Hz yunusun duası ve faziletleri

Uzman SühaN

Administrator
Hz yunusun duası ve faziletleri
hz yunusun duası,hz yunusun duası ne için okunur,hz yunusun duasının faziletleri hakkında bilgiler

Bu dua çok müessir ve milyonlarca müslüman tarafından denenmiş, muvaffakiyete varılmış olan bir Ayet-i kerime son derece tesirli, selamete erdiren bir inayet-i ilahidir.

Enbiya Suresi’nin 87. ayeti olan bu dua; Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın balığın karnında iken yaptığı tesbihattır.Bu dua sonrasında Allâh; Hz. Yunus’un tövbesini kabul edip, O’nu mucizevi bir biçimde balığın karnından kurtarmıştır. Enbiya Suresi’nin bir sonraki ayeti olan 88. ayette bu olay, şu şekilde belirtilir:

“Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık İşte Biz, iman edenleri böyle kurtarırız.”y.jpgBu surede Allâh, Hz. Yunus’un duasını kabul ettiğini belirtmekle kalmıyor; aynı şekilde pişmanlığını samimiyetle dile getirenlerin de duasını kabul edeceğini bildiriyor. O hâlde, biz de Hz. Yunus’un bu samimi duası ile af dileyebiliriz…

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın kıssası Kur’ân’da çeşitli yerlerde geçer; Saffat, Enbiya ve Kalem Sûreleri’nde de O’ndan bahsedilir..

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın Kıssası
Yunus aleyhisselam, halkı putperest olan Ninova Şehri’ne peygamber olarak gönderilmişti..Tam 33 yıl onları Allâh (Celle Celaluhu)’a imân etmeye, küfürden kurtulmaya davet etti, tebliğde bulundu ve peygamberlik vazifesini yerine getirdi.

Maalesef sadece iki kişi ona imân etti.. Bunun üzerine kırılan, mahzun olan, hatta kızan ve öfkelenen Yûnus aleyhisselam ;”Ne haliniz varsa görün” diyerek onları terketti!

Halbuki O’na Allâh tarafından verilmişti o vazife ve O’nun izni olmadan ayrılmaması, sabretmesi gerekiyordu

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın Duası Türkçe Meali/Manası:
“Senden başka ilah yoktur.Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim.Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.”

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın Duası Arapça Okunuşu:
9091141_o

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın Duasının Latince Okunuşunu yayınlamıyoruz. Çünkü;
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Hz. Yûnus (Aleyhi’s Selam)’ın Duası, Faziletleri ve Sırları:

Rivayetlere göre; her kim bu dua ile herhangi (meşru) bir işinde, dua edecek olursa mutlaka Allâh (Celle Celaluhu) onun bu duasını kabul buyurur.

Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur. O söz, kardeşim Yunus’un sözüdür. Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu: (latince okunuşunda problem oluşabileceğinden dolayı duanın latincesini yayınlamıyoruz)
Yine aynı konu hakkında Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:buyurdular ki:
Balığın karnında bulunurken Hz Yunusun yaptığı dua şu idi: (latince okunuşunda problem oluşabileceğinden dolayı duanın latincesini yayınlamıyoruz)» Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor :
«Herhangi bir müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa, mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur.»
“Sa’d bin Malik (Radıyallahuanh), Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şunu işittiğini rivayet etmiştir:
«Azız ve Celil Allah’ın ismi (öyle bir isimdir ki) onunla dua edilirse, Allah kabul eder. Onunla bir şey istenilirse Allah verir. O isim, Yunus bin Metta’nın yaptığı duadır.”

Diğer bir rivayette buyuruluyor ki:
«Herhangi bir hasta bu dua ile duada bulunacak olur da bununla kırk defa halini arzederse, mutlaka kendisine şehid sevabı verilir. Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur.»

Bazı salihlerden yapılan rivayete göre, salih bir kişi Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’i rü’yasında görmüş. Bunu fırsat bularak sormuş :
Ya Resulallah! Benim Allah’ıma karşı bir hacetim var.buyurdular ki: «Balığın karnında bulunurken Zinnun’un yaptığı dua şu idi: (latince okunuşunda problem oluşabileceğinden dolayı duanın latincesini yayınlamıyoruz)»

Başka bir hadisi şerifte de :
«Bir şey hakkında muztar kalan kimse abdest alsın, abdestini güzelleştirsin, iki rek’at namaz kılıp selam versin ve namazdan sonra secde ederek şunu söylesin: (latince okunuşunda problem oluşabileceğinden dolayı duanın latincesini yayınlamıyoruz).. Ve bunu kırk defa tekrarlasın da isteğini arzetsin. Nerede ve ne vakit arzu ederse Allah onun duasını ona göre kabul buyurur.» Ancak bunu gece yansı yapmak daha iyidir, daha güzeldir.

Bir derdin sıkıntın olduğunda bu dua ile şöyle niyazda bulun Allah’a;
Allah’ım!Senin kulunum ve cariyen (falan kadının) oğluyum, nasiyem (dizginim) senin elinde bulunuyor. Bana dokunan bir kötülük, bir zarardan dolayı sana dua ediyorum. Derdimi sana arzediyorum ve Yunus’un (AS) dediğini diyorum: (latince okunuşunda problem oluşabileceğinden dolayı duanın latincesini yayınlamıyoruz). Duamı kabul buyur, Yunusun duasını kabul buyurduğun gibi.. Onu gam ve kederden kurtardığın gibi beni de kurtar. Çünkü senin her şeye gücün yeter ve verdiğin sözden de asla caymazsın.

Bir şey hususunda sıkıntıya düşen,onu elde etmekten aciz kalan veya onu def’edemiyen veya bulunduğu makamdan azledilmiş olup tekrar o makama dönmek isteyen kimse belirtilen ayeti kırk bir defa tastamam okusun. Bu sayıyı ne artırsın, ne de eksik tutsun. Ara yere de dünya sözü sokmasın. Ancak bunu her sabah namazından sonra kırk gün okumaya devam etsin. Hiçbir günü kaçırmamaya dikkat etsin Kırk gün dolunca durumun ne olduğuna baksın. Nasıl olduğuna dikkat etsin.
Şeyhler bu hususta bana icazet verdiler ve ilave ettiler:
Bu ayet belirtilen hususların gerekleşmesinde bir çok defalar tecrübe edilmiştir.
 
Üst