1. handanca

  handanca Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  1 Nisan 2008
  Mesajlar:
  4.464
  Beğenilen Mesajlar:
  102
  Ödül Puanları:
  63

  Hz Mevlana'nın Eşleri ve aile hayatı

  Konu, 'Hz Mevlana' kısmında handanca tarafından paylaşıldı.

  mevlananın eşinin adı mevlananın karısı mevlana nın eşi kerra hatun kimdir eşi [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Onun güzel sözü ile yazıya başlamak istedim.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif][/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]"Kadın, Hak nurudur, sevgili değil... Sanki ya­ratıcıdır, yaratılmış değil..."[/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif][/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Tanrı'nın kadını erkeklere munis olmak üzere ya­rattığını söyleyen Mevlânâ"nın pek küçükten ilimle, irfanla, hak ve hakikat aşkıyla doldurulmaya başlıyan hayatına ilk kadın onsekiz yaşında karışır. [/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Mevlânâ"nın ilk eşi olmak şerefini kazanan bu mut­lu kadın, Lala Şerefeddin Semerkandi'nin kızı Gev­her Hatun'dur. Eflâkî'nin "Menakıbü'l-Ârifin"inde ahlâk ve yüz güzelliğinde ve letafette eşi olmıyan bir insan diye tarif ettiği Gevher Hatun yaşadığı müddetçe, şeriatin dört kadınla evlenmeğe müsaade ettiği bir devirde, Mevlânâ"nın tek kadını olarak kalmıştır. Sevgi ve merhameti insanlık,,[/FONT][FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]sohiddet ve şehveti hayvanlık vasfı sayan, "Kişi yiğitlikte Zal oğlu Rüstem bile olsa, Hamza'dan bile ileri geçse hükmetme hususunda karısının esiridir." diyen Mevlânâ gibi bir mürşid-i kâmilin bir kadının esiri ola­cağı düşünülemez. Ancak O, Gevher Hatun'un şah­siyetine büyük değer vermiş, Hatun da O'na Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi gibi iki oğul kazandırmış­tır.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Mevlânâ ikinci izdivacını Gevher Hatun'un ölü­münden so
  nra Konya'lı Kerra Hatun'la yapmıştır. Kızı Melike Hatun, en küçük oğlu Emir Âlim Çele­bi bu hatundan dünyaya gelmişlerdir. Cennet ehli hakkındaki bir sorusuna verdiği cevapta "Eğer sen­siz beni cennete çâğırsalar, cennet sahrası yüreğimi sıkar" rubaisiyle Kerra Hatun'a iltifat eden Mevlânâ"nın hayatında bu ikinci eşinin pek büyük bir yeri vardır. Mevlânâ"nın ev hayatına ve şahsiyetine dair en mahrem bilgileri Kerra Hatun nakletmiştir. Eflâkî'nin, güzellik ve olgunlukta çağının ikinci Sara'sı, iffet ve ismette Meryem'i saydığı Kerra Hatun, Mevlânâ'nın pek çok sırlarına vakıf, O'nun büyük şahsiyetine lâyık bir kadındı. Mevlânâ hayattayken O'nun sohbet meclislerine katılan ve devrinde bir veliyye sayılan Kerra Hatun, Mevlânâ'nın göçüşün­den sonra da bu meclisleri devam ettirmiştir. Eflâkî' nin eserinde Kerra Hatunla ilgili menkabelere sıkça rast gelinir.
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Mevlânâ'nın kızı, Hoca Şihabeddin-i Ruganı Karamid'in eşi Melike Hatun, Kerra Hatun'un "Kerra-yı Buzurg" diye tanınan annesi, Sultan Veled'in da­dısı Kiramana Hatun, Şemsî Tebrizî'nin eşi Kimya Hatun o çevrenin en yakınlarından idiler.[/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Şeyh Salâheddin Zerkub'un annesi, Mevlânâ'nın "Bizim Lâ­tife Hatun'un zatı, Tanrı'nın suret bağlamış lâtifesidir" diye övdüğü Selâhaddin Zerkub'un eşi bu çevreden nasiplerini alanlardandır. Adı geçen Şeyhin iki kızından Mevlânâ'nın "benim sağ gözümdür" diye tanıttığı Fatıma Hatun, Mevlânâ'ya gelin, Sultan Veled'e eş olmuştur. Mevlânâ, Sultan Veled'e yazdığı bir mektupta, Fatıma Hatun'un şahsında kadınlara duyduğu saygı ve şefkati dile getirmiştir: "Padi­şahımızın kızının, bizim ve bütün dünyanın gözünün ve gönlünün ışığının; bir an bile, hattâ yanılsan da, unutsan da hatırını kırma, onu gücendirme, O, sınan­ma için sana verilmiş bir emanettir. Her günü, her geceyi gerdek günü, gerdek gecesi bil." Şeyhin diğer kızı, Hediye Hatunu ise, "Benim sol gözümdür." di­ye tanıtmakta, kendisi ve yakınları için istemedik­lerini, sırf Hediye Hatun mahzun olmasın, cihansız kalmasın diye devrin büyüklerinden eşlerinden talep etmektedir.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Evinde cariye kullanmamış, cariyesi olan yakın­larını, "Onlar bizim hemşirelerimizdir, onları hırpa­lamayın" diye ikaz etmiştir.[/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Sultan Veled'in diğer zevceleri Nusrat ve Sünbüle Hatunlar, kızları Mutahhara ve Şeref Hatunlar o çevredendiler. Mevlânâ bu torunlarından ilkini Âbi­de, ikincisini Arife sıfatlarıyle tavsif etmişlerdir.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Çağın soylu kadınlarından Selçuk Sultanı IV. Rükneddin Kılıçaslan'ın karısı Tokatlı Gumâc Hatun, Vezir Muineddin Süleyman Pervane'nin açık el­li, büyük gönüllü eşi Gürci Hatun, kızları Aynü'l-Hayat ve Hâvendzâde hatunlar Mevlânâ'nın yakınları idiler, iyilik-sever davranışları, çevrelerine yaptıkla­rı sosyal yardımlar daima Hazret'in takdirlerini çek­mekteydi.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Konyalı Dindar, Veliyye ve Kâmile, zamanın Rabiası sayılan Fahrünnisa, Sultan'ın kızlarının ho­cası Usta ve evinde Mevlânâ'nın katıldığı sema' mec­lisleri yapan Nizam Hatun, adları unutulmuş nice kadınlar Mevlânâ'nın muhitinde yaşayabilmek saa­detine ermişlerdi.[/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]Mevlânâ, yalnız çevresindeki soylu kadınlara de­ğil, hattâ düşük, sokak kadınlarından bile iltifatını esirgememiş, onları "Ne yiğitlersiniz sizler, ne yiğit­lersiniz. Siz olmasanız bu nefisleri kim alt ederdi? Nasıl belli olurdu namusluların namusu" diye öv­müştür. O muhitten bir kadın olan ÇengiTavus, Mevlânâ'nın görklü nazarı üzerine düştükten sonra Sultanın hazinedarı Şerefeddin'e eş olacak, Mevlânâ meclislerine girecek kadar izzet kazanmıştır.[/FONT]
  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif][/FONT]

  [FONT=Geneva, Arial, Sans-serif]*1964 yılı Türk Yurdu Dergisi, Mevlânâ Özel Sayısı[/FONT]
   
  Son düzenleme: 22 Ağustos 2009
 2. Rabia35

  Rabia35 Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  10 Eylül 2011
  Mesajlar:
  28
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler.
  İki şey sormak istiyorum, Kerra Hatun Mevlana ile evlenirken Müslüman olup da mı evlendi, yoksa evlendikten bir süre sonra mı Müslüman oldu, bi bilginiz var mıdır acaba ?

  İkinci sorum, bu sorunun biraz daha kapsamlısı diyebilirim. Müslüman olan bir erkeğin başka dinden bir kızla, Müslüman olan bir kızın da başka dinden bir erkekle evlenmesi. Bu iki koşul da haram mıdır ? Yoksa yalnızca Müslüman kızın başka dinden biriyle evlenmesi mi haramdır ?

  Anlatabildim mi bilmiyorum :) Umarım bi bilginiz var bu konularda..

   
 3. enes 35

  enes 35 Forum Okuru


   
 4. Saadet Ellms

  Saadet Ellms Forum Okuru

  Hz. Mevlana kerra hatun ile evlenirken musluman olmustur .
   
Hz Mevlana'nın Eşleri ve aile hayatı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hz. Mevlana'nın Hayatı

  Hz. Mevlana'nın Hayatı

  mevlananın hayatı hzmevlananın hayatı hz mevlananın çocukları mevlana nın hayat felsefesi Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna'nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultânı" ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri...
 2. Hz. Mevlana'nın Eserleri

  Hz. Mevlana'nın Eserleri

  mevlananın eserleri mevlananın eserlerinin isimleri mevlana nın eserlerinin isimleri mevlana nın adları Mesnevi Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü...
 3. Hz Mevlana'nın Kabri ve Kabristandaki diğer bilgiler

  Hz Mevlana'nın Kabri ve Kabristandaki diğer bilgiler

  hz mevlananın kabri mevlananın kabri mevlana mevlananin nerede Türbenin “Kubbei Hadra” denilen kubbesi, güney yönünden Konya’ya gelirken ta Çumra’dan, görülür. Selçuk Hükümdarı ile veziri Muinittin Pervane tarafın­dan yaptırılan bu kubbeye “Yeşil Kubbe” denmesinin nedeni yapımda kullanılan yeşil Selçuk kerpiçleridir. Bu anıta yedi yüzyıl önce konulmuş, yeşilliğiyle gözleri...
 4. Hz. Mevlana'nın Kabrindeki Sandukalar.

  Hz. Mevlana'nın Kabrindeki Sandukalar.

  mevlananın babasının mezarı mevlananın babasının ayaktaki mezarı mevlana hz kabri Mevlana gömüldükten sonra yaptırılan ve hala öylece duran mermer sandukada hiç bir yazı yoktur. Onun bitişiğinde, sağ tarafında bulunan Sultan Velet'in mermer kabri de kitabesizdir. Sultan Velet'in, babasının kabri yanına gömüldüğünü menakipler yazsa da, aynı lahit içine mi, yoksa ayrı bir lahite mi...
 5. Hz Mevlana'nın Vasiyeti ve Cenazesi

  Hz Mevlana'nın Vasiyeti ve Cenazesi

  “Ben size, gizli ve aleni, Allah’dan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, daima şehvetten kaçınmanızı, halkın eziyet ve cefasına dayanmanızı avam ve sefihlerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmanızı, kerem sahibi olan salih kimselerle beraber olmanızı vasiyet ederim. Hayırlısı, insanlara faydası...

Sayfayı Paylaş