingin 2009
  y
  ılı karından temettü alamayacağını ıklamıştı. SPK ile yapılan görüşmeler sonucu bu bölünme işlemi sırasında çıkarılan
  140mn adet SAHOLY hissesinin geçmi
  ş yıl karlarından dağıtılabilecek temettüden faydalanabileceği kararına varıldı. Bu
  ba
  ğlamda Sabancı Holding 2010 yılında 2009 yılı karında temettü dağıtmayacağını, temettü dağıtma kararı alırsa bunun geçmiş

  y​
  ıl karlarından yapılacağını ve eski ve yeni tüm Sabancı Holding hisseleri için yapılacağını bildirdi. Biz Sabancı Holding’in 2010
  y
  ılında 207mn TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu da %1.6 temettü verimine ve hisse başına yaklaşık 10 kuruş brüt temettü
  ödemesine tekabül etmektedir. SAHOLY hissedarlar
  ı için olumlu haber.

  SKBNK ​
  Şekerbank TUT

  Kapan​
  ış TRY:
  2.60 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.02 TL 16.00% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,300

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010
  Kazakistan
  ıın Ulusal Varlık Fonu Samruk ,Bank Turan Alem (BTA)’in Sberbank’a satışına yılın ikinci çeyreğinden itibaren
  ba
  şlanacağını belirtti. Samruk’un yetkilileri ön görüşmelerin Davos’ta toplanacak Dünya Ekonomik Forumu’nda başlayacağını

  belirtti. Samruk BTA’n​
  ın 10 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için alacaklılarıyla görüşştü. Hatırlatmak gerekirse
  BTA’n
  ın hisseleri Kazakistan Ulusal Fonu Samruk tarafından Şubat 2009’da devralınmıştı. BTA şuan Şekerbank’ın %33.98 ‘ine
  sahip bulunuyor.
  Şekerbank’ın günlük faaliyet kararları Türk ortak tarafından alınırken, uzun vadeli stratejinin yeni ortakla
  belirlenmesi ve ortakl
  ık yapısının netliğe kavuşması anlamında bu haber Şekerbank için olumlu olacaktır. Ancak son uygulamaya

  göre ortakl​
  ık yapısı değişimlerinde azınlıklara çağrı yapabilmek için en az %51 hisseye sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle
  mevcut
  şartlarda herhangi bir çağrı beklemiyoruz. (Olumlu)

  TAVHL ​
  TAV Holding AL

  Kapan​
  ış TRY:
  6.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.40 TL 19.35% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,252

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010

  TAV, Hava
  ş hisse satışı için onay aldı
  Bekledi​
  ğimiz gibi, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TAV’a, Havaşın hisse satışı için gereken onayı verdi.
  2010 y
  ılı için olan tahminlerimize bu satışı yansıtmıştık.

  THYAO ​
  Türk Hava Yolları AL

  Kapan​
  ış TRY:
  5.50 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.09 TL 28.89% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,813

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  25/01/2010
  THY ve TAV, TGS ortakl
  ığı hakkında konuştu.
  Haftasonu THY Yönetim Kurulu Ba
  şkanı Hamdi Topçu ve TAV CEO’su Sani Şener’le yapılan bir söyleşide TGS hakkında bilgi
  verildi. TAV’
  ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Havaşın ve THY’nin %50-%50 ortaklığında kurulan TGS, yer hizmetleri
  sektöründe hizmet verecek. TGS ile birlikte THY, yer hizmetleri masraflar
  ının %30 azalmasını bekliyor. TGS’nin bilet satış ve
  check-in dahil tüm yer hizmetlerini sa
  ğlayacağı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana havaalanlarındaki yolcu sayısı,
  Türkiye’deki yolcu say
  ısının %88’ini oluşturuyor. THY, TGS ile birlikte rötar süresinde ve sayısında azalma olacağını şünüyor.
  Bu arada Alman Seyahat Acenteleri Birli
  ği (DRV) Yönetim Kurulu Üyesi Meier, 2010 yılında Akdeniz'de turizm sektöründe kazanan
  ülkenin Türkiye olaca
  ğını ve geçen seneye göre Türkiye’ye olan Alman turist talebinin %10 artacağını söyledi. THY ve TAV için
  s
  ırasıyla 7.09TL ve 7.4TL olan hedef değerlerimizi ve AL tavsiyelerimizi koruyoruz. (Nötr)

  Tarih: ​
  27/01/2010
  THY Genel Müdürü Le Monde'a THY'nin büyüme potansiyeli ile ilgili aç
  ıklamalarda bulundu
  Frans
  ız gazetesi Le Monde’da THY Genel Müdürü ile yapılan söyleşi yer aldı. Geçen sene Avrupa’da yolcu trafiği %6 azalırken,
  THY’nin yolcu say
  ısının %11 artarak 25.1milyona ulaştığı belirtildi. Bu sene Türkiye’ye gelecek yolcu sayısının %15 artarak
  30milyona, 2020’de 50 milyona ula
  şması bekleniyor. İstanbul’daki havaalanlarının toplam yolcu kapasitesinin bu sene
  60milyona ç
  ıkabileceği söyleniyor.

  Tarih: ​
  28/01/2010
  THY'nin 2010 hedefleri
  THY Genel Müdürü, THY için 2009 y
  ılının iyi geçtiğini ve 25 milyon yolcu taşıdıklarını, bu yılki yolcu hedeflerinin ise 30milyon
  oldu
  ğunu söyledi. Doluluk oranlarını 2010’da bir puan artırmayı hedeflediklerini ekledi. THY, 2010 yılında 5,7 milyar dolar ciro
  yaratmay
  ı bekliyor ve her sene yeni hatlar açmayı planlıyor.

  TSKB ​
  TSKB AL

  Kapan​
  ış TRY:
  1.91 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.26 TL 18.50% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,146

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010
  TSKB, gayri menkul yat
  ırım ortaklığının halka arzı için çalışmalara başladı. Halka arzın 2010 sonunda tamamlanması bekleniyor.
  TSKB Gayri Menkul Yat
  ırım Ortaklığı’nın Eylül 2009 itibariyle özkaynakları toplamı 111 milyon TL. Portföyünün içerisinde ise
  bankan
  ın binaları, İstanbul’da bir alışveriş merkezi ve bir kaç devam eden ticari proje bulunuyor. Halka arz bağımsız denetim
  raporunun tamamlanmas
  ından sonra gerçekleşecek. Bu haber bilançoya değer katarken bankanın likiditesini ve sermaye
  yeterlilik oran
  ını kuvvetlendirecektir. (Olumlu)


  TTKOM ​
  Türk Telekom AL

  Kapan​
  ış TRY:
  5.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.90 TL 13.46% Piyasa Değeri .mn(TL): 18,200

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/01/2010
  Türk Telekom, webtV ve IPTV üzerinden TV yay
  ıncılığına başlıyor.
  Futbol yay
  ın hakları ihalesine katılarak, TV yayıncılığına ilgili olduğunu gördüğümüz Türk Telekom, Şubat ayından itibaren webTV
  ve IPTV üzerinden anla
  ştığı 78 TV kanalıyla başlayarak, TV yayıncılığına başlıyor. Türk Telekom’un gittikçe daha teknoloji odaklı ve
  genç kesime de hitap eden bir
  şirket haline gelmesini olumlu buluyoruz.

  Tarih: ​
  28/01/2010
  Avea genel müdürü 2009 y
  ılında şirketin gelirlerinin %20 arttığını söyledi.
  Avea Genel Müdürü,
  şirketin gelirlerinin 2009 yılında %20 arttığını söyledi. Biz Avea’nın gelirlerini %18 arttırarak 2,5milyar TL’ye
  ula
  ştırdığını şünüyoruz. Avea Genel Müdürü ayrıca, abone başına aylık dakika kullanımının 300 dakikayı geçtiğini ve 2010’da
  Türkiye mobil pazar
  ındaki gelirlerde pazar payı olarak 2.liği zorlayacaklarını söyledi.

  Tarih: ​
  29/01/2010
  Türk Telekom'un kalan %30 kamu hissesinin özelle
  ştirilmesiyle ilgili olarak bugün ilgili bakanlar bir araya gelecek.
  Gazetede yer alan bir habere göre bugün Ula
  ştırma Bakanı Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Şimşek,
  Türk Telekom'un kalan %30 kamu hissesinin özelle
  ştirilmesiyle ilgili bir araya gelecek. Bakanlar arasında halka arz stratejisi,
  sat
  ışa sunulacak hisse oranı ve zamanlama konusunda görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Satış metoduyla ilgili bütün
  alternatiflerin masada oldu
  ğunu bildiren Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, kamunun elinde bulunan %30 hissenin blok satış

  karar​
  ının da çıkabileceğini ancak Ulaştırma Bakanlığı olarak halka arzın kamu yararı için daha uygun olacağı şüncesinde
  olduklar
  ını belirttiler. Satış yöntemi her ne olursa olsun, Haziran’dan beri süregelen belirsizliği ortadan kaldıracağı için alınacak
  karar
  ın şirket için olumlu olacağını şünüyoruz. Bu arada şirketin Mayıs ayında temettü vermesi bekleniyor ve temettü verimi %9

  YKBNK ​
  Yapı ve Kredi Bankası AL

  Kapan​
  ış TRY:
  3.64 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.26 TL 17.16% Piyasa Değeri .mn(TL): 15,823

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  25/01/2010
  Unicredit yönetim kurulu ba
  şkan vekili Ghizzoni, Türkiye’nin Unicredit’in öncelikli büyüme kapsamındaki üç ülkeden biri olduğunu
  söyledi. Ghizzoni, Unicredit’in konsolide net kar
  ının %20’sinin Türkiye operasyonlarından geldiğini söyleyerek önümüzdeki
  dönemde Türkiye’deki yat
  ırımlarını artıracaklarını söyledi. Özellikle proje finansmanı ısından önümüzdeki dönemlerde YKB’nin
  Unicredit fonlar
  ını daha fazla kullanarak artan enerji ve özellleştirme proje finansmanı konusunda daha aktif olmasını bekliyoruz.
  (Olumlu)
   
 2. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaslar artık her hafta piyasanın durumuna göre bazı borsa kağıtlar hakkında bılgı paylaşıcam..umarım yararlı olur bu bılgılerr....
   
 3. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  08.02.2010
  ALKIM ​
  Alkim ÖNERİMİZ YOK

  Kapan​
  ış TRY:
  7.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 178

  Analist: ​
  Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010
  Alkim Kimya Ankara'da yeni bir fabrika kuruyor.
  Alkim Kimya, Ankara Çay
  ırhan bölgesinde 25 milyon lira tutarında yeni bir yatırımla sodium sülfat fabrikası kuracak. 2009 yılında
  özellikle deterjan üreticilerinin konsantre deterjan üretmeye ba
  şlamasıyla azalan sodium sülfat talebinin 2010 yılında %20
  artmas
  ını bekleyen şirket yetkilileri 2011’in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek fabrika ile birlikte yıllık sodium sülfat üretimini 480 bin
  tona ç
  ıkaracak. Şirket yeni yatırımın önemli bir bölümünü öz kaynaklarıyla finansa edecek.

  ANHYT ​
  Anadolu Hayat AL

  Kapan​
  ış TRY:
  4.76 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.20 TL 30.32% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,190

  Analist: ​
  Kutluğ Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010
  Sektörün üzerinde büyümeye devam ediyor
  EGM’nin yay
  ınladığı son verilere göre bireysel emeklilik sistemi 22 Ocak itibariyle yıllık %43 büyüme ile 9,3 milyar TL fon
  büyüklü
  ğüne erişirken toplam katılımcı sayısı da yıllık %14 büyüme ile 2 milyon kişi oldu. Anadolu Hayat ise sektörden daha hızlı

  büyümesini sürdürdü. ​
  Şirketin pazar payı 0.7 puan artışla %21.6 oldu. Anadolu Hayat Genel Müdürü Mete Uğurlu, 2010 yılı

  sonunda bireysel emeklilik sisteminde 2.3 milyon kat​
  ılımcı sayısı ve 12 milyar TL toplam fon büyüklüğüne ulaşılmasını

  bekledi​
  ğini söyledi. 2010 yılı için bizim tahminlerimiz de bu yönde.

  ANSGR ​
  Anadolu Sigorta AL

  Kapan​
  ış TRY:
  1.41 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.92 TL 35.84% Piyasa Değeri .mn(TL): 599

  Analist: ​
  Kutluğ Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010
  2009 y
  ılında prim üretimi %7 büyüdü
  Anadolu Sigorta 2009 y
  ılının son ayında %5.8 büyüme ile 176 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Böylece şirket yılı toplam
  1,244 milyon TL prim üretimi ile tamamlad
  ı. Açıklanan prim üretimi bizim tahminlerimizle uyumlu gerçekleşti. Şirketin 2010
  y
  ılında sektör ile paralel %7.4 prim üretimi büyümesi gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz.

  BANVT ​
  Banvit ÖNERİMİZ YOK

  Kapan​
  ış TRY:
  4.76 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 476

  Analist: ​
  Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  03/02/2010
  Rusya Turkiye’den kanatl
  ı eti ithalatına izin verdi.
  Rus yetkililer 1
  Şubat 2010dan itibaren Türkiye’den kanatlı et ithalatına kota belirtmeden izin verildiğini açıkladılar. Rusya kanatlı

  et ithalat​
  ını kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı 2005 yılında yasaklamıştı. Fakat, daha önceden Banvit’ in de dahil olduğu 6 Türk
  firmas
  ı 2009 sonunda Rusya’ya ihracat için denetlenip onaylanmıştı. (Nötr)

  DOAS ​
  Doğuş Otomotiv AL

  Kapan​
  ış TRY:
  5.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.45 TL 61.04% Piyasa Değeri .mn(TL): 578

  Analist: ​
  Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  01/02/2010
  2010 y
  ılında pazar payında artış

  Do​
  ğuş Otomotiv Volkswagen marka binek araçlarının 2009’daki %7.2 pazar payını küçük motorlu yeni modelleri sayesinde
  2010’da %8.2 ve 2011’de %10’a yükseltmeyi hedefliyor. Ayr
  ıca, yakın zamanda Doğuş Otomotiv’e yaptığımız ziyarette WV’nin
  Türkiye’deki hafif ticari segmentteki araçlar
  ının fiyatlarını yerel üreticilerle daha iyi rekabet edebilme adına düşürdüğü bilgisini
  ö
  ğrendik. Doğuş Otomotiv’in yüksek hafif ticari araç fiyatları nedeniyle bu segmentte 2008’deki %10.2 olan pazar payının 2009’da

  %5.7’e geriledi
  ğini hatırlatmak isteriz. Bu yüzden 2010 yılında hem yeni binek araç modelleri ve daha rekabetçi fiyatlı hafif ticari
  araç modelleri ile pazar pay​
  ını arttıracağını öngörüyoruz. Şirket 2010 yılında 53 bin adet araç satışı ile toplamda %10 pazar payı

  hedefliyor

   
 4. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  DYHOL ​
  Doğan Yayın ÖNERİMİZ YOK

  Kapan​
  ış TRY:
  1.91 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 1,532

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  01/02/2010
  Do
  ğan Yayın Holding’den yapılan açıklamada şirketin hukuk biriminden alınan bilgiye göre TL 862mn tutarındaki vergi cezası ile
  davada TL 773mn ’luk tutar ile igili k
  ısım şirketin lehine sonuçlandı. Haberin hisseleri olumlu etkilemesini bekliyoruz.

  EREGL ​
  Ereğli Demir Çelik TUT

  Kapan​
  ış TRY:
  4.32 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.52 TL 4.67% Piyasa Değeri .mn(TL): 6,912

  Analist: ​
  Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  08/02/2010
  Tosyal
  ı Holding Osmaniye’de kurduğu elektrik ark ocaklı yassı çelik tesisinin resmi açılışını yaptı

  Tosyal​
  ı Holding 1 milyar dolarlık bir yatırımın ardından Osmaniye’de kurduğu tesisin resmi açılışını yaptı. Tesis bir kaç ay önce
  test üretimine ba
  şlamıştı. Üretilecek yıllık 1.5-2 mn ton sıcak haddelenmiş yassı çelik çoğunlukla tesisin kendi boru ve profil
  üretimi için kullan
  ılacak. Tosyalı Holding bu yatırımdan yıllık 1.2 milyar ABD$ ciro hedefliyor. Türkiye’nin artan sıcak haddelenmiş

  ürün arz​
  ı nedeniyle Erdemir için olumsuz bir haber olarak görünse de Tosyalı Holding’in daha önce yassı çelik ihtiyacının çoğunu
  ithalatla kar
  şılıyor olması ve kurulan tesisin elektrik ark ocaklı bir tesis olması nedeniyle farklı bir maliyet yapısının bulunmasının
  Erdemir üzerindeki olumsuz etkinin s
  ınırlı kalmasına neden olacağına inanıyoruz.

  Tarih: ​
  05/05/2010
  Erdemir 2008 y
  ılı kontratlarından kalan 280 bin ton kömürü 319 $/ton fiyattan almaya hazırlanıyor – olumsuz
  Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre piyasada daralan arz sebebiyle Erdemir kömür tedarikçisi Walter Energy ile 2008
  y
  ılından kalan ve 319 $/ton’dan fiyatlanan kömür siparişini satın almaya karar verdi. Sipariş için ödenecek toplam tutar 89 mn
  ABD$’na ula
  şmaktadır. Bu rakam spot piyasada 220-225 $/ton’dan fiyatlanan kömürden hesaplandığında 28 mn $ fazla bir
  ödemeye tekabül etmektedir. Ayn
  ı şekilde 2010-2011 dönemi kontratlarının 160-200 $/ton seviyelerine ulaşacağı

  dü​
  şünüldüğünde ise 45 mn $’lık bir maliyet artışı anlamına gelmektedir. Walter Energy daha önce yaptığı ıklamada Erdemir ile
  2008 y
  ılında kullanılmayan ve 319 $/ton fiyat üzerinden yapmış olduğu 280 bin tonluk kömür anlaşması konusunda taraflar
  aras
  ında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Haber Erdemir tarafından doğrulanmasa da yüksek fiyatlı bu kömür alımı yapıldığı

  takdirde ​
  şirketin 2010 VAFÖK’ü üzerinde doğrudan olumsuz bir etki yarattığını şünmekteyiz.

  GUBRF ​
  Gübre Fabrikaları AL

  Kapan​
  ış TRY:
  9.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.77 TL 17.04% Piyasa Değeri .mn(TL): 768

  Analist: ​
  Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010
  Gübretas 3.2mn $'l
  ık ihracat siparişi aldı

  Gübretas ihraç edilmek üzere 3.2mn $’l​
  ık TSP siparişi aldı. Alınan sipariş şirketin yıllık cirosunun yaklaşık %0,5’ini yaptığı için
  haberin hisse üzerine etkisinin olmas
  ını beklemiyoruz.

  ISFIN ​
  İş Finansal Kiralama GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

  Kapan​
  ış TRY:
  1.17 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 293

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  01/02/2010

  İş ​
  Leasing BDDK’ya sunulan finansallarında TL99.4mn net kar açıkladı. Genellikle BDDK’ya sunulan rakamlarla açıklanan mali

  tablolar aras
  ında çok fazla fark olmamasına rağmen BDDK’ya sunulan rakamlar sadece leasing operasyonlarını içermekte ve
  solo olarak yay​
  ınlanmakta. Şirket BDDK mali tablolarına göre dördüncü çeyrekte yaklaşık TL49.4mn’luk bir defaya mahsus gelir
  yazd
  ı. Mevcut yatırım indirimlerinin kullanılabilmesine yönelik Anayasa Mahkemesi kararından sonra şirketin elinde bulunan
  yat
  ırım indirimlerinden yaklaşık TL50mn’luk bir ertelenmiş vergi alacağı ortaya çıktı ve şirket bunu gelir olarak da kar-zarar
  tablosuna yans
  ıttı. Bir defalık gelir etkisini ayırarak bakarsak, İş Leasing’in son çeyrekteki dönemsel karı da üçüncü çeyreğe göre
  yakla
  şık %50 civarında artmış gözüküyor. Finansal giderlerdeki düşüş karlılığın artışındaki en önemli faktör olarak karşımıza
  ç
  ıkıyor. Daha detaylı bir analizi şirket konsolide mali tablolarını ıkladıktan sonra yacağız. (olumlu)

  KARSN ​
  Karsan Otomotiv GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

  Kapan​
  ış TRY:
  1.41 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 212

  Analist: ​
  Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010
  Birle
  şme ve hisse değiştirme oranlarında değişiklikler
  Karsan, Kare D
  ış Ticaret A.Ş. ile birleşmeye ilişkin İMKB’ye yaptığı ıklamada, kullanılan İNA yöntemi uyarınca önceden %76.71
  olarak aç
  ıklanan birleşme oranının %75.46’a, hisse değiştirme oranın ise 0.9726’dan 0.90833’e değiştirildiğini belirtti. Buna ek
  olarak, önceden 48.8 milyon TL olarak belirtilen sermaye artt
  ırımı ise 45.6 milyon TL’ye geriledi.

  PTOFS ​
  Petrol Ofisi TUT

  Kapan​
  ış TRY:
  6.65 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.28 TL -5.56% Piyasa Değeri .mn(TL): 3,840

  Analist: ​
  Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  04/02/2010
  Do
  ğan Holding OMV ile tekrar görüşmelere başladı

  Haber ajans​
  ına göre, Doğan Holding Petrol Ofisi’ndeki paylarının tamamını ya da bir kısmını OMV’ya satmak için görüşmelere
  tekrardan ba
  şlandığını duyurdu. Doğan Holding ve OMV’nin Petrol Ofisi’ndeki payları sırasıyla %54.17 ve %41.58 dir. Doğan
  Holding Petrol Ofisi’ndeki %34 hissesini 2006 y
  ılının Mart ayında 1.05 milyar dolara OMV’ye satmıştı. Haberin etkisinin Petrol
  Ofisi hissesi üzerine hafif olumlu olmas
  ını bekliyoruz.

  SKBNK ​
  Şekerbank TUT

  Kapan​
  ış TRY:
  2.43 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.02 TL 24.12% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,215

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  02/02/2010

  Ş​
  ekerbank Desmer A.Ş deki %88 payını satıyor. Desmer ödeme sistemleri ve güvenlik konularında hizmet evren bir şirket ve
  bankan
  ın %88 hissesinin nominal karşılığı TL3.5mn düzeyinde bulunuyor. Satışın bankanın finansalları üzerinde önemli bir
  etkisinin olaca
  ğını şünmüyoruz.

  TAVHL ​
  TAV Holding AL

  Kapan​
  ış TRY:
  6.05 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.40 TL 22.31% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,198

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  05/05/2010
  TAV’
  ın ocak ayı yolcu ve hava trafiği sayıları sırasıyla yıllık %19 ve %10 büyümeye işaret ediyor. Ocak ayında Türkiye
  operasyonlar
  ında yolcu sayısı etkileyici bir şekilde %24 büyüdü. Yurtdışı operasyonlarla birlikte toplam büyüme %19 oldu. Diğer
  yandan hava trafi
  ği toplamda %10 büyümeye işaret ediyor. Büyümenin temel nedeni zayıf baz yılı etkisi.


  TCELL
  Turkcell TUT

  Kapan
  ış TRY: 10.00 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 11.60 TL 16.00% Piyasa Değeri .mn(TL): 22,000

  Analist:
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  05/05/2010

  08/02/2010 Sayfa 3 of 5
  Haftal
  ık Şirket Haberleri

  Vodafone Türkiye geçen y
  ılın son çeyreğinde abone kaybederken abone başına elde ettiği ortalama gelir 14,3 TL’ye geriledi.
  Vodafone Türkiye 2009 y
  ıl sonu abone sayısını 15,7 milyon kişi olarak açıkladı. Son çeyrekte şirketin 18 bin abone kaybettiğini
  görüyoruz. Bizim y
  ıl sonu abone sayısı tahminimiz 16 milyon kişiydi. Bu nedenle tüm GSM sektörü için abone sayısı

  tahminlerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Di
  ğer yandan şirketin üçüncü çeyrekte abone başına ortalama geliri 15,3 TL
  düzeyindeyken son çeyrekte 14,3 TL düzeyine geriledi.

  THYAO
  Türk Hava Yolları AL

  Kapan
  ış TRY: 5.15 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.09 TL 37.65% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,506

  Analist:
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  05/05/2010
  THY, 10 adet B737-800, 10 adet B737-900 ve 15 adet opsiyonel olarak benzer model uçak için sipari
  ş veriyor. İlk 20 adet uçak
  2011 – 2014 aral
  ığında ve kalan 15 adet opsiyonel uçak 2013 – 2015 döneminde teslim alınacak. Bu uçaklar önceden açıklanan
  2011 için 25 ve 2012 için 8 uçak al
  ımına ilave edilecek. 2009 – 2023 dönemi filo büyümesi hedefleri çerçevesinde şirket toplam
  105 uçak almay
  ı planlıyor. Aralık ayı sonu itibariyle şirketin toplam 132 uçağı bulunuyor.

  TOASO
  Tofaş Fabrika AL

  Kapan
  ış TRY: 5.35 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.70 TL 25.23% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,675

  Analist:
  Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  08/02/2010
  Gemlik Liman
  ı’ndaki kapasite yeterisizliği yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışına neden olabilir Tofaşın CEO’su tarafından yapılan
  ıklamaya göre Gemlik Limanı’nda yaşanan kapasite sıkışıklığı nedeniyle ihracatın bir kısmı İzmir Limanı’na kaydırılabilir. Bu
  durum
  şirkete yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışı getirecek. CEO Pandir ayrıca yeni Doblo modelinin Tofaşın Ar&Ge departmanında
  geli
  ştirilmesi ile yaklaşık 60 milyon euro tasarruf sağlandığını söyledi. İhracatın İzmir Limanı’na kaydırılması ile oluşacak ek
  maliyet
  şirket için önemli değil.

  TSKB
  TSKB AL

  Kapan
  ış TRY: 1.84 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.26 TL 23.01% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,104

  Analist:
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  04/02/2010
  TSKB GYO sermayesini 150 milyon TL’ye yükseltecek
  TSKB KAP’a gönderdi
  ği açıklamada iştiraki TSKB GYO’nun mevcut ödenmiş sermayesini 100 Milyon TL'den 150 Milyon TL'ye
  ç
  ıkartma ve arttırılan 50 Milyon TL'lik sermayeyi mevcut ortakların rüçhan hakkının kısıtlanarak halka arz edilmesine karar
  verildi
  ğini duyurdu.

  TTKOM
  Türk Telekom AL

  Kapan
  ış TRY: 4.76 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.90 TL 23.95% Piyasa Değeri .mn(TL): 16,660

  Analist:
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  02/02/2010
  Türk Telekom Wirofon teknolojisini Çin’de tan
  ıtacak. Şirket esas olarak yutrdışında yaşayan Türk vatandaşların aylık 12 euro
  ücretle bu servisi kullanmalar
  ını hedefliyor. Türk Telekom bu bağlamda Çinli tüketicileri hedeflerken gerekli protokoller de
  imzalan
  ıyor. Kayıtlı wirofon kullanıcısı şu an 110 bin kişi. Şirket ayrıca sabit hat kullanımının da yeni indirim ve kampanyalarla
  %85 büyüdü
  ğünü açıkladı. Ilk sonuçların hedeflenenden daha iyi olduğu görülüyor. Güniçi konuşma trafiğinde de %21 artış var.


  Vodafone Türkiye geçen y
  ılın son çeyreğinde abone kaybederken abone başına elde ettiği ortalama gelir 14,3 TL’ye geriledi.
  Vodafone Türkiye 2009 y
  ıl sonu abone sayısını 15,7 milyon kişi olarak açıkladı. Son çeyrekte şirketin 18 bin abone kaybettiğini
  görüyoruz. Bizim y
  ıl sonu abone sayısı tahminimiz 16 milyon kişiydi. Bu nedenle tüm GSM sektörü için abone sayısı

  tahminlerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Di
  ğer yandan şirketin üçüncü çeyrekte abone başına ortalama geliri 15,3 TL
  düzeyindeyken son çeyrekte 14,3 TL düzeyine geriledi.

  ZOREN
  Zorlu Enerji ÖNERİMİZ YOK

  Kapan
  ış TRY: 3.04 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 856

  Analist:
  Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr

  Tarih:
  02/02/2010
  Zorlu Enerji kömür gazla
  ştırma teknolojisine dayalı elektrik üretim pilot tesisi kuracak- Nötr
  Zorlu Enerji TÜB
  İTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) işbirliği ile kömür gazlaştırma teknolojisine
  dayal
  ı elektrik üretim pilot tesisi kuracağını ıkladı. Elde edilen kömür gazı doğalgaz gibi temiz ve çevreye zarar vermeyen bir gaz
  olacak. TEYDEB, kaynak ve ara
  ştırma desteği için Zorlu Enerji’ye faizsiz olarak 1.5 milyon TL sağlayacak. Toplam yatırım
  maliyetinin 9 milyon TL olmas
  ı bekleniyor. 2MW kapasiteye sahip olacak tesisin inşasına 2010 yılı sonunda başlanması ve 2011
  y
  ılı sonunda tesisin faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin kapasitesinin çok küçük olmasından dolayı haberin şirket hisseleri
  üzerinde etkisiz olaca
  ğını şünüyoruz.


   
 5. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ADANA Adana Çimento (A) AL Kapanış TRY: 5.15 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.50 TL 26.18% Piyasa Değeri .mn(TL): 454
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 15/02/2010
  Finansal gelirlerdeki azalma net kârı olumsuz etkiledi
  Adana Çimento son çeyrekte 9.8 milyon lira net kar açıkladı ve 12 aylık toplam kârını 78.7 milyon liraya taşıdı. Bu sonuçla 2009
  kârında 2008 yılına gore %27’lik bir daralma meydana geldi.
  Gelirler kısmında yurtiçi gelirler %5 azalarak 198 milyon lira oldu. Yurtdışı gelirler ise %14 azaldı ve 63 milyon liraya geriledi.
  Adana’nın ortalama ton başına çimento satış fiyatlarında 2009 yılında %6’lık bir artış olmasına rağmen ton bazında bir azalma
  oldu.
  Akdeniz Bölgesin’de yapılması beklenen alt yapı yatırımları bölgenin önemli bir oyuncusu konumunda bulunan Adana’nın 2010
  satışlarını arttıracağını düşünüyoruz. 2010 yılında Türkiye’nin toplam yurtiçi çimento satışlarında %5 artış bekliyoruz.
  AKBNK Akbank SAT
  Kapanış TRY: 8.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.10 TL 10.30% Piyasa Değeri .mn(TL): 24,750
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 11/02/2010
  Son çeyrekte karlılık devam etti. Akbank 2009 yılının son çeyreğinde 2,73 milyar TL solo net kar ile hem bizim hem de piyasa
  beklentisinin üzerinde sonuç açıkladı. Net faiz geliri beklentimizle tamamen örtüşüyor ancak faiz dışı gelir ve giderlerdeki
  farklılıklar nedeniyle açıklanan sonuçlar beklediğimizden iyi geldi. Faaliyet giderleri ve karşılık giderlerindeki gerileme nedeniyle
  bankanın net karı beklentimizin %2 üzerinde gerçekleşti. Akbank muhafazakar yapısını devam ettirmiş görünüyor. Banka son
  çeyrekte atıl nakdi ve kredi geri ödemelerinden kaynaklanan nakit girişini devlet tahvillerine kaydırarak menkul kıymet portföyünün
  varlıklar içindeki ağırlığını %42’den %48’e yükseltti. 2008 yılı sonunda bu oran %32 düzeyindeydi. Banka kredi pazarında düşük
  bir performans sergileyerek toplam kredilerinde %1 büyüme elde etti. Yıllık olarak ise kredilerin %10 daraldığını görüyoruz. Yılın
  son çeyreğinde bankanın bir miktar karı normalize ettiğini görüyoruz zira banka 110 milyon TL serbest karşılık ayırmış.
  Akbank için SAT önerimizi koruyoruz. Açıklanan sonuçların ardından 2010 beklentilerimizde küçük boyutta revizyon muhtemel.
  2010 yılı için karşılık giderleri beklentimizi aşağı yönde revize edebiliriz. Akbank hisseleri 2010 beklentilerimize göre 9,5x F/K ve
  1,5x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. Banka için SAT önerimizi koruyoruz.
  AKENR Ak Enerji AL
  Kapanış TRY: 17.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 21.63 TL 25.76% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,124
  Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr
  Tarih: 12/02/2010
  AkCEZ SEDAŞ ile ilgili ilk taksitinin faiz ödemesini yaptı
  Akenerji, toplam hissesinin %45’ine sahip olduğu ve SEDAŞ’ın 100% hissesini toplam 600 milyon dolar bedelle devralan
  AkCEZ’in bu toplam bedelin 300 milyon dolarlık kısmını 2009 yılının Şubat ayında ve kalan 300 milyon doların ilk anapara taksiti
  olan 150 milyon dolarını da 26 Ocak’ta ödediğini bildirmişti. Söz konusu işlemle ilgili 9.78 milyon dolar tutarındaki faiz ödemesini
  de dün Özelleştirme İdaresine ödediğini bildirdi. Haberin hisse üzerinde etkisi olmayacağını düşünüyoruz.
  BOLUC Bolu Çimento TUT
  Kapanış TRY: 1.88 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.12 TL 12.52% Piyasa Değeri .mn(TL): 269
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 10/02/2010
  Bolu Çimento 4Ç09’da 2,5 milyon lira net kâr açıkladı. Bu rakam yıllık bazda %58 çeyreklik ise %63’lük bir daralmayı işaret
  ediyor. Son çeyrek sonuçları doğrultusunda şirket 2008 yılında 39 milyon lira olan net kârını 2009 yılında 17,4 milyon liraya
  taşıyabildi. Bolu Çimento, özellikle Marmara Bölgesin’de bulunan konut stoğu fazlası ve şirketin ihracat pazarlarına
  ulaşamaması sonucu 2009 yılında yurtiçi çimento talebinde yaşanan daralmayı finansallarına en çok yansıtan şirketlerden biri
  oldu. Yurtiçi gelirlerinde yıllık %19’luk bir daralma yaşayan Bolu yurtdışına sadece 3 milyon lira satış gerçekleştirdi.
  Bolu Çimento için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 2.12 lira olarak belirleyip hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz.
  15/02/2010 Sayfa 1 of 7
  Haftalık Şirket Haberleri
  CIMSA Çimsa AL
  Kapanış TRY: 7.75 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.25 TL 32.20% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,047
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 10/02/2010
  Çimsa Italyan Medcon'un %60 hissesini aldı (Olumlu)
  Çimsa Italya’nın Trieste limanında 400 bin ton beyaz ve gri çimento terminali bulunan Medcon şirketinin %60 hissesini yaklaşık
  3,5 milyon euroya satın aldı. Bu terminal sayesinde şirket Avrupa pazarına daha çok çimento satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.
  EREGL Ereğli Demir Çelik TUT
  Kapanış TRY: 4.24 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.52 TL 6.65% Piyasa Değeri .mn(TL): 6,784
  Analist: Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr
  Tarih: 08/02/2010
  Tosyalı Holding Osmaniye’de kurduğu elektrik ark ocaklı yassı çelik tesisinin resmi açılışını yaptı
  Tosyalı Holding 1 milyar dolarlık bir yatırımın ardından Osmaniye’de kurduğu tesisin resmi açılışını yaptı. Tesis bir kaç ay önce
  test üretimine başlamıştı. Üretilecek yıllık 1.5-2 mn ton sıcak haddelenmiş yassı çelik çoğunlukla tesisin kendi boru ve profil
  üretimi için kullanılacak. Tosyalı Holding bu yatırımdan yıllık 1.2 milyar ABD$ ciro hedefliyor. Türkiye’nin artan sıcak haddelenmiş
  ürün arzı nedeniyle Erdemir için olumsuz bir haber olarak görünse de Tosyalı Holding’in daha önce yassı çelik ihtiyacının çoğunu
  ithalatla karşılıyor olması ve kurulan tesisin elektrik ark ocaklı bir tesis olması nedeniyle farklı bir maliyet yapısının bulunmasının
  Erdemir üzerindeki olumsuz etkinin sınırlı kalmasına neden olacağına inanıyoruz.
  Tosyalı Holding Osmaniye’de kurduğu elektrik ark ocaklı yassı çelik tesisinin resmi açılışını yaptı
  Tosyalı Holding 1 milyar dolarlık bir yatırımın ardından Osmaniye’de kurduğu tesisin resmi açılışını yaptı. Tesis bir kaç ay önce
  test üretimine başlamıştı. Üretilecek yıllık 1.5-2 mn ton sıcak haddelenmiş yassı çelik çoğunlukla tesisin kendi boru ve profil
  üretimi için kullanılacak. Tosyalı Holding bu yatırımdan yıllık 1.2 milyar ABD$ ciro hedefliyor. Türkiye’nin artan sıcak haddelenmiş
  ürün arzı nedeniyle Erdemir için olumsuz bir haber olarak görünse de Tosyalı Holding’in daha önce yassı çelik ihtiyacının çoğunu
  ithalatla karşılıyor olması ve kurulan tesisin elektrik ark ocaklı bir tesis olması nedeniyle farklı bir maliyet yapısının bulunmasının
  Erdemir üzerindeki olumsuz etkinin sınırlı kalmasına neden olacağına inanıyoruz.
  GARAN Garanti Bankası AL
  Kapanış TRY: 5.95 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.00 TL 34.45% Piyasa Değeri .mn(TL): 24,990
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 12/02/2010
  Güçlü performans devam ediyor. Garanti Bankası 2009 yılında solo bazda TL2,962 mn. kar açıklayarak hem tahminimiz olan
  TL2.834mn‘ un üzerinde hem de konsensus beklentisi olan TL2,766 mn un üzerinde bir kar açıkladı. Banka son çeyrekte
  özellikle menkul kıymet gelirlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde artış gösteren net faiz gelirleri ile özellikle geçmiş yıllara ait
  gelir dönmeyen kredi tahsilatlarının sıçramasıyla yazılan gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans göstermiş durumda. Son
  çeyrekte kredi büyümesi yine sektör ortalamalarının altında kalırken banka menkul kıymet portföyünü yaklaşık TL4 milyar arttırdı,
  bu arada aynı dönemde toplanan yaklaşık TL4.7 milyarlık mevduat bankanın bu alanda pazar payının son çeyrekte de artmasına
  neden oldu. Genel olarak ana faaliyet gelirlerinin inceleyecek olursak, bankanın elinde bulundurduğu bono portföyünün önemli
  bir kısmı enflasyona endeksli ve değişken faizli kağıtlardan oluşması hem önümüzdeki dönemdeki olası bir faiz artışında karlılığı
  destekleyecekken, hem de son çeyrekte enflasyonun yükselişiyle ana gelirlere olumlu katkı yaptı. Aynı dönemde mevduat
  maliyetlerinin de yaklaşık %10 gerilemesi net faiz gelirinin güçlü kalmasına ve marjların çeyreksel bazda yaklaşık 50bps
  artmasına neden olmuş gözüküyor. Takipteki kredi oranı %4.1’den %4.3’ e çıkarken, yeni problemli kredi girişinde azalma trendi
  devam etti. Bu arada tahsilat oranlarının da anlamlı olarak arttığını gözlemliyoruz. Komisyon gelirleri hem mevsimsellik hem de
  farklı sınıflandırma nedeniyle bir miktar gerilerken alım satım ve diğer faiz dışı gelirler güçlü seyrederek komisyon gelirlerindeki
  bu geçici zayıflığı telafi etti. Faaliyet giderlerinde mevsimsellik gereği son çeyrekte bir miktar artış gözlemlendi. Garanti
  Bankası’nın son çeyrek performansını oldukça başarılı buluyoruz. Bankaya %34 getiri potansiyeli ile AL demeye devam ediyoruz.
  15/02/2010 Sayfa 2 of 7
  Haftalık Şirket Haberleri
  ISCTR İş Bankası (C) ÖNERİMİZ YOK
  Kapanış TRY: 6.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 18,786
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 10/02/2010
  Habertürk’te yer alan bir habere göre İş Bankası üç yıl vadeli TL-cinsi Eurobond ihraç edecek. Bu ihraç türünün ilk örneği olacak
  zira daha önce hiçbir Türk bankası uluslararası borçlanma piyasalarına TL-cinsi Eurobond ihracı için çıkmamıştı. Eğer
  borçlanma gerçekleşirse sağlanan fonlar mortgage ve benzeri uzun vadeli krediler için kullanılacak. İş Bankası’nın başarıya
  ulaşması diğer Türk bankalarının da borçlanmada bu yönteme yönelmesini sağlayabilir. Sektör için olumlu bir gelişme.
  ISFIN İş Finansal Kiralama GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
  Kapanış TRY: 1.27 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 318
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 15/02/2010
  İş Leasing 2009 konsolide net karını TL105mn olarak açıkladı. Açıklanan kar BDDK’ya verilen solo rakama yakın olarak
  gerçekleşti. Şirket 4Ç09’da elinde bulunduruduğu yatırım indirimleri üzerinden TL49mn luk vergi geliri yazarak karını önemli
  ölçüde arttırmış gözüküyor. Bu etkiyi arındırıdığımızda şirketin vergi öncesi karı TL58mn olarak gerçekleşti. Geçen sene bu rakam
  TL61mn olarak gerçekleşmişti. (Olumlu)
  ISGYO İş GYO TUT
  Kapanış TRY: 1.57 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.71 TL 8.78% Piyasa Değeri .mn(TL): 707
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 15/02/2010
  ISGYO 2009 yılının 4. Çeyreğinde 19.2 milyon lira net kar açıkladı. Bu sonuçla yıllık %26 çeyreklik bazda ise %22 artışla 12 aylık
  toplam kârını 60.3 milyon liraya taşıdı.
  Gelirler tarafında şirketin kira gelirleri %17’lik artışla 73 milyon lira olurken aidat ve hizmet gelirleri %35 daralarak 11.8 milyon lira
  oldu. Şirketin gelirleri arasında ayrıca ECE/GGP’den elde edilen 3.7 milyon lira üst hakkı geliri var.
  MARTI Martı Otel İşletmeleri GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
  Kapanış TRY: 1.18 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 103
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 15/02/2010
  Martı Otel ilk dokuz aylık dönemi 2009 yılının Aralık ayında biten mali yıl sonuçlarında 5.9 milyon net kar açıkladı. Şirket geçen
  sene aynı dönemde açıklanan 6.5 milyon TL net kara göre %8’lik bir düşüş kaydetti. Martı’nın faaliyet tarafında düşük faaliyet
  giderleri sayesinde önemli bir ilerleme olmasına rağmen finansal giderlerin artması şirketin net karının azalmasına neden oldu.
  Satışlar Mart-Aralık 2009 döneminde odaların restorasyonundan sonra daha yüksek oda fiyatlarından dolayı %10 artarak 43.7
  milyon TL’ye ulaştı. Geçen sene bu rakam ise 39.6 milyon TL idi. Brüt kar marjı şirketin maliyet düşürücü çalışmaları sayesinde
  %42 seviyesinden %46 seviyelerine ulaştı.
  FAVÖK ise ilk dokuz aylık dönemde geçen sene aynı döneminde açıklanan 9.7 milyon TL’ye karşılık %59 artışla 15.4 milyon
  TL’ye ulaştı. Fakat, finansal gelirlerin finansal giderlere dönüşmesi, faaliyet dışı giderlerin artması ve vergi oranın ertelenmiş
  vergi giderinden dolayı %13’den %31’e çıkması şirketin faaliyet tarafında olumlu gelişmesinin net karına yansıtmamasının
  nedenleri olarak gösterebiliriz.
  Hisse için tahminlerimizi güncelliyoruz ve yakında yeni tahminlerimi açıklayacağız.
  MRDIN Mardin Çimento AL
  Kapanış TRY: 7.70 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.26 TL 33.28% Piyasa Değeri .mn(TL): 843
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 11/02/2010
  En kârlı çimento şirketi
  Mardin Çimento 2009’un son çeyreğinde 14.3 milyon lira net kâr açıkladı. Bu rakam, son çeyrek tahminimiz olan 16.7 milyon
  15/02/2010 Sayfa 3 of 7
  Haftalık Şirket Haberleri
  liranın bir miktar altında olmasına rağmen yıllık bazda bakıldığında %5’lik bir artışa işaret ediyor. Şirketin 12 aylık toplam kârı 89
  milyon liraya ulaşarak 2008 yılında kaydedilen 68 milyon lira kârını %30 arttırmış oldu. Türkiye’de 2009 yılının ilk 11 ayında yurtiçi
  çimento satışlarında yaşanan %7’lik daralmadan Mardin bulunduğu bölge itibari ile en az etkilenen çimento şirketlerinden biri
  oldu.
  Şirketin 2009 yılı genelinde yurtiçi satışlarında %3’lük yurtdışı satışlarında ise %26’lık artış yaşandı. Mardin Çimento 2009 yılında
  ortalama çimento satış fiyatını %10 arttırmayı başararak ton başına 121 liraya yükseltti. Aynı şekilde ton bazında bakacak olursak
  2008’de 1.8 milyon ton satan şirket 2009’da bunu 1.9 milyon tona çıkardı.
  Orta Doğu pazarına olan yakınlığı en önemli avantajı olan Mardin yurtiçindeki daralmayı daha çok yurtdışı pazarlara yönelttiği
  çimento satışlarıyla bertaraf etti. Şirket kârının yaklaşık %80’nin temettü olarak dağıtarak IMKB’nin en iyi temettü veren
  şirketlerinden biri konumunda. Mardin Çimento için hedef fiyatımızı hisse başına 10.26 lira olarak belirleyip AL tavsiyemizi
  koruyoruz
  Tarih: 12/02/2010
  Dün yapılan Mardin Çimento Yönetim Kurulunda 2009 yılı net kârından 80.9 milyon lira nakit temettü dağıtılmasına karar verildi. 1
  lira nominal hisse başına 0,74 lira kâr payı Genel Kurul’da belirlenecek tarih itibari ile dağıtılacak.
  OTKAR Otokar TUT
  Kapanış TRY: 17.00 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 18.50 TL 8.82% Piyasa Değeri .mn(TL): 408
  Analist: Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr
  Tarih: 15/02/2010
  Cirodaki artış ve kambiyo zararlarındaki düşüş 4Ç09’de karlılığı arttırdı
  Otokar 4Ç09’de beklentimize paralel 14 milyon TL net kar açıklayarak, 2009 yıl sonu karını 34 milyon TL’ye taşıdı. 4Ç08’deki
  zarara kıyasla 4Ç09’de cirodaki artışın yanısıra kambiyo zararlarının da azalması şirketin karlılığını arttırmasının ana nedenleridir.
  Otokar 4Ç09’de beklentimize paralel, 4Ç08 ve 3Ç09’in üzerinde 20 milyon TL FVAÖK elde etti. 4Ç09 FVAÖK marjı ise %10.9 ile
  4Ç08’deki %11’in biraz altında, ancak 3Ç09’deki %10.1 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
  Genel olarak bakıldığında Otokar’ın son çeyrek finansal rakamları beklentilerimize paralel gerçekleşti. Yurtiçinden ya da
  yurtdışından gelebilecek askeri araç siparişleri hisseyi olumlu etkileyebilir. Aslına bakılırsa, Otokar’ın 2008 yılında katıldığı
  önümüzdeki aylarda neticelenmesi beklenen yurtiçinden 1411 adetlik askeri araç ihalesi bulunmakta. Ancak, bu ihale
  sonuçlansa bile gerekli olan 6 aylık üretim zamanı nedeniyle az bir kısmı 2010 mali tablolaraına yansıyacaktır. Diğer taraftan
  İETT’nin geçen ay açtığı 1500 adetlik toplu taşımaya yönelik otobüs ihalesinde Otokar’ın yeni otobüsü KENT ile şansının
  olacağını düşünüyoruz. Bu ihalenin de Şubat ayı sonunda neticelenmesi bekleniyor. İETT’in ihaleyi bir kaç firmaya dağıtacağını
  düşünüyoruz. Eğer Otokar bu ihalede yer alırsa, 2010 mali tablolarına yansıyacaktır. Hisse için 18.5 TL hedef fiyatımız ile TUT
  tavsiyemizi yineliyoruz. Hisse halihazırda 2010 8.6 x Firma Değeri/FVAÖK ve 13.3 x Fiyat/Kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor.
  SAHOL Sabancı Holding AL
  Kapanış TRY: 5.85 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.19 TL 22.83% Piyasa Değeri .mn(TL): 11,936
  Analist: Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr
  Tarih: 09/02/2010
  Sabancı Holding’in 13% iştiraki Exsa Istanbul, Adana, Izmir, Kırklareli ve Sakarya’da toplam 740 bin metrekare arazi satacağını
  belirtti.
  Sabancı Grup şirketlerinden, %13’ü Sabancı Holding ve %32 hissesi Çimsa’ya ait olan Exsa çeşitli illerde 740 bin metrekare
  arazi satmaya karar verdi. Arazi değerleri ve satış bedelleri ile ilgili detaylı bir bilgi verilmedi.
  TEBNK TEB SAT
  Kapanış TRY: 2.36 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.58 TL 9.13% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,596
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 09/02/2010
  TEB 2009 yılı solo mali tablolarında hem bizim hem de piyasanın beklentilerinin altında 210 milyon TL net kar açıkladı. Son
  çeyrekte elde edilen 23 milyon TL net kar çeyrek bazında %51 düşüş gösterdi. Faiz dışı gelirlerde artış olsa da net faiz gelirindeki
  düşüş ve son çeyrekte ikramiye ödemeleriyle yükselen faaliyet giderleri net karın beklentimizden düşük kalmasına neden oldu.
  Bu nedenle bankanın net faiz marjı önceki çeyreğe göre 140 baz puan daraldı. Varlık kalitesine bakıldığında bankanın takipteki
  kredilerinin toplam kredilere oranında 20 baz puan gerileme görülüyor. Yeni takipteki kredi portföyü büyüse de toplam
  15/02/2010 Sayfa 4 of 7
  Haftalık Şirket Haberleri
  kredilerdeki büyüme sayesinde bu oran gerileme kaydederek %4,7 oldu. 2010 yılında bankanın karlılık marjlarında daralmanın
  devam edeceğini öngörüyoruz. Banka dün yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle telekonferansı bugüne erteledi. Daha detaylı
  bilgi henüz erişilebilir değil. TEB hisseleri 2010 beklentilerimize göre 10,8x F/K ve 1,3x PD/DD çarpanlarıyla işlem görmekte. TEB
  için SAT önerimizi koruyoruz.
  THYAO Türk Hava Yolları AL
  Kapanış TRY: 5.15 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.09 TL 37.65% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,506
  Analist: İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr
  Tarih: 12/02/2010
  THY- 2010 Ocak ayı trafik sonuçları
  Toplam yolcu sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla 2mn’a ulaştı. Taşınan cargo’daki büyüme ise
  düşük baz etkisi ile %60’a ulaştı. Konma sayısı %18 oranında artarken, doluluk oranındaki %3.4 ‘lük artış dikkat çekiyor. Artış
  oranı oldukça iyi olmakla birlikte düşük baz etkisi nedeniyle tüm yıl geneli için gösterge olmayabilir.
  TOASO Tofaş Fabrika AL
  Kapanış TRY: 5.40 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.70 TL 24.07% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,700
  Analist: Esra Şirinel Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr
  Tarih: 08/02/2010
  Gemlik Limanı’ndaki kapasite yeterisizliği yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışına neden olabilir Tofaş’ın CEO’su tarafından yapılan
  açıklamaya göre Gemlik Limanı’nda yaşanan kapasite sıkışıklığı nedeniyle ihracatın bir kısmı İzmir Limanı’na kaydırılabilir. Bu
  durum şirkete yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışı getirecek. CEO Pandir ayrıca yeni Doblo modelinin Tofaş’ın Ar&Ge departmanında
  geliştirilmesi ile yaklaşık 60 milyon euro tasarruf sağlandığını söyledi. İhracatın İzmir Limanı’na kaydırılması ile oluşacak ek
  maliyet şirket için önemli değil.
  Gemlik Limanı’ndaki kapasite yeterisizliği yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışına neden olabilir Tofaş’ın CEO’su tarafından yapılan
  açıklamaya göre Gemlik Limanı’nda yaşanan kapasite sıkışıklığı nedeniyle ihracatın bir kısmı İzmir Limanı’na kaydırılabilir. Bu
  durum şirkete yıllık 6,6 milyon TL maliyet artışı getirecek. CEO Pandir ayrıca yeni Doblo modelinin Tofaş’ın Ar&Ge departmanında
  geliştirilmesi ile yaklaşık 60 milyon euro tasarruf sağlandığını söyledi. İhracatın İzmir Limanı’na kaydırılması ile oluşacak ek
  maliyet şirket için önemli değil.
  Tarih: 09/02/2010
  Tofas'ın yeni Doblo modeli 19 Şubat'ta piyasaya çıkacak
  Tofas’ın yeni Doblo modeli 19 Şubat’ta piyasaya çıkıyor. 450 milyon Avro yatırımla üretimine başlanacak olan yeni Doblo’nun
  şirkete önümüzdeki sekiz yılda 6.3 milyar dolar ihracat geliri sağlaması bekleniyor. Yıllık 120 bin adet üretilecek yeni Doblo’nun
  %30’u yurtiçinde satılırken geri kalanı ihraç edilecek.
  TSKB TSKB AL
  Kapanış TRY: 2.13 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.26 TL 6.26% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,278
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 11/02/2010
  Net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TSKB yılın son çeyreğinde 42 milyon TL solo net kar açıkladı. Hem bizim hem de
  piyasanın beklentisi 36 milyon TL solo kar şeklindeydi. Faiz gelirleri beklentilerimizden yüksek gerçekleşirken faiz giderleri
  beklediğimiz gibi gerçekleşti. Sonuçta banka %4 net faiz geliri marjı elde etti. Çeyrek bazda net kar %16 geriledi. Bunun temel
  sebebi menkul kıymet portföyü üzerindeki getirinin gerilemesiydi. Son çeyrekte borçlanma maliyetlerindeki olumlu gelişmeler faiz
  giderlerindeki artışı sınırlı tutarak net karı destekledi. Artan tahsilat performansı ve düşen yeni takipteki kredi girişi nedeniyle
  takipteki kredi oranı 6 baz puan iyileşme ile %0.56’ya geriledi. Son olarak, sermayenin altında satılmaya hazır menkul
  kıymetlerden kaynaklanan 82mn TL değerinde önümüzdeki dönemlerde tampon olarak kullanılabilecek gerçekleşmemiş kar
  bulunuyor.
  AL önerimizi koruyoruz. Sonuçta TSKB’nin önümüzdeki dönem artmasını beklediğimiz enerji ve altyapı projelerini fonlayacak
  bankaların başında olacağını ve kredilerini dolar bazında %10 arttıracağını bekliyoruz. TSKB için “AL” tavsiyemizi koruyoruz.
  15/02/2010 Sayfa 5 of 7
  Haftalık Şirket Haberleri
  Açıklanan sonuçların ardından tahminlerimizde yukarı yönde revizyona gitmemiz muhtemel. 2010 beklentilerimize göre 0,9x
  PD/DD ve 5,8x F/K çarpanları ile banka hisseleri arasında da ucuz görünüyor.
  Tarih: 12/02/2010
  TSKB 2009 sonuçlarını değerlendirdiği ve 2010 hedeflerini paylaştığı bir toplantı düzenledi. Buna göre banka 2010 yılında %15
  kredi büyümesi öngörürken, 3 yeni halka arzı ve 7 yeni tematik fonu devreye sokacak. Banka bu yıl %17 özkaynak karlılığını
  hedeflerken, kendi GYO’sunu da 2010’un ilk yarısında halka arz edecek. Banka yönetimi ayrıca yeni ticaret kanunu yasalaşırsa
  kendi hisselerini piyasadan da alabileceğini belirtti. TSKB için AL tavsiyemizi koruyoruz.
  TTKOM Türk Telekom AL
  Kapanış TRY: 4.98 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.90 TL 18.47% Piyasa Değeri .mn(TL): 17,430
  Analist: İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr
  Tarih: 12/02/2010
  Türk Telekom (TT) 2009 yılı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar bizim ve piyasanın beklentisine parallel geldi. Şirketin toplam cirosu
  10.6milyar TL olurken, net kar %6 artarak 1.83milyar TL’ye ulaştı. Konsolide FVAÖK marjı %40,2 oldu. TT yönetim kurulu, 2010
  yılında 2009 yılı karında 1,59milyar TL temettü dağıtılmasını teklif etti. Bu bir önceki senenin temettü tutarının %7 üzerinde.
  Beklenenden erken gelen bu açıklama ve temettü veriminin %9,3 gibi cazip bir oranda olması sebebiyle, şirketin hisse
  senedinde olumlu bir hava yaratılabileceğini düşünüyoruz.
  Sabit hat gelirleri senelik bazda %1 artarak 8,4milyar TL’ye ulaştı. Sabit hat ses gelirlerinin %12 azaldığı ortamda, sabit hat
  gelirlerindeki artışa sebep %28 artan ADSL gelirleri oldu. Sabit hat abone sayısı azalmaya devam ederek 16.5milyon oldu. ADSL
  abone sayısı, 1Ç09’dan beri ilk defa artarak 6,2milyona ulaştı. Bu artışta şirketin artan pazarlama faaliyetlerinin ve daha iyi bir
  ekonomik ortamın etkili olduğunu düşünüyoruz. Senelik mobil FVAÖK marjı %2,2 olmakla birlikte, KDV ve ÖİV için ayrılan
  karşılıkların da etkisiyle mobil FVAÖK 4Ç09’da eksi 13milyon TL olarak gerçekleşti. Karşılıklar oranında düzeltme yapıldığında
  4Ç09 mobil marjı %1’e yükselecektir. Avea’nın abone sayısı çeyrek bazında %2 azalarak 11,8 milyon oldu. Turkcell için
  35.55milyon abone tahminimizin doğru olduğunu varsayarsak, Avea’nın sene sonu pazar payının %18,7 olduğunu söyleyebiliriz.
  Avea’nın 4Ç09 cirosu 654milyon TL olarak gerçekleşti ve Vodafone’un %5 altında kaldı.
  TT’nin sene sonundaki net borcu 3,2milyar TL oldu.
  TT’nin kar açıklamasından saatler sonra BTK, arabağlantı ücretlerini %52 oranında düşürdüğünü açıkladı. 2010 yılı Türk
  telekomunikasyon sektörü için dinamiklerin tekrar değiştiği bir sene olacak gibi gözüküyor. TT’nin sabit hat tarifeleri ve tüm
  operatörlerin mobil tarifelerinin ne yönde değişeceğine bağlı olarak sektörde karlılık ve Pazar paylarında değişiklik olacaktır. Şu
  an için kısa vadede Avea’nın olumlu, Turkcell’in olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz.
  UNYEC Ünye Çimento TUT
  Kapanış TRY: 4.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.84 TL 18.02% Piyasa Değeri .mn(TL): 507
  Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr
  Tarih: 10/02/2010
  Ünye Çimento 2009 yılının son çeyreğinde 12,9 milyon lira net kâr açıkladı. Bu sonuçla şirket 2009 yılı kârını 49,6 milyon liraya
  taşıyarak sene sonu tahminimiz olan 43 milyon liranın %15 üzerinde kâr elde etti. Gelirler kısmında şirketin yurtiçi gelirlerinde
  geçen seneye göre bir değişiklik olmamasına rağmen özellikle Rusya ihracatlarının durma noktasına gelmiş olmasından dolayı
  yurtdışı gelirlerinin yıllık bazda %39 azaldığı görüldü. Karadeniz Bölgesi çimento talebinde yaşanan daralmadan en az etkilenen
  bölgelerden biri olmasından dolayı Ünye Çimento yurtiçi satışlarını 2008 yılı ile aynı seviye korudu fakat yurtdışında aynı başarıyı
  gösteremedi.
  Ünye Çimento için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 4.84 lira olarak belirleyip tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz.
  15/02/2010 Sayfa 6 of 7
  YKBNK Yapı ve Kredi Bankası AL
  Kapanış TRY: 3.26 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.26 TL 30.82% Piyasa Değeri .mn(TL): 14,171
  Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr
  Tarih: 09/02/2010
  YKB, Doğan Holding'in konut finansmanı sağlayan şirketi DD Mortgage'ın portföyünün bir bölümünü devraldı. Konuya ilişkin
  yapılan ortak açıklamada, sözleşmenin 36 milyon liralık portföyü kapsadığı ifade edildi. Buna göre devir kapsamındaki kredi
  müşterileri, bundan böyle mevcut kredi şartlarında bir değişiklik olmaksızın Yapı Kredi'den hizmet alacak. Gelişmenin banka mali
  tabloları üzerinde belirgin bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.

   
 6. _RAFLASYA_

  _RAFLASYA_ Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  60
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  GARAN ​
  Garanti Bankası AL

  Kapan​
  ış TRY:
  7.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.00 TL 24.14% Piyasa Değeri .mn(TL): 30,450

  Analist: ​
  Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  20/04/2010
  NBK, GE’nin Garanti Bankas
  ı’ndaki %20,85 payının satışıyla ilgilenmediğini açıkladı. Mergermarket’ta yer alan habere göre
  National Bank of Kuwait’in (NBK) CEO’su
  İbrahim Dabdoub, General Electric’in satışa konu olan Garanti Bankası’ndaki %20,85
  pay
  ı ile ilgilenmediklerini duyurdu. CEO, bankanın Türkiye’de büyüme olanaklarını değerlendireceklerini söylerken daha önce
  söylentilere neden olan ve bas
  ında yer alan haberlere göre yine kendi açıklamasını yalanlamış oldu. Haber sonuçta Garanti
  Bankas
  ı hisseleri için olumsuz algılanacak. Diğer yandan Qatar Investment Authority isimli varlık fonu GE’nin Garanti’deki satışa
  konu pay
  ı ile ilgilenenler arasında sayılan tek şirket olarak kaldı.

  KARSN ​
  Karsan Otomotiv GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

  Kapan​
  ış TRY:
  1.68 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 329

  Analist: ​
  Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  26/04/2010
  Karsan elektrikli otomobil projesi üretimi üzerinde çal
  ışıyor
  Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Karsan elektrikli otomobil üretimine imza atmaya haz
  ırlanıyor. Habere göre şirket Ekim
  ay
  ında düzenlenecek Autıshow Fuar’ında aracı statik olarak sergileyecek. Şirketin 2013 yılında aracın satışına başlayacağı

  bekleniyor. Buna ek olarak, haberde Karsan’​
  ın New York Taksi projesi içinde çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Şirketin iki
  projesi için toplamda 100 milyon dolar yat
  ırım yapacağını belirtiliyor.

  PTOFS ​
  Petrol Ofisi GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

  Kapan​
  ış TRY:
  6.35 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 3,667

  Analist: ​
  Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  22/04/2010
  Do
  ğan Holding ile OMV arasındaki görüşmeler sona erdi.
  Do
  ğan Holding’in CEO’su şirketin Petrol Ofisi’ndeki paylarının tamamını ya da bir kısmını OMV’ye satmak için yapılan
  görü
  şmelerin sona erdiğini bildirdi. Doğan Holding ve OMV’nin Petrol Ofisi’ndeki payları sırasıyla %54.17 ve %41.58 dir. Haberin
  etkisinin Petrol Ofisi hisseleri üzerinde olumsuz olmas
  ını bekliyoruz.

  THYAO ​
  Türk Hava Yolları AL

  Kapan​
  ış TRY:
  4.94 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.09 TL 43.51% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,323

  Analist: ​
  İlke Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  19/04/2010
  Küller, havayollar
  ı sektörü gelirleri üzerinde baskı yaratıyor.
  Eyjafjallajökull Yanarda
  ğı’nın püskürttüğü kül nedeniyle, Avrupa’daki havaalanlarının hemen hemen hepsi kapalı durumda ve
  uçu
  şların tamamına yakını geçen Çarşamba’dan beri yapılamıyor. Durumun herhangi bir iyileşme gösterene kadar İstanbul
  Atatürk Havaliman
  ı ve diğer büyük havaalanlarıyla Avrupa arasında iki yönlü uçuşların da iptal edilmesi özellikle Türk Hava
  Yollar
  ı’nı önemli ölçüde etkilemekte. DHMİ ve Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre kül bulutu dün
  geceden itibaren Türkiye hava sahas
  ına da giriş yaptı. Bu nedenle seferlerde rötar ve iptallerin en az bir hafta daha devam
  etmesi söz konusu. Bu durum kar
  şısında THY de dahil birçok havayolu şirketi bugünlerde seyahat edecek yolculara geri ödeme
  veya ellerindeki biletleri May
  ıs sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanma opsiyonu sunuyor. Şirketin tarifeli yolcu gelirlerinin
  %40’
  ının Avrupa bazlı uçuşlardan geldiğini düşünürsek, belirsizliğin devam etmesi durumunda THY’nin gelirlerinin kısa vadede
  negatif yönde etkilenece
  ğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra, havayolu şirketleri için artan talep bakımından önem teşkil eden yaz
  sezonu yakla
  şırken, püskürtmelerin devam etmesi gelirlerde uzun vadeli aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

  Tarih: ​
  20/04/2010
  THY beklenen zarar hakk
  ında yakında bir açıklama yapacak
  Volkanik kül bulutu nedeniyle global havayolu sektöründe kay
  ıpların 1 milyar avroyu bulması beklenirken, IATA 23 Nisan Cuma
  gününe kadar toplam 17,000 sefer iptali olmas
  ını bekliyor. THY içinse her ne kadar bugün bir gazetede 5 günlük zararın 59
  milyon TL’ye denk gelmesi beklendi
  ği söylense de (yaklaşık 682 sefer iptali söz konusu), bu rakamın gerçekten uzak olduğunu

  dü​
  şünüyoruz. Şirket şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, gün içerisinde resmi bir açıklamanın yapılmasını

  bekliyoruz.
  Türk havayolu sektöründe son 5 günde toplam 1377 sefer iptal edildi ki bu da 50 milyon avro civar​
  ında bir zarara denk geliyor. Bu
  rakam sadece iptallerden gelen zarar
  ı gösterirken, Ulaştuırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yer hizmetleri, diğer
  ula
  ştırma servisleri ve turizm sektörüyle birlikte toplam zararın 1 milyar TL’Yi bulacağını tahmin ediyor. THY’deki iptaller, şirketin
  2010 y
  ılı toplam seferlerinin %0,2’sine denk geliyor. Toplam dış hat yolcu gelirlerinin %49’u ise Avrupa bazlı uçuşlardan geliyor.
  Buna kar
  şılık dün DHMİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ıklamaya göre kül bulutu Türk hava sahalarını terketti ve
  Ukrayna üzerinden Rusya’ya do
  ğru hareket ediyor. Böylece herhangi yeni bir püskürtme olmadığı takdirde, Türk hava sahası ık
  olacak ve tüm havaalanlar
  ı faaliyetlerini sürdürecek. Bugünden başlayarak havayolu ulaşımındaki sıkışıklıkların azalması ve
  önümüzdeki günlerde havayolu trafi
  ğinin yavaşça normale dönmesi bekleniyor.

  Tarih: ​
  21/04/2010
  THY’nin son toplu i
  ş sözleşme resmi arabulucu toplantısı bugün.
  THY’nin maa
  şlar ve toplu iş sözleşmesi nedeniyle Hava-İş’le yürüttüğü görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmamış ve arabulucu
  atanm
  ıştı. Bunun ardından 19 Nisan’da THY toplu iş sözleşmesi resmi arabulucu toplantısı sonucunda bir anlaşmaya
  var
  ılamadığını duyurmuştu. Şirket bugün saat 9.30’da arabulucuyla son resmi toplantısını yapacak. Bu toplantı sonucunda
  ç
  ıkacak kararın THY tarafından bugün duyurulmasını bekliyoruz.

  TOASO ​
  Tofaş Fabrika AL

  Kapan​
  ış TRY:
  6.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.90 TL 13.11% Piyasa Değeri .mn(TL): 3,050

  Analist: ​
  Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr

  Tarih: ​
  19/04/2010
  Tofa
  ş Amerika’ya Doblo ihracat