Iflasa Tabi şahislar Hakkindaki Takip

Iflasa Tabi şahislar Hakkindaki Takip
kimler iflasa tabidir iflasa tabi kişiler tabi olmak olma şahıs iflası
Madde 43 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/21 md.)

İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.
 
Üst