1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  İdareciler Yönetmeliği

  Konu, 'Okul ve Öğretmenler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  idareci norm kadro yönetmeliği müdür yönetmeliği

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]

  [/FONT]
  Danıştay 2. Dairesinin 13 Nisan 2007 tarihli ''Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği''nin bazı düzenlemelerinin yürütmesini durdurması üzerine, bakanlıkça yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Yönetmelik taslağında eğitim kurumlarının daha önce 4 olan yönetim kademeleri 5'e çıkarılıyor.AA-Buna göre, birinci kademeyi ''Eğitim kurumları müdür yardımcılığı'', ikinci kademeyi ''Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı'', üçüncü kademeyi ''C tipi eğitim kurumu müdürlüğü'', dördüncü kademeyi ''B tipi eğitim kurumu müdürlüğü'' ve beşinciyi kademeyi ise ''A tipi eğitim kurumu müdürlüğü'' oluşturacak.
  Atamalarda, kariyer ve liyakatin esas alınması, norm kadro esaslarının göz önünde bulundurulması, hizmet gereklerinin ve puan üstünlüğü ile kamu yararının birlikte dikkate alınması temel ilkeler olacak.
  Doğrudan bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının yöneticilikleri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu müdürlüklerine, Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve spor liseleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılacak. Ancak bu şartları taşıyan aday bulunmaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecek.
  Taslak yönetmelikte de müdür olarak (C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda, eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az 1 yıl görev yapmış olmak, (B) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda, eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az 3 yıl görev yapmış şartı aranacak.
  -''DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI''-
  Yönetmelik taslağında, ''Değerlendirme Komisyonları'' kurulmasına yönelik yeni bir uygulama yer alıyor. Buna göre, bağlı eğitim kurumlarına atanacak yöneticilerin seçimi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında ve valiliklerde ayrı ayrı komisyon oluşturulacak. Bu komisyon eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunacak adayları değerlendirecek.
  Bakanlıkta, bir personel genel müdür yardımcısının başkanlığında, personel genel müdürlüğünden bir daire başkanı ve bir şube müdürü ile atama yapılacak eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu birimlerden en az şube müdürü düzeyinde birer üyeden oluşacak ''Merkez Değerlendirme Komisyonu'', il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu şube müdürü, bir ilçe milli eğitim müdürü, bir ilköğretim müfettişi ile (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşacak ''İl Değerlendirme Komisyonu'' oluşturulacak.
  Komisyonlara aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Komisyonların başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar hısımlarının değerlendirilmesinde görev alamayacak. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilecek.
  Komisyonlar, başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek, adayları ''Yönetici Değerlendirme Formu'' üzerinden değerlendirerek, en yüksek puan alan adayı atamaya yetkili makama sunacaklar.
  ''Merkez Değerlendirme Komisyon'', atama yetkisi bakanlığa ait olan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek gerekli şartları taşıyanları arasından ''Yönetici Değerlendirme Formu'' üzerinden değerlendirerek en yüksek puan alan adayı atamaya yetkili makama bildirecek.
  ''İl Değerlendirme Komisyonu'' ise eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuracak adayların başvurularını incelemek ve gerekli şartları taşıyanlar arasından; atama yetkisi valiliğe ait eğitim kurumu müdürlükleri için başvuruda bulunan adayları ''Yönetici Değerlendirme Formu''na göre değerlendirerek en yüksek puan alan adayı atamaya yetkili makamca atama yapılmak üzere milli eğitim müdürlüğüne sunacak.
  -ATAMALAR İÇİN DUYURU-
  Atama yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda; atama yetkisi bakanlığa ait olanlar için bakanlıkça ülke genelinde, atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklerce il genelinde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılacak.
  Taslağa göre, eğitim kurumunda halen yöneticilik görevi yapanlar, bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla duyurusu yapılan eğitim kurumlarından birine atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler.
  -''SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER DE GÖREVLENDİRİLECEK''-
  Yönetmelik taslağına göre, müdürlük atamalarında, boş bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak isteyenler, en fazla beş eğitim kurumu müdürlüğüne ''Yöneticilik İstek Formu'' ile atama yetkisi bakanlığa ait olanlar için bakanlığa, atama yetkisi valilikte olanlar için valiliklere başvuruda bulunacak. Adayların değerlendirilmeleri ''Yönetici Formu Değerlendirme'' formu üzerinden yapılacak ve yapılan değerlendirme sonucunda, adaylar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanacaklar.
  Müdür yardımcıları ise yapılan duyuru sonucunda başvuruda bulunan adayların en fazla beş eğitim kurumu tercih etmek suretiyle ''Tercih Değerlendirme Formundaki'' objektif kriterler (ödül-ceza) çerçevesinde değerlendirmeleri sonucu en yüksek puan alandan başlayarak atanacak.
  Müdür yardımcılığı için daha önceki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen seçme sınavını kazanan adaylar, puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak öncelikle atanacaklar.
  Müdür başyardımcılığına, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, o ilde fiilen görev yapan yöneticilerden valiliklerce yapılacak duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde başvuruda bulunanlar arasından eğitim kurumu müdürünün önereceği adayın, ilçe milli eğitim müdürünün teklifi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile ataması yapılacak.
  Eğitim kurumu yöneticiliklerine ilk defa yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atanacakların başvuruları birlikte alınıp değerlendirilecek.
  Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen ''müdür yetkili öğretmenler'', 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli statülü öğretmenler dahil olmak üzere öğretmenler arasından valiliklerce görevlendirilecek.
  -ÖNCELİK SIRASI-
  Taslağa göre, eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda, puan eşitliği halinde sırasıyla, başöğretmen, uzman öğretmen, lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilecek.
  Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bunlara ek olarak bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapmış olan adaylar öncelikli olacak.
  -GÖREVDEN AYRILMA VE ALINMA-
  Bakanlıkta hazırlanan taslağa göre, yöneticilik görevlerinden kendi isteğiyle ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında norm kadro açığı olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar.
  Yöneticilik görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamayacaklar.
  Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporlara göre; görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin il içinde ya da il dışında, durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticilikleri, yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitik kurumlarına öğretmen olarak atanacak.
  -''YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU''-
  Atamaların değerlendirilmesinde kullanılacak ''Yönetici Değerlendirme Formu''nda adaylara, görmüş olduğu her yüksek öğrenimin her yılı için varsa lisans üstü eğitimi için puan verilecek.
  Adaylar, aldığı ödüllere, cezalara, sicile ve kariyerine göre değerlendirilecek.
  Yönetici adayının, vekaleten veya görevlendirme suretiyle eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olması durumunda, bu süreleri de değerlendirmeye alınacak.
   
İdareciler Yönetmeliği konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hasta Hakları Yönetmeliği

  Hasta Hakları Yönetmeliği

  Hasta Hakları Yönetmeliği Kanunlar önemlidir. Sağlık da önemlidir. Aşağıda verdiğim HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ işbu sebeplerden dolayı bilinmelidir görüşündeyim. Başka haklarıda var elbet hastaların, Anayasa, uluslararası mevzuat ve diğer kanunlarla verilen. Ancak bu hemen hemen en kapsamlı mevzuattır diyebiliriz. Ancak Bilgilenme ve haklarınızdan haberdar olabilmeniz açısından faydalı...
 2. Hasta Haklari YÖnetmelİĞİ

  Hasta Haklari YÖnetmelİĞİ

  Resmi Gazete 01.08.1998 Cumartesi Sayı: 23420 Sa lık Bakanlı ından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sa lık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda, di er mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sa...
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

  ilköğretim kurumları disiplin yönetmeliği okul değiştirme yönetmeliği ilköğretim disiplin kurumları 2010 2010 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 27.8.2003/25212 Tebliğler Dergisi : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554 Ek ve Değişiklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin...
 4. Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

  Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

  polis çevik kuvvet yönetmeliği çevik kuvvet yönetmeliği polis çeşitleri bayan polisleri cevik resimleri Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25149 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari...
 5. Yönetmelikler,

  Yönetmelikler,

  Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. İdare hukuku alanında sayısız yönetmelik vardır. Çünkü, yönetmelik çıkarmaya bütün kamu tüzel kişileri yetkilidir. Dolayısıyla her kamu tüzel kişisi birçok yönetmelik çıkarmış...

Sayfayı Paylaş