Homend Şeffaf Su Isıtıcısı Tanıtımı ve Fiyatı

T

TİTAN

Forum Okuru
Homend Şeffaf Su Isıtıcısı Tanıtımı ve Fiyatı
homend su ?s?t?c?
homend su ?s?t?c? fiyat?
Sevgili melekler, e?er çeyiz haz?rlama tela?? içindeyseniz küçük ev aletleri içinde mutfakta en çok kullanaca??n?z ürünlerden biri olan ?effaf su ?s?t?c?lar?n? size tavsiye edebiliriz. Homend birbirinden ??k tasar?ml? ?effaf su ?s?t?calar?n? sizlerin be?eninize sunuyor. ??te Homend su ?s?t?c? fiyat? ve özellikleri .. :)


homend_su_isitici-163.jpg

?effaf su ?s?t?c?lar?n?n cam gövdeleri ilk bak??ta en büyük özellikleri gibi görünse de Homend marka bu ev aletlerinin ba?ka marifetleri de var. Göz dolduran tasar?mlar?n?n yan? s?ra güvenli ve pratik kullan?m olana?? sunmalar? da dikkat çekici.

Homend’in ‘Thermowater’ serisindeki su ?s?t?c?lar?n?n cam gövdeleri ?s?ya ve darbelere dayan?kl?. Ürünlerin bir litre suyu kaynatma süresi ise 3 dakika.

Güvenli kullan?m ise elektrikli ev aletlerinde mutlaka dikkat edilmesi bir özellik. Bu su ?s?t?c?lar?nda tedbir olarak a??r? ?s?nd???nda ya da içinde su yokken çal??mama özelli?i bulunuyor.


homend_su_isitici%20(1)-5a.jpgBu tip ev aletlerini kapatmay? ya da fi?ten çekmeyi s?k s?k unutanlar için otomatik kapanma seçene?i de iyi bir özellik olarak öne ç?kacakt?r.

1.2 litre su alan ?effaf su ?s?t?c?lar? modern tasar?mlar?yla mutfa??nda sen teknoloji ürünü, ergonomik aletler görmek isteyenlerin ilgisini çekecektir. Su ?s?t?c?lar? s?kl?kla tezgah?n üzerinde ve göz önündedir. Ça?da? tarz?n?z? yans?tmak için mutfak aletlerini mutfak dekorasyonunda aksesuar olarak da kullanabilece?inizi unutmay?n. Bu tip ev aletleri ile mutfa??n modern tarz?na katk?da bulunabilirsiniz.

Cam ürünlere mutfakta yer açmakta tereddüt etmeyin. Cam?n kendisi insan sa?l???na dost bir malzemedir. Bunun d???nda cam ürünler daha hijyenik, daha temiz görünürler. Bu imaj mutfa??n?z?n görüntüsünü de etkiler.

Siyah-k?rm?z?, beyaz-mor ve beyaz-gri seçenekleri bulunan tombul gövdeli su ?s?t?c?lar? pek çok mutfa??n renklerine ayak uydurabilecek modeller sunmu? oluyor.

Homend sat?? noktalar?nda bulabilece?iniz bu ürünlerin fiyat? 130 TL. Ma?aza adresleri için 444 32 45 numaral? telefon arac?l???yla firmaya ula?abilirsiniz.
 
Üst